Terug naar het overzicht

Basis voor de toepassing van aansluitklemmen in de Ex-omgeving

IEC 60079 wereldwijde explosiebeveiliging

Wereldwijde explosiebeveiliging  

Wereldwijde explosiebeveiliging

De explosiebeveiliging is wereldwijd hoofdzakelijk gebaseerd op de internationale normenserie IEC 60079 en de Europese en Amerikaanse normen, standaards en richtlijnen. Voor Noord-Amerika is de National Electrical Code (NEC) van toepassing en voor Canada de Canadian Electrical Code (CEC).

Voor de CENELEC landen van de Europese Gemeenschap en daarbuiten, is de richtlijn 2014/34/EG (vroeger ATEX 100a) van grote betekenis voor de fabrikanten van apparatuur en beveiligingssystemen. Middels IECEx-certificaten houden wij rekening met deze internationale gedachte. Hiermee is toepassing in de beschermklasse "Verhoogde veiligheid" Ex e in zone 1 en 2 toegelaten.

Terug naar boven

Eisen aan aansluitklemmen voor beschermklasse Verhoogde veiligheid Ex e

Ex e  

Ex e

Het principe van de beschermklasse Verhoogde veiligheid "e" (IEC/EN 60079-7) berust hoofdzakelijk op aangescherpte constructieve maatregelen. De belangrijkste voor aansluitklemmen zijn:

 • lucht- en kruipwegen
 • aansluitklemmen dienen zelfborgend te zijn bevestigd en zodanig te zijn uitgevoerd dat de aders niet los kunnen raken of ontoelaatbaar kunnen worden beschadigd door de aansluiting.
 • de contactdruk mag niet via geïsoleerde delen worden overgebracht
 • aansluitklemmen die zijn bestemd voor het aansluiten van samengeslagen aders, dienen te zijn uitgevoerd met een elastisch tussenelement.

Deze eisen en de technische gegevens worden gecontroleerd door een onafhankelijk testinstituut (aangewezen instantie bijv. DEKRA, PTB, TÜV ...) en bevestigd met een certificaat. Het typetestcertificaat geeft aan dat de volgende tests met succes zijn doorstaan:

 • typetest volgens IEC 60947-7-1/-2

 • testen van de lucht- en kruipwegen en isolatietest

 • Verouderingstest:

  • 14 dagen opslag bij 95 °C en 95 % luchtvochtigheid

  • nog eens 14 dagen bij droge warmte ter hoogte van de TI-waarde van de kunststof

  • 24 uur opslag bij -65 °C met aansluitend een aderuittrektest

De aansluitklemmen zijn daardoor toegelaten voor de inbouw in zone 2 en vooral in zone 1, het eigenlijke Ex-bereik. Dit laatste echter alleen onder de voorwaarde dat de klemmen zijn ondergebracht in aansluitkasten. Deze dienen eveneens een toelating voor de beschermklasse Ex e te hebben en moeten ten minste voldoen aan beschermklasse IP54. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de installatieaanwijzingen met montageschema's.

De voor Ex e toegelaten aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn standaardaansluitklemmen. Deze worden volgens IEC/EN 60079 tijdens het fabricageproces stuk voor stuk o.a. aan een isolatietest onderworpen.

Daardoor is het bij aansluitklemmen van Phoenix Contact niet noodzakelijk bij de voorraad onderscheid te maken tussen Ex- en niet-Ex-klemmen. De voordelen liggen voor de hand.

Terug naar boven

Eisen aan aansluitklemmen voor beschermklasse Intrinsieke veiligheid Ex i

Ex i  

Ex i

In toepassingen met de beschermklasse intrinsieke veiligheid Ex i is voor aansluitklemmen geen speciale toelating nodig. Hier kunnen naast de klemmen met Ex e-toelating ook andere standaard klemmen worden toegepast. De aangescherpte eisen aan de lucht- en kruipwegen:

 • tussen naast elkaar liggende klemmen
 • tussen klemmen en geaarde metaaldelen

De afstanden voor vaste isolatie zijn in IEC/EN 60079-11 vastgelegd en dienen in acht te worden genomen. In de installatieaanwijzingen van de aansluitklemmen voor beschermklasse Ex e vindt u aanwijzingen voor de toepassing van beschermklasse Ex i.

Terug naar boven

Eisen aan aansluitklemmen voor beschermklasse Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Om stromen die boven het intrinsiekveilige bereik liggen door messcheidingsklemmen meetbaar te maken of deze stromen door middel van gangbare glaszekeringen af te zekeren, zijn messcheidingsklemmen en zekeringsklemmen met een toelating in beschermklasse Ex nA leverbaar. Daartoe moeten bijv. alle scheidbare elementen een ontkoppelkracht van meer dan 15 N of het 100-voudige van het eigen gewicht hebben. Zo wordt onbedoeld openen voorkomen. In zone 2 worden in de zekeringhouders glaszekeringen met zandvulling toegepast. De eisen zijn in IEC/EN 60079-15 vastgelegd, de norm die in de toekomst in IEC/EN 60079-7 als EX "ec" zal worden geïntegreerd.

Terug naar boven

Certificaten, conformiteitsverklaring, montage- en installatieaanwijzingen

Certificaten  

certificaten

Meer informatie met betrekking tot aansluitklemmen voor de Ex e en Ex i-omgeving vindt u als download onder de betreffende toegelaten aansluitklem.

Hier vindt u met name:

 • technische gegevens volgens IEC/EN 60079
 • toegelaten toebehoren
 • belangrijke montage-aanwijzingen en montageschema's
 • conformiteitsverklaring
Terug naar boven

Codering van Ex-aansluitklemmen

De codering van de explosieveilige bedrijfsmiddelen dient zodanig te zijn, dat zij correct en in overeenstemming met hun veiligheidstechnische eigenschappen worden ingezet. De geharmoniseerde norm IEC/EN 60079 beschrijft op welke wijze het coderen dient plaats te vinden. Voor aansluitklemmen met beschermklasse Verhoogde veiligheid "e" geldt een coderingsverplichting.

Terug naar boven

Typeplaatje

Coderingseis volgens IEC 60079-0 voor ATEX en IECEx 
type QTC 2,5naam van de fabrikantPhoenix Contact GmbH & Co. KG
type-aanduidingQTC 2,5
codering van de beschermklasseEx e II
EG-typecertificaatnummer volgens ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
certificatienummer volgens IECExIECEx KEM 07.0010 U

Verpakkingsetiket

Coderingseis volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG, Bijlage II 
Verpakkingsetiket QTC 2,5naam en adres van de fabrikant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Duitsland

type-aanduidingQTC 2,5
productiedatum13-09-2010 (voorbeeld)
id-nr. van de aangewezen instantie (KEMA)0344
typegetest volgens ATEX-richtlijn 94/9/EGX
categorie2
apparatengroepII
kenletter voor gasexplosiebeveiligingG
kenletter voor stofexplosiebeveiligingD

Explosiebeveiliging, theorie en praktijk

Basisprincipes explosiebeveiliging  

Brochure explosiebeveiliging

Niet alleen in klassieke installaties in de chemische en petrochemische industrie worden bouwers, engineers en exploitanten geconfronteerd met het thema explosiebeveiliging. Ook op gebieden die op het eerste gezicht ongevaarlijk lijken, zoals bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie, kunnen aanzienlijke potentiële gevaren ontstaan.

Deze brochure gaat in op de risico's in explosiegevaarlijke omgevingen. Hiermee wordt ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden geboden.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
 • Basis voor de toepassing van aansluitklemmen in de Ex-omgeving

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.