Naar alle persinformatie

Uitbreiding van het management

09.03.2020

Het management van Phoenix Contact  

Het management van Phoenix Contact

In het kader van de opvolgingsregeling voor de directeuren Prof. Dr. Gunther Olesch (CHRO/Personeelszaken) en Roland Bent (CTO/Techniek), die in de komende twaalf maanden vanwege hun leeftijd aftreden, is nu een reorganisatie van het management aangekondigd alsmede van de toegewezen ressorts.

Met ingang van 1 augustus wordt het management uitgebreid met vier nieuwe leden: drie van hen zijn de directeuren van de drie divisies (Business Areas): Dirk Görlitzer, Torsten Janwlecke en Ulrich Leidecker. Als COO (Chief Operating Officer) zijn zij verantwoordelijk voor centrale bedrijfsonderdelen alsmede voor hun betreffende divisies. Als vierde nieuw lid wordt Dr. Frank Possel-Dölken als Chief Digital Officer (CDO) benoemd in het management. Possel-Dölken is momenteel leider van de het bedrijfsonderdeel Corporate Technology & Value Chain. Zijn toekomstige verantwoordelijkheid zal ook het bedrijfsonderdeel IT omvatten alsmede alle onderwerpen op het terrein van de digitale transformatie. Daarmee wordt digitalisering het centrale aandachtspunt in de onderneming in de technologie- en procesontwikkeling.

Alle nieuw benoemde leden van het management zijn reeds jarenlang succesvol actief in het management van Phoenix Contact. "De uitbreiding schept voor ons concern een kader om de leiding en structuur uniform door te ontwikkelen", aldus CEO Stührenberg. "Dit doel was de opdracht van onze adviescommissie om de Phoenix Contact-groep op de vereisten van de toekomst voor te bereiden. Met name de nieuwe benoeming van de CDO is in de digitale transformatie van doorslaggevend belang. Innovatievermogen alsmede innovatiestrategieën, alsook het IT-vermogen van een onderneming zijn factoren die in het nieuwe decennium het succes bepalen." Frank Stührenberg als CEO (Voorzitter) en Axel Wachholz als CFO (Financiële zaken) vormen vanaf het voorjaar van 2021 met de vier nieuw benoemde leden het management.

In juli 2020 neemt professor Dr. Gunther Olesch bij het bereiken van 65 jaar afscheid van het management. In erefuncties en verenigingsfuncties zal hij Phoenix Contact tot het voorjaar van 2021 verder vertegenwoordigen. Het HR-ressort zal vanaf augustus zijn toegewezen aan de CEO. "Het behoud van de ondernemingscultuur alsook de ontwikkeling en werving en selectie van talent hebben hoge prioriteit", aldus CEO Stührenberg. Roland Bent zal tot aan zijn geplande aftreden bij het bereiken van 63 jaar in februari 2021 tot het management behoren. Daarna zal hij verder als Chief Representative (Hoofdgevolmachtigde) van Phoenix Contact actief zijn voor internationale standaardisering en ook zijn erefuncties op het terrein van de nationale en internationale normering vervullen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20