Naar alle persinformatie

Instap in de visualisering met Visu+ Express en HMI

29.08.2019

HMI für Visu+-software  

HMI für Visu+-software

(4812) Het document "Eerste stappen met Visu+ Express en HMI" van Phoenix Contact biedt beginners een eerste inzicht in de visualiseringssoftware Visu+ en verduidelijkt het samenspel tussen HMI, besturing en ontwikkelomgeving.

De gebruiker wordt stap na stap begeleid naar de voltooiing van het visualiseringsproject. Daarbij gaat het om het aanmaken van een nieuw project in Visu+ en de vormgeving van een gebruikersinterface, het inlezen van variabelen uit de besturing, OPC en de koppeling met de objecten van de Visu+-applicatie. Tot slot laat de handleiding zien hoe de gebruiker het gerealiseerde project op de HMI over kan zetten en de Visu+-applicatie van daaruit kan bedienen. Er is geen voorkennis nodig om het document te kunnen gebruiken. De instap is zodanig gestructureerd, dat er snel zichtbare resultaten worden behaald en de gebruiker zich snel een voorstelling kan maken van het samenspel van de producten. Het document en de projectbestanden kunnen gratis in het downloadbereik van elke Visu+-HMI worden gedownload.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20