Terug naar het overzicht

Waarom functionele veiligheid?

Zodat risico's die van machines uitgaan, door veiligheidsfuncties worden verlaagd. Functionele veiligheid staat voor de technische beveiligingsmaatregelen van een machinebesturing, die dienen voor een correct functioneren van de bescherming van personen.

Eisen aan de machineveiligheid

Machine volgens machinerichtlijn  

Machine volgens machinerichtlijn

Om functionele veiligheid te bereiken, moet u gedefinieerde maatregelen treffen. Door de risicobeoordeling bepaalt u daarbij per type de soorten en hoeveelheid van de veiligheidsfuncties. De eisen aan de machineveiligheid zijn in bijlage I van de machinerichtlijn beschreven met de driestapsmethode. Volgens deze moeten de volgende beginselen worden toegepast:

  • Constructieve maatregelen. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel het gebruik volgens de voorschriften als elke verkeerde toepassing die redelijkerwijs te voorzien is.
  • Technische veiligheidsmaatregelen tegen risico's die constructief niet kunnen worden verlaagd. Hiertoe behoren de maatregelen voor de functionele veiligheid.
  • Instruerende maatregelen. Aanwijzingen voor de gebruiker, bedieningshandleiding, speciale scholing en inwerken, persoonlijke beveiligingsuitrusting.

Aan deze eisen uit de machinerichtlijn dient door elke machinefabrikant verplicht te worden voldaan.

Doel van de functionele veiligheid

Functionele veiligheid voorkomt fouten die tot gevaarlijke situaties bij machines kunnen leiden. Daarbij worden verschillende soorten fouten onderscheiden:

  • systematische fouten: menselijke fouten bij de specificatie, inrichting en realisatie van de veiligheidsfuncties;
  • toevallige fouten: hardwarefouten;
  • fouten met een gemeenschappelijke oorzaak: ontstaan door een gebeurtenis, bijvoorbeeld een overspanning, waardoor meerdere eenheden uitvallen.

Dit soort fouten vermindert u door passende organisatorische en/of technische maatregelen. Daartoe dienen alle normatief beschreven eisen aan de functionele veiligheid van systemen in acht te worden genomen. De veiligheidslevenscyclus voor machines is een mogelijke procedure om hieraan te voldoen. Phoenix Contact oriënteert zich bij zijn services ook hieraan.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten