Naar alle persinformatie

Nieuwe versie van de UPS-software UPS-CONF

25.08.2015

Configuratie- en managementsoftware UPS-CONF de UPS-systemen QUINT UPS-IQ en TRIO UPS  

Met UPS-CONF kunnen UPS-systemen comfortabel en overzichtelijk worden bewaakt en geconfigureerd

Met de gratis software UPS-CONF kunnen de UPS-systemen QUINT UPS-IQ en TRIO UPS comfortabel en overzichtelijk worden bewaakt en geconfigureerd. De nieuwe versie 2.2.7.0 bevat verbeteringen en uitbreidingen.

Nieuwe waarschuwingsmeldingen geven bijvoorbeeld aan of de bediening op afstand van de UPS geactiveerd is of dat er een communicatiefout tussen de UPS en de accu's is opgetreden. Dienen er bij een netuitval meerdere PC's gecontroleerd te worden uitgeschakeld, dan is de nieuwe COM-trigger-modus zinvol: hierbij initiëren de signaalcontacten van de UPS het uitschakelen van de PC's via de COM-poort, zodat er geen permanente verbindingen via een datakabel nodig zijn, onafhankelijk van de gebruikte Windows-versie. DC-UPS-modulen met 5, 10, 20 en 40 A vanaf revisie 06 kunnen belastingen nu gefaseerd uitschakelen. Buffert de UPS een netuitval, dan starten er twee separate timers waardoor vooraf gedefinieerde verbruikers na een ingestelde tijd niet meer vanuit de accu worden gevoed. De software herkent de aangesloten energiebuffers, bijvoorbeeld een loodaccu met 12 Ah, automatisch. Alle relevante bedrijfsparameters worden grafisch weergegeven en belangrijke meldingen verschijnen op de voorgrond. Het gedrag van de UPS-modulen kan met de software flexibel volgens individuele wensen worden aangepast.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20