Waterleidingbedrijf van het samenwerkingsverband Seebachgebiet (Duitsland): veel tijd en geld bespaard

Draadloze koppeling met de centrale controleruimte met het draadloze systeem Radioline

Borden van het waterleidingbedrijf  

Borden van het waterleidingbedrijf

Het waterleidingbedrijf van het samenwerkingsverband Seebachgebiet gebruikt voor de communicatie tussen de verschillende substations een industriële draadloze oplossing.

In het kader van de drinkwaterwinning zijn delen van het netwerk voor communicatie op afstand nu uitgebreid op basis van het nieuwe draadloze systeem Radioline van Phoenix Contact.

De toepassing

Het samenwerkingsverband Seebachgebiet voorziet een wijd vertakt waternet met een lengte van circa 500 kilometer van drinkwater uit de waterzuiveringen Osthofen, Bechtheim-West en Mölsheim. Vanuit de hoofdpompinstallatie in Osthofen vindt de watervoorziening plaats via voorraadbassins, 21 waterbassins en de bijbehorende pompinstallaties in Bechtheim-West, Gundheim en Dalsheim.

In het kader van de voortdurend verdergaande automatisering van het waterleidingbedrijf werden er elektrische verbindingen opgebouwd met alle waterbassins en pompstations in het voorzieningsgebied. Daarbij gaat het niet alleen om kabelgebonden verbindingen, maar ook om draadloze oplossingen, die al gerealiseerd werden met draadloze systemen van Phoenix Contact.

Nu dienden nog meer pompstations en hooggelegen bassins te worden gekoppeld met het net voor communicatie op afstand. Deze stations zijn omringd door wijnbergen en liggen bovendien op een afstand van enkele kilometers van elkaar. Het leggen van kabels zou daarom duur en deels zelfs onmogelijk zijn geweest.

De oplossing

Draadloos systeem Radioline  

Draadloos systeem Radioline met I/O-uitbreidingsmodulen

Op basis van de positieve ervaringen die het samenwerkingsverband Seebachgebiet had opgedaan met de draadloze oplossing van Phoenix Contact, kozen de daarvoor verantwoordelijke medewerkers voor het Radioline-systeem op basis van de technologie Trusted Wireless 2.0.

De eenvoudige installatie en de modulaire opbouw van de draadloze stations voldeden aan de eisen van de toepassing, vooral ook doordat het draadloze systeem zowel I/O-signalen als seriële data kan doorgeven en flexibel kan worden uitgebreid.

Drukverlagingsstation met draadloze verbinding  

In het drukverlagingsstation worden druksignalen en storingsmeldingen draadloos doorgegeven

Eenvoudige configuratie zonder software

De pompinstallatie Bechtheim-West en de hooggelegen bassins Heßloch en Dittelsheim liggen temidden van de wijnstokken. Hier moesten afstanden van wel 2,5 kilometer tussen de afzonderlijke gebouwen draadloos worden overbrugd en een defecte kabelverbinding worden vervangen. Bovendien moest er een drukonderbrekingsstation op een afstand van circa 1,5 kilometer van Heßloch met het gebouw in Heßloch worden verbonden.

"De configuratie van de draadloze modulen en de bijberhorende analoge en digitale in- en uitgangsmodulen was eenvoudig," vertelt Herman-Josef Hofmeister tegen de achtergrond dat het Radioline-systeem geen extra software nodig heeft voor de overdracht van I/O-signalen. De inbedrijfstelling van de draadloze verbinding alsmede de toewijzing van de I/O-uitbreidingsmodulen gebeurt met de instelling van de duimwieltjes die aan de voorzijde van de modulen zijn aangebracht.

Betrouwbare overbrugging van afstanden tot vijf kilometer

Pompstation in Dahlsheim  

Het pompstation in Dalsheim is voorzien van meerdere draadloze systemen

Bovendien moest er een circa 4,5 kilometer lange draadloze verbinding tussen Monsheim en Dalsheim worden opgebouwd, zodat er twee nieuwe hooggelegen bassins in het netwerk konden worden geïntegreerd.

Paraboolantennes, die het draadloze signaal versterken en gericht in één richting zenden, maken het mogelijk om deze aanzienlijke afstand te overwinnen. Via de draadloze verbinding worden seriële data verzonden om de ingebouwde besturingen met elkaar te koppelen. Het gebouw in Dalsheim zorgt voor de verbinding van de hooggelegen bassins met de centrale in Osthofen.

Conclusie

Hermann-Josef Hofmeister  

Elektrisch installateur Hermann-Josef Hofmeister in waterleidingbedrijf Osthofen

"Door de toepassing van het draadloze systeem Radioline heeft het samenwerkingsverband Seebachgebiet veel tijd en geld bespaard," stelt Hermann-Josef Hofmeister ten slotte vast. "De installatie van twee transceivers kost ongeveer net zoveel als de bestelling van een graafmachine, maar dan moeten de graafwerkzaamheden nog wel worden uitgevoerd."

Vanwege de jarenlange goede ervaring met de Trusted Wireless-technologie zal het samenwerkingsverband Seebachgebiet ook in de toekomst de draadloze systemen van Phoenix Contact gebruiken.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.