Naar alle persinformatie

Verandering van onze RoHS-markering op het verpakkingsetiket

29.08.2019

RoHS-markering  

"RoHS WEEE COMPLIANT" verandert in "RoHS"

Wettelijke voorschriften vereisen aanpassing van de RoHS-markering.

Phoenix Contact hield tot nu toe vanwege contractuele afspraken vast aan het eigen symbool "RoHS WEEE COMPLIANT" en bedrukte daarmee de verpakkingsetiketten.

Met de inkrachttreding van richtlijn 2011/65/EU (RoHS-II-richtlijn) mag naast de CE-markering geen ander symbool worden gebruikt dat de conformiteit van het product met de geldende eisen van deze richtlijn bevestigt [artikel 30, lid (4) van verordening (EG) nr. 765/2008].

In het kader van de realisatie van de eisen uit de Chinese RoHS-regelgeving (en de daarmee verbonden markeringsplicht van de producten) passen wij om technische redenen ook de markering voor "Europa-RoHS" op het verpakkingsetiket aan. Voortaan wordt deze alleen nog door de omkaderde tekst "RoHS" aangegeven. Daarnaast brengen wij de China-RoHS-markering voor de milieuvriendelijke gebruiksperiode "Environment-friendly use period" (EFUP) resp. voor de inachtneming van de grenswaarden op het verpakkingsetiket aan.

Met ingang van 01-09-2016 zullen wij deze wijziging van het verpakkingsetiket geleidelijk invoeren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20