Terug naar het overzicht

Gevolgen van bliksemstromen

Wat zijn de gevolgen van beschadigingen door blikseminslagen? Hoe kunnen gebouwen en installaties ertegen worden beveiligd?

Gevolgschade en onherstelbare beschadigingen door blikseminslagen

In afhankelijkheid van de meegevoerde energie leiden blikseminslagen tot ernstige beschadigingen aan gebouwen en installaties, die andere gevolgschade kunnen veroorzaken.
 
Betreft het woningen of bedrijfsgebouwen waar regelmatig mensen komen, dan vallen dergelijke beschadigingen direct op. In de meeste gevallen kunnen dan snel passende maatregelen worden getroffen om de schade te beperken. Na een dergelijke gebeurtenis kan de omvang van de schade even snel als concreet worden bepaald. Een onmiddellijke reparatie en herinbedrijfstelling van belangrijke installatiefuncties kan gevolgschade voorkomen.

Gevolgschade en onherstelbare beschadigingen door blikseminslagen

Bij niet-beschutte of grootschalige installaties bestaat doorgaans niet de mogelijkheid tot constante observatie door een persoon. Beschadigingen aan de installatie worden vaak pas opgemerkt door de gevolgschade die ontstaat. Om deze reden worden steeds vaker intelligente monitoring-systemen ingezet, die in een installatie de verschillende functiestatussen permanent bewaken en de resultaten direct doorgeven aan een centrale besturingseenheid. Hierdoor wordt het mogelijk om direct te reageren op storingen en kan gevolgschade zoals een lange uitvaltijd worden voorkomen.

Tot nu toe bestond er geen meetsysteem waarmee blikseminslagen in een installatie betrouwbaar konden worden waargenomen en beoordeeld. Daardoor bestonden er ook geen schade- of storingsmeldingen over dergelijke gebeurtenissen.

Windturbines, energieopwekkingsinstallaties, uitgestrekte industriële bedrijven en spoorweginstallaties zijn voorbeelden van onbeschut gelegen installaties met een zeer hoge kans op blikseminslag. Bij dergelijke installaties zijn volledig dekkende bliksembeveiligingsmaatregelen moeilijk te realiseren, zo niet onmogelijk.
 

Bliksemstroom-meetsysteem LM-S

Bliksemstroom-meetsysteem LM-S  

Het unieke bliksemstroom-meetsysteem

Voor de registratie en analyse van blikseminslagen is het Lightning Monitoring System LM-S van Phoenix Contact leverbaar. Het bestaat in principe uit een analyser en een sensor die op de afleiding van een bliksembeveiligingsinstallatie is gemonteerd.

Dit meetsysteem gebruikt het Faraday-effect resp. het magneto-optische effect om de hoogte en de stroomrichting van bliksemstootstromen die in bliksemafleiderinstallaties optreden te analyseren. Daarbij wordt een lichtgolf magnetisch beïnvloed en de mate van beïnvloeding als meetresultaat geanalyseerd. Ook de signaaloverdracht vindt via lichtgeleiders plaats.

In vergelijking met signaaloverdracht via koperkabel heeft dit voordelen die van doorslaggevend belang zijn. Bliksemstromen die in de buurt van het meetsysteem optreden, kunnen het lichtsignaal niet meer beïnvloeden of inkoppelen in de overdrachtswegen. Hierdoor kan de elektronica van de analyser wat het EMC-aspect betreft beschikken over een betrouwbaar signaal.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.