Terug naar het overzicht

Moderne testmethoden garanderen de hoogste kwaliteit

Kwaliteitscontrole van gereedschap

Aderuittrektest

Bij de aansluiting of tijdens bedrijf worden er trekkrachten op de crimpverbinding uitgeoefend. Daarom dienen vakkundig vercrimpte kabelverbinders en adereindhulzen een hoge mate van mechanische veiligheid te bieden. Om een aansluiting op trekbelasting te testen wordt een vercrimpte ader gedurende 60 seconden aan een doorsnede-afhankelijke trekkracht blootgesteld, welke deze dient te weerstaan. Als gevolg van de trekkracht wordt de ader in de crimpverbinding belast. Hierbij mogen geen beschadigingen op de crimpplaats ontstaan. Doorgaans wordt aansluitend nog de maximale trekkracht tot aan beschadiging van de verbinding gemeten.

Beschrijving Taal Stand
Tabel aderuittrekkrachten per doorsnede [PDF, 34 KB] Engels 25.03.2017

Gasdichtheid van crimpverbindingen

Lengtedoorsnede van de crimp  

Lengtedoorsnede van de crimp

Een gasdichte crimpverbinding ontstaat door een gedefinieerde crimping. De litzendraden van een of meerdere aders worden zeer homogeen zonder tussenruimten met een kabelverbinder samengevoegd. Hieruit ontstaat een duurzame en betrouwbare verbinding die niet losraakt.

Dwarsdoorsnede van de crimp  

Dwarsdoorsnede van de crimp

Niet alleen de te testen mechanische en elektrische eigenschappen van de verbinding, maar ook een visuele controle van het crimpbereik levert belangrijke informatie over de kwaliteit van de verbinding. Hiervoor worden met behulp van een computertomografie slijpbeelden of opnamen gegenereerd. Op deze manier worden de poreusheid, de breukweerstand en de vervorming van afzonderlijke litzendraden in beeld gebracht.

Een correct uitgevoerde vercrimping is optimaal beschermd tegen gassen zoals zwaveldioxidehoudende industriële atmosferen, zuurstof, zoutnevel of andere corrosieve media. Dit voorkomt dat gassen tijdens de levensduur van de verbinding tot corrosie bij de afzonderlijke litzendraden leiden en als gevolg daarvan de elektrische eigenschappen verslechteren.

Crimpverbindingen van adereindhulzen zijn niet direct vergelijkbaar met kabelverbinders of kabelschoenen. Ze dienen anders te worden bekeken. Adereindhulzen worden toegepast als splitterbeveiliging voor koperen aders van de klassen 2, 5 en 6 samengeslagen, soepel en zeer soepel. De materiaaldikte van de koperen huls van de adereindhuls bedraagt slechts 0,15 mm tot 0,45 mm. Hierdoor is de huls aanzienlijk dunner dan bijvoorbeeld die van kabelschoenen. Waar de koperen huls van een een adereindhuls met een aderdoorsnede van 2,5 mm² een materiaaldikte van 0,3 mm heeft, bedraagt de materiaaldikte bij een vergelijkbare kabelschoen 0,8 mm.

Slijpbeeld  

Slijpbeeld

Voor het aancrimpen van adereindhulzen wordt in DIN 46228 (deel 1-4) de mechanische test en de hulsmaatcontrole vanaf 2,5 mm² voor koperen aders uit klasse 5 volgens IEC 60228 beschreven. De elektrische eigenschappen worden in combinatie met de latere toepassing, bijv. in een aansluitklem, beoordeeld. Corrosievrije contactvlakken zijn vooral in agressieve omgevingen een voorwaarde voor laagohmige en daardoor duurzame verbindingen. Hierbij dient te worden gelet op een stevige bevestiging van de verbinding in de aansluiting. De invloed van agressieve media op de aansluiting wordt beoordeeld in de aansluitklemmennorm voor koperen aders. De spanningsval volgens DIN EN 60947-7-1 mag voor en na de test niet hoger zijn dan 3,2 mV of het 1,5-voudige van de waarde die aan het begin van de test is gemeten. Wanneer het testexemplaar voldoet aan de eisen van een test in een wisselend klimaat met condenswater en zwaveldioxidehoudende atmosferen volgens DIN 50018 (AHT 2,0 S), wordt van een gasdichte verbinding uitgegaan. Deze test omvat de opslag in een wisselend klimaat met condenswater met veranderende luchtvochtigheid en temperatuur. Tijdens de eerste teststap wordt het testexemplaar gedurende 8 uur blootgesteld aan een SO2-volumeconcentratie van 0,67 % bij een temperatuur van 40 °C en een luchtvochtigheid van circa 100 %. Hierna worden de testexemplaren gedurende 16 uur bij geopende deur gedroogd. Deze cyclus wordt twee keer doorlopen, voordat de testexemplaren worden beoordeeld.

Crimpgereedschap, adereindhulzen en kabelverbinders van Phoenix Contact genereren bij een correcte toepassing op de contactpunten een duurzame en gasdichte verbinding. Ook agressieve media hebben hier geen invloed op.

1000 V-tests volgens EN 60900

Opstelling voor de spanningstest van geïsoleerd handgereedschap volgens DIN EN 60900  

Opstelling voor de spanningstest van geïsoleerd handgereedschap volgens DIN EN 60900

Binnen de strenge veiligheidsvoorschriften met betrekking tot werkzaamheden aan spanningsvoerende delen tot 1000 V AC en 1500 V DC neemt het VDE-geïsoleerde gereedschap, naast algemene veiligheidsmaatregelen, een sleutelpositie in.

De internationale norm IEC 60900 stelt de hoogste eisen aan geïsoleerd gereedschap. Naast geometrische en dimensionale gegevens zijn daar vooral de eigenschappen van de isolatiematerialen gedefinieerd. Omvangrijke testgegevens maken de norm compleet. Zo wordt bijvoorbeeld de kwaliteit van de isolatie en de coderingen visueel beoordeeld. Met een slagvastheidstest wordt de bestendigheid van de isolerende coating getest op schokken. Breuken, splijtingen of scheuren mogen ook bij lage temperaturen (afhankelijk van de categorie -25 °C of -40 °C) niet voorkomen. Tijdens een druktest (halve kogel met een diameter van 5 mm) wordt de isolatie gedurende 2 uur bij 70 °C met 20 N belast. Na het afkoelen mag er op de testplaats geen elektrische doorslag, vonkoverslag of overslag via een gedurende 3 minuten aangesloten spanning van 5 kV (effectieve waarde) optreden.

Tijdens isolatietests wordt eerder geconditioneerd gereedschap (waterbad / opslag in vochtige ruimte) aan een spanningstest onderworpen. Er wordt gedurende 3 minuten een spanning van 10 kV aangesloten. De afleidstroom dient minder dan 1 mA per 200 mm coatingslengte van het handgereedschap te bedragen.

Codering van VDE-gereedschap  

Codering van VDE-gereedschap. De letter "C" geeft de toepassingsmogelijkheid bij lage temperaturen aan.

Andere tests hebben betrekking op de hechtvastheid van de coating van het isolatiemateriaal, de chemicaliënbestendigheid van de coderingen en het brandgedrag. Een positief resultaat van de typetest van het gereedschap vormt de basis voor toepassing van het VDE-logo in combinatie met de norm IEC 60900. De betrokken bevoegde VDE-toelatingsinstantie voert bovendien periodieke controles bij de productiefaciliteiten en de keuringsinstanties uit. Tijdens deze controles worden o.a. steekproefsgewijs producten uit de lopende productie beoordeeld. De fabrikant voert al tijdens de productie omvangrijke tests uit die garanderen dat volledig aan de eisen volgens IEC 60900 wordt voldaan. De laatste hindernis vormt het testen van de spanningsvastheid. Al het gereedschap wordt daarbij getest op 10.000 V AC. Pas als deze test is doorstaan mag het gereedschap VDE-gereedschap worden genoemd en voor verkoop worden vrijgegeven. Het VDE-geïsoleerde en overeenkomstig gecodeerde gereedschap van Phoenix Contact biedt de gebruiker een hoge kwaliteit en maximale veiligheid tijdens het gebruik bij spanningsvoerende delen tot 1000 V AC en 1500 V DC.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020