Terug naar het overzicht

INTERBUS-Safety

INTERBUS is ontworpen als snel bussysteem voor de overdracht van procesdata in industriële omgevingen. Dankzij het overdrachtsprotocol en de ringtopologie biedt INTERBUS uitstekende eigenschappen zoals een snelle, cyclische en tijdsequidistante overdracht van procesdata. Bij INTERBUS-Safety gaat het om een functionele uitbreiding van dit bekende bussysteem voor de overdracht van veiligheidsrelevante gegevens.

INTERBUS-Safety-protocol

INTERBUS-Safety-protocol  

INTERBUS-Safety-protocol

INTERBUS-Safety breidt het INTERBUS-systeem uit met de mogelijkheid van veilige datauitwisseling. Met dit systeem kunnen vrij programmeerbare veiligheidsfuncties op een veilige besturing worden uitgevoerd en de hiervoor benodigde veilige in- en uitgangsgegevens van en naar veilige INTERBUS-modulen worden overgedragen.

De communicatie tussen de veilige besturing en de veilige INTERBUS-deelnemers vindt plaats via het INTERBUS-Safety-protocol. Dit protocol heeft prioriteit boven het standaard INTERBUS-protocol en bevat de veilige in- en uitgangsgegevens alsmede databeveiligingsinformatie.

Black-Channel-principe

Schematische weergave van het Black-Channel-principe  

Black-Channel-principe

Het bij INTERBUS-Safety toegepaste Black-Channel-principe zorgt ervoor dat de veilige gegevens via een standaardnetwerk worden overgedragen. Het bussysteem neemt dus geen veiligheidsrelevante taken over maar dient alleen als overdrachtsmedium.

Veilige en niet-veiligheidsrelevante gegevens worden in de datastroom van het summation frame protocol van INTERBUS geïntegreerd. Het ingevoegde veiligheidsprotocol kan alleen door veilige INTERBUS-deelnemers en de veilige INTERBUS-besturing worden verwerkt.

Het INTERBUS-Safety-protocol bevat maatregelen voor de beveiliging van de veiligheidsrelevante gegevens. Hiermee kunnen de volgende fouten worden ontdekt:

  • herhaling van berichten
  • verlies van berichten
  • invoegen van berichten
  • verkeerde volgorde van berichten
  • beschadiging van berichten
  • vertraging van berichten
  • verwisseling van deelnemers

Daarnaast zorgt de deterministische uitvoering van het INTERBUS-Safety-protocol ervoor dat de reactietijd in de gehele veiligheidsketen – d.w.z. van de ingang via de veilige overdracht en verwerking tot aan de uitgang – is gewaarborgd.

Reactietijden

Schematische weergave van reactietijden  

Korte reactietijden met het INTERBUS-Safety-systeem

Het INTERBUS Safety-systeem kenmerkt zich door korte reactietijden en gegarandeerde uitschakeltijden. Veiligheidsprocessen zijn processen waarbij zeer snel moet kunnen worden uitgeschakeld.

Niet zelden zit er slechts een korte tijd tussen het herkennen van een gevaarlijke situatie en de noodzakelijke uitschakeling. Vanwege de hoge efficiëntie van het protocol biedt het INTERBUS-systeem zeer korte reactietijden bij een geringe kloksnelheid.

Voor INTERBUS kunnen de cyclustijden dankzij de deterministische afhandeling van het protocol gedetailleerd worden berekend. Elk signaal van een veiligheidsfunctie wordt binnen een vaste tijd – de gegarandeerde uitschakeltijd – van de ingangsklem naar de uitgangsklem overgedragen. Deze uitschakeltijd bestaat uit de langste verwerkingstijd van de bij de veiligheidsfunctie betrokken ingangen en de geparametreerde uitschakeltijd van de betreffende uitgangen en is hierdoor voor elke veiligheidsfunctie specifiek.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten