Naar alle persinformatie

Krachtige veilige koppelrelais met een bouwbreedte van slechts 6 mm

30.08.2019

Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini  

Dankzij een bouwbreedte van slechts 6 mm biedt PSRmini tot 70 % ruimtebesparing bij vol prestatievermogen

De nieuwe veiligheidsmodulen PSRmini van Phoenix Contact zijn de smalste veiligheidsrelais ter wereld met dezelfde prestaties als een groot veiligheidsrelais.

Geconcentreerd op een bouwbreedte van 6 mm bieden ze een hoge betrouwbaarheid dankzij de gedwongen contacten. Voor de gebruiker betekenen deze smalle modulen dat er tot 70 procent minder ruimte benodigd is. Door het uitgebreide test- en toelatingenpakket zijn de modulen ook flexibel inzetbaar in toepassingen en omgevingen die verder gaan dan de standaard. Voorbeelden hiervoor zijn de G3-conformiteit volgens ISA S71.04-1985 voor de toepassing in bijzonder corrosieve atmosferen of de IECEx-certificering, die een decentrale opbouw van een applicatie tot in Ex-zone 2 eenvoudiger maakt. De normatief voorgeschreven herhalingstests in een procestechnische installatie kunnen op eenvoudige wijze visueel, dus direct op het moduul worden uitgevoerd. Daarmee zijn de arbeidsintensieve handmatige metingen niet meer nodig, die nu bij het gebruik van standaardrelais zonder gedwongen geleiding volgens EN 50205 vaak wel nodig zijn. Bij gangbare veilige besturingssystemen kan bovendien de bewaking van de aansturing van het koppelmoduul in geval van een storing worden beïnvloed, zodat de herhalingstest, de zogenaamde proof-test, als het ware volledig geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Hiermee wordt de efficiëntie verhoogd, want de stilstandtijd kan worden gereduceerd zonder dat dit een extra investering in hardware of installatietijd vergt.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20