Terug naar het overzicht

ReSyODP: GPRS-communicatie tussen centrale besturing en stations

Het communicatieprotocol Open Data Port, afgekort ODP, dient voor op GPRS gebaseerde communicatie tussen het besturingssysteem en remote communicatiesubstations via de gestandaardiseerde OPC-interface. Met dit concept bieden wij de gebruiker de mogelijkheid tot open communicatie met verschillende, op OPC gebaseerde procesregelsystemen.

Functiebouwsteenbibliotheek ReSyODP

ResyODP remote communicatie via GPRS  

ResyODP remote communicatie via GPRS

De functiebouwsteenbibliotheek ReSyODP van Phoenix Contact maakt zowel seriële als Ethernet-gebaseerde communicatie mogelijk.

Let bij de configuratie van de remote communicatiesubstations op de verschillende voorwaarden voor de hardware.

ReSyODP voldoet aan een hoge standaard bij de databeveiliging: bij onderbreking in de PLC worden de data gebufferd. Wanneer het apparaat weer in bedrijf wordt gesteld, worden de data direct doorgegeven. Dat wil dus zeggen: er gaan geen data verloren.

ReSyODP ondersteunt het TSC (bundelprocessor)- alsmede het Modbus-protocol.
De ODP-specificatie is in drie categorieën onderverdeeld:

Online-data

De data van de procesafbeelding worden variabel of na een bepaald tijdstip van de PLC uitgelezen. Via de OPC-interface (gestandaardiseerde software-interface) in het besturingssysteem worden ze weergegeven. Daar komt nog bij: procesdata kunnen centraal worden gestuurd.

Historische data

Historische data worden cyclisch of door de gebruiker gestuurd uitgelezen.

De AX ODP-server maakt de historische data met tijdstempel als *.csv-bestanden beschikbaar.

Gebeurtenis-georiënteerde data

Storingen, alarmen en meldingen worden gebeurtenis-georiënteerd door het substation doorgegeven aan het besturingssysteem. Deze kunnen vervolgens in het besturingssysteem worden opgeslagen en geanalyseerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.