Naar alle persinformatie

Veiligheidskengetallen volgens VDMA-standaard

29.08.2019

Functionele veiligheid  

Phoenix Contact ondersteunt de VDMA-standaard 66413 en biedt dienovereenkomstig kengetallen voor safety-producten aan

Volgens de onder de machinerichtlijn geharmoniseerde normen EN ISO 13849 en EN 62061 zijn berekeningen vereist op het gebied van uitvalwaarschijnlijkheid van veiligheidsrelevante delen van besturingen.

De machinefabrikant moet als degene die de machine in het verkeer brengt de berekeningen uitvoeren en voldoende documenteren. De relevante kengetallen van de ingezette veiligheidsgerelateerde apparaten leveren de apparaatfabrikanten met het oog op de productaansprakelijkheid. De veiligheidstechnische berekeningen kunnen worden uitgevoerd met behulp van berekeningstools zoals Sistema. Voor de standaardisering van de kengetallen werd onder auspiciën van de VDMA, machine- en componentfabrikanten alsmede keuringsinstanties het VDMA-eenheidsdatablad 66413 ingevoerd. Phoenix Contact ondersteunt deze standaard door gratis terbeschikkingstelling van een daarmee overeenkomend XML-dataformaat voor producten op het gebied van de functionele veiligheid.

Door op onderstaande knop te klikken, komt u op de download-pagina van een exemplarisch product. Daar is de bibliotheek onder het kopje Software te vinden.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20