Naar alle persinformatie

Koppelrelais voor veiligheidsgericht inschakelen

29.08.2019

Koppelrelais PSR-PC50  

Veiligheidsgericht inschakelen overeenkomstig SIL 3

Het veiligheidsgericht inschakelen is een toepassing volgens de norm in de procestechnische omgeving waarvan het belang de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen.

Tegen deze achtergrond biedt Phoenix Contact met de PSR-PC50 een speciaal voor dit gebied ontwikkeld en volgens SIL 3 toepasbaar koppelrelais aan. Het koppelrelais is speciaal op veiligheidsbesturingen in de procestechniek afgestemd. Daarbij wordt voldaan aan alle eisen voor toepassing in applicaties t/m SIL 3 volgens IEC 61508. Het moduul beschikt intern over zes contacten die zowel parallel als in serie zijn geschakeld. Op deze manier wordt rekening gehouden met zowel de vereiste veiligheid als met de benodigde beschikbaarheid. De doorlopende diagnose vormt voor engineers en projectontwerpers een uitdaging. De diagnose van de besturing eindigde namelijk doorgaans bij het gebruikte koppelmoduul. Dat is voor veel gebruikers vaak niet voldoende. Daarom maakt de line/load-monitoring van het relais PSR-PC50 een naadloze diagnose van besturing tot en met actor mogelijk. Zowel draadbreuk als kortsluiting van de belastingsspanningsvoeding alsmede de diagnose-voedingsspanning worden bewaakt. Treedt er in het regelbedrijf een fout op, dan kan deze bij gangbare veilige systemen via de bestaande stuurkabel overeenkomstig het kanaal aan de desbetreffende digitale uitgang worden teruggemeld. Op deze manier zijn extra installatiewerkzaamheden en nog meer digitale ingangen voor het teruglezen van de actoren niet meer nodig.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20