Antennetechniek

Antennetechniek

Altijd gereed voor ontvangst

Meer vermogen met de juiste antennetechniek.

Terug naar Industrial Wireless

Categorieën

Het vermogen van een zendinstallatie wordt maatgevend beïnvloed door het antennesysteem. De toepassing van geschikte antennes kan het prestatievermogen van uw draadloze netwerk significant verhogen – daarom verdient dit deel van de installatie bijzondere aandacht.

Omni-rondstraalantennes

Richtfunctie van een rondstraalantenne  

Richtfunctie van een rondstraalantenne

Rondstraalantennes worden toegepast wanneer er draadloze modulen in verschillende richtingen aanwezig zijn of wanneer deze bewegen. Vanwege hun geringe versterking zijn ze geschikt voor korte tot middellange afstanden. In een reflecterende indoor-omgeving kan het signaal bij gebrek aan een directe zichtverbinding via reflecties van de zender bij de ontvanger komen. Daarbij dient erop gelet te worden dat de rondstraalantenne niet direct voor reflecterende (metalen) oppervlakken wordt gemonteerd.

Idealiter wordt de antenne bovenaan een mast of op een schakelkast geïnstalleerd, zodat hij in alle richtingen over een zo groot mogelijke vrije ruimte beschikt. Bij installatie van meerdere antennes dienen deze op voldoende afstand van elkaar te worden gemonteerd.

Typische toepassingsgebieden:

  • overbrugging van korte tot middellange afstanden
  • netwerken met veel deelnemers in verschillende richtingen
  • vrij bewegende toepassingen

Richtantennes

Richtfunctie van een richtantenne  

Richtfunctie van een richtantenne

De toepassing van richtantennes is voor vast geïnstalleerde, verafgelegen stations aan te bevelen indien er grote afstanden met zichtverbinding overbrugd dienen te worden. Richtantennes zenden het zendvermogen in een gewenste richting uit. Dit vergroot het bereik en verkleint de kans op storingen door andere gebruikers buiten het zendgebied.

Hoe hoger de versterking van een richtantenne, des te kleiner is het zendgebied (openingshoek). Dat vereist een nauwkeurig op elkaar richten van de antennes.

Typische toepassingsgebieden:

  • overbrugging van grote afstanden
  • point-to-point-verbindingen
  • stationaire of lineair bewegende toepassingen

Antennetechniek voor indoor-toepassing

Helaas heeft u een geïnstalleerde Adobe Flash-plug-in nodig om deze inhoud te kunnen weergeven.

Get Adobe Flash player

Antennetechniek voor outdoor-toepassing

Helaas heeft u een geïnstalleerde Adobe Flash-plug-in nodig om deze inhoud te kunnen weergeven.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.