Naar alle persinformatie

Samen sterk voor een duurzame toekomst.

30.08.2019

Directieteam  

Directieteam met certificaat CO2-prestatieladder

Rittal, Phoenix Contact, Eplan en Cito Benelux B.V. bereiken niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Op 25 mei 2015 ontvingen Rittal B.V., Phoenix Contact B.V., EPLAN Software & Services B.V. en Cito Benelux B.V. gezamenlijk het certificaat niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven de vier samenwerkende bedrijven verder vorm aan hun MVO-ambities en de gezamenlijke doelstelling hun CO2-uitstoot te verminderen.

Rittal, Phoenix Contact en EPLAN zijn organisaties met producten en diensten op het gebied van industriële elektrotechniek, automatisering en IT. Cito Benelux is hun exclusieve back office dienstverlener. De vier bedrijven hebben een synergetische samenwerking met elkaar en trekken samen op in hun ambitie milieuvriendelijk en energiezuinig te ondernemen. Samen sterk voor een duurzame toekomst, dat is het uitgangspunt.

Investering verdient zich terug
De CO2-prestatieladder is een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2. DEKRA voert de verifiëring en certificering hiervan uit. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficient gebruik van materialen en duurzame energie. De vier bedrijven ervaren de certificering als een investing die zich onmiddelijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Het geeft ook gehoor aan wensen en eisen van interne- en externe stakeholders. Naast de eigen inspanningen, zoals het wagenpark met hybride auto's en de energiezuinige panden, bieden Rittal en Phoenix Contact een scala aan energiezuinige producten en EPLAN het efficient engineering concept. De beste oplossingen, die bijdragen leveren aan een verantwoorde toekomst.

Kiezen voor een duurzame toekomst
De vier organisaties ondernemen al jaren maatschappelijk verantwoord. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen. De certificering op trede 3 volgens de CO2-prestatieladder is een logische stap en onderstreept dat streven, vastgelegd in het MVO-beleid. Uitgangspunt is ook het versterken van de samenwerking met relaties door een bijdrage te leveren aan de CO2-doelstellingen die zij gesteld hebben. Samen met klanten, partnerorganisaties en kennisinstellingen kiezen de bedrijven bewust voor een duurzame toekomst door te zoeken naar de juiste balans tussen People, Planet & Profit.

Voor meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen over de certificering, neem dan contact op met Eelke Kootstra, tel. 0316-591911 of mail ekootstra@citobenelux.nl


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20