Naar alle persinformatie

KROHNE Academy

29.08.2019

KROHNE Academy 2015

In de procesindustrie is een groeiende vraag naar technische compententie. Als kennis gericht is op de arbeidstaak en het bedrijfsdoel, kan het optimaal worden ingezet om processen te verbeteren. Dit geldt zowel voor chemische- als bedrijfsprocessen.

De KROHNE Academy speelt hier met haar seminar op in. Door deel te nemen kunt u een optimale route door het dagprogramma uitstippelen zodat uw kennis specifiek voor uw werk wordt vergroot. De technisch inhoudelijke en hoogstaande lezingen zijn verdeeld in vier thema-groepen die in afzonderlijke zalen zijn ondergebracht: Basiskennis, meet- en regeltechniek, procesveiligheid & cyber security en Asset Management.

Phoenix Contact verzorgt een tweetal lezingen in de groep procesveiligheid & cyber security:

Cyber Security
De presentatie geeft inzicht in het reële gevaar van cyber crime op industriële complexen en hoe u zich daar tegen kunt beveiligen.

ATEX
De presentatie geeft inzicht in de basisprincipes en de mogelijke coderingen voor verschillende type beschermingsklassen voor explosieveiligheid.

Deelname is kosteloos.
 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20