Naar alle persinformatie

Gratis simulatie van draadloze netwerken

16.07.2018

Netwerk-engineering  

Simulatie van draadloze Radioline-netwerken

(5054) Om de engineering van netwerken op basis van het draadloze systeem Radioline te vereenvoudigen, biedt Phoenix Contact een gratis simulatie van draadloze netwerken met max. tien stations aan.

Infrastructuurinstallaties voor de energieverdeling of voor watervoorziening en -afvoer worden vaak gekenmerkt door over een groot oppervlak verdeelde buitenstations. De sensorwaarden veranderen slechts langzaam en moeten soms over enkele kilometers aan een centrale worden doorgegeven. Om kosten voor het leggen van kabels te voorkomen, zijn draadloze systemen die speciaal geschikt zijn voor uitgestrekte installaties een zinvol alternatief.
 
Met behulp van de simulatie wordt bepaald of een draadloze verbinding functioneert, niet functioneert of getest moet worden. De prognoses zijn hierbij zo nauwkeurig, dat het vaak niet nodig is om de draadloze verbinding te testen. Bij de simulatie wordt rekening gehouden met de hoogtegegevens, draadloze zend- en ontvangstomstandigheden en oppervlakte-eigenschappen.

Hiervoor zijn de coördinaten van alle stations in het netwerk benodigd. De documentatie omvat aanbevelingen over locaties, antennes en masthoogten. De service is internationaal beschikbaar en is vanaf tien stations tegen betaling.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20