Functionele veiligheid

Functionele veiligheid

Klaar voor de uitdaging

Safety met Phoenix Contact: bescherming voor mens en machine.

Terug naar Technologieën

Categorieën

 • Normen en richtlijnen
  Normen en richtlijnen

  Op het gebied van de functionele veiligheid moet er aan normen en richtlijnen zijn voldaan om aan het benodigde veiligheidsniveau te voldoen. Phoenix Contact helpt u de safety-vereisten te begrijpen.

 • Lexicon
  Lexicon

  Hier vindt u een compacte uitleg over de belangrijkste begrippen van de functionele veiligheid.

 • FAQ
  FAQ functionele veiligheid

  Hier treft u antwoorden aan over veel gestelde vragen.

 • Training
  Training

  Phoenix Contact biedt gecertificeerde trainingen aan over het onderwerp Functionele veiligheid, zoals FS Technician for Machinery met TÜV Rheinland-certificaat

Wat is functionele veiligheid eigenlijk?

Als ontwikkelaar en fabrikant van intelligente installaties staat u voor een grote uitdaging: al is het systeem nog zo doordacht, herbergt het ernstige risico's voor zijn onmiddellijke omgeving. De normen en richtlijnen voor de functionele veiligheid, ook wel FuSi (funktionale Sicherheit) genoemd, betekenen een betrouwbare bescherming voor mens, milieu en machine. Deze beschrijven het beheersen van risico's door geautomatiseerde veiligheidssystemen. Functional Safety speelt zich af in een wettelijk gereguleerde omgeving. Een van de meest belangrijke normen is EN ISO 13849-1 die regelt aan welke veiligheidsbepalingen een machine moet voldoen. Belangrijke karakteristieken voor de betrouwbaarheid van veiligheidsrelevante functies zijn het Safety Integrity Level (SIL) en het Performance Level (PL).

Machinerichtlijn: vereisten aan de machineveiligheid

In de EG-machinerichtlijn staan fundamentele eisen aan de veiligheid en gezondheidsbescherming. Deze heeft tot doel het aantal ongevallen bij de omgang met machines te verminderen. Daarom eist de richtlijn dat het aspect van de veiligheid in het ontwerp van de installatie en de machinebouw wordt betrokken.

Een CE-markering is in de Europese Economische Ruimte nodig om de installatie zonder beperkingen in het vrije verkeer te mogen brengen en te gebruiken. Alleen als aan alle eisen is voldaan, is een CE-markering toelaatbaar. Dat geldt overigens voor alle machines: van grote productie-installaties in de industrie tot en met de keukenmachine.

Om functionele veiligheid te bereiken, moeten gedefinieerde maatregelen worden getroffen. Een risico-analyse bepaalt de typen en aantallen van de vereiste veiligheidsfuncties. De vereisten aan de machineveiligheid zijn in de machinerichtlijn beschreven met de driestapsmethode.

Veiligheidsadvies: van risicoanalyse tot en met gecertificeerde installatie

Voor u als fabrikant betekent de integratie van veiligheidsfuncties in een machine dat u extra inspanningen moet leveren. Phoenix Contact ondersteunt u daarbij met persoonlijk advies. Onafhankelijk van de fabrikant staan de door TÜV gecertificeerde, Functional Safety-deskundigen van Phoenix Contact u terzijde bij het ontwerpen, bouwen, veranderen, voltooien en exploiteren van machines, en dat gedurende de volledige veiligheidslevenscyclus.

In aanvulling daarop staat u een uitgebreid assortiment van producten en oplossingen voor de functionele veiligheid ter beschikking. De veiligheidsschakelaars, veiligheidsrelais en veilige besturingen maken een eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie van uw installatie mogelijk. Daardoor kunt u zich aan uw kerncompetenties wijden en kunt u erop vertrouwen dat u aan de wettelijke voorschriften voldoet en het veilige bedrijf van uw installaties waarborgt.

Knowhow over safety

Het werken in een intelligente fabriek met steeds meer netwerkkoppelingen moet door functionele veiligheidsmechanismen zo zijn geregeld dat uitval of eventueel risicovolle situaties beheersbaar zijn. Het beste kan dat op basis van een individueel veiligheidsconcept. In het kader van nieuwe uitdagingen in de industrie is het speciale gebied van de functionele veiligheid voortdurend onderhevig aan verandering.

Phoenix Contact biedt daarom graag ondersteuning om bij normwijzigingen en nieuwe technologieën altijd op het meest recente kennisniveau te blijven. In samenwerking met GIT SICHERHEIT beschrijft Phoenix Contact trends en veranderingen op de safety-markt – en wat u als machine-exploitant of fabrikant daarover dient te weten.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.