Terug naar het overzicht

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn van een actieve stroombegrenzing om kortsluit- en overbelastingsstromen op het 1,25-voudige van de nominale stroom te begrenzen. Dit beschermt de voeding tegen te hoge stromen en de daarmee gepaard gaande overbelasting en voorkomt dat de uitgangsspanning van de schakelende voeding wegvalt.

Daarom is het mogelijk het aansluitvermogen van een gelijkspanningsvoeding vrijwel geheel te plannen. Langere kabeltrajecten tussen voeding en verbruikers zijn mogelijk, zonder dat het uitschakelgedrag hierdoor negatief wordt beïnvloed.

Opbouw

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars  

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Legenda:

  1. aan-/uitschakelaar (reset)
  2. statusindicatie
    groen = doorgeschakeld
    geel = stroombegrenzing
    rood = uitgeschakeld
  3. printplaat met stroomsensor
Terug naar boven

Functie

De geïntegreerde sensor meet continu de aanliggende stroom en schakelt in geval van een overbelastingsstroom of een kortsluiting binnen ca. 100 tot 800 milliseconden af.

In tegenstelling tot thermische en thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars schakelen deze beveiligingsmodulen op elektronische wijze via een transistor. Er vindt geen galvanische onderbreking van het stroomcircuit plaats met een mechanisch schakelcontact.

Terug naar boven

Functieschakelschema

Functieschakelschema van een elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar

Functieschakelschema van een elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar

Legenda:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Terug naar boven

Afschakelkarakteristiek

Afschakelkarakteristiek van een thermische apparatenbeveiligingsschakelaar  

Afschakelkarakteristiek van een thermische apparatenbeveiligingsschakelaar

Ook bij een hoge leidingweerstand spreken elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars in slechts enkele milliseconden na een kortsluiting aan. De stroom bedraagt ook bij een overbelasting maximaal het 1,25-voudige van de nominale stroom.

Legenda:

t = schakeltijd (in seconden)
xl = veelvoud van de nominale stroom/aanspreekfactor
1 = minimale aanspreekfactor 1,05 x nominale stroom
2 = uitschakeltijd maximaal 800 ms (afhankelijk van nominale stroom)
3 = uitschakeltijd minimaal 80 ms (afhankelijk van nominale stroom)
4 = maximale aanspreekfactor 1,45 x nominale stroom
5 = stroombegrenzing op 1,25 x nominale stroom

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.