Naar alle persinformatie

Overspanningsbeveiliging is verplicht volgens NFPA 79 (editie 2018)

15.10.2018

NFPA 79 (editie 2018)  

Ready for NFPA 79 (edition 2018) - maak samen met ons uw machines gereed voor de NFPA 79.

(5079) Machinebouwers opgepast: in delen van de VS is overspanningsbeveiliging voor machines verplicht. Maak uw machine gereed voor de nieuwe NFPA 79 (2018).

Voor machine- en installatiebouwers die hun producten exporteren naar Noord-Amerika of binnen het geldingsbereik daarvan in het verkeer willen brengen, zijn de daar geldende wetten en voorschriften van toepassing. De NFPA 79 is de Electrical Standard for Industrial Machinery en daarmee een van de belangrijkste vakspecifieke normen in Noord-Amerika. Met de actuele editie 2018 is nu ook overspanningsbeveiliging een verplicht onderdeel voor alle industriële machines. De norm omvat regels op elektrisch en elektronisch gebied, die tot gevaarlijke situaties in de machine kunnen leiden als ze verkeerd worden uitgevoerd. Om gevaarlijke situaties voor mensen, die aan/of met een machine werken, te voorkomen, mag een overspanning het veiligheidscircuit van een machine niet beschadigen. Installeer overspanningsbeveiligingsmodulen voor de voeding zo dicht mogelijk bij de voedingsaansluiting. De passende SPD-typen kiest u in afhankelijkheid van de plaats van de machine in de installatie. De VAL-US-serie is perfect afgestemd op de eisen. Als UL Listed Type 1-module is installatie op elke plaats in de installatie toegestaan.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20