Eduline system

Eduline system

Leren met systeem

Branchespecifieke scholing van vakpersoneel.

Uw voordelen

  • uitstekende basis voor de gerichte bijscholing van eigen en extern vakpersoneel
  • praktijkgericht leren door moderne, industrieel toegepaste techniek en componenten
  • intensieve training met industriespecifieke technologische functies
  • concurrentievoordeel behalen dankzij goed geschoold vakpersoneel
Voorbeeld van een Eduline-systeemapplicatie  

Voorbeeld van een Eduline-systeemapplicatie

Industrie 4.0 brengt voor bedrijven en hun vakpersoneel voortdurend nieuwe technologische uitdagingen met zich mee.

Eduline system is speciaal ontwikkeld voor de scholing van personeel in een leer-werktraject en vakkrachten. Vakkrachten worden gericht bijgeschoold in branchespecifieke technologieën. Daarvoor zorgt de praktijkgerichte toepassing van actuele industriële technologieën. Eduline system maakt kwalificatie voor branchespecifieke systeemtechnologieën mogelijk, zodat de huidige en toekomstige vakkracht zo snel mogelijk operatieve en veranderende taken in de industrie kan uitvoeren. Eduline system ondersteunt bovendien leerlingen en studenten bij hun keuze tussen mogelijke specialisaties en geeft inzicht in het grote aantal verschillende branchespecifieke systeemtechnologieën.

Omdat de vakkundige verdiepingsopties bij opleiding en studie tegenwoordig zeer complex zijn, kan de beroepsoriëntatie enorm worden vereenvoudigd door te kiezen voor Eduline system. De leermiddelen worden geleverd in uniform Eduline modular-design met gestandaardiseerde interfaces. Ze zorgen voor een veilige ingebruikname en een probleemloze combinatie met Eduline modular.

Bent u geïnteresseerd geraakt?

Hebt u belangstelling voor de producten uit de Eduline system-serie? Laat het ons weten. Wij bespreken graag uw concrete wensen met u en ontwikkelen daaruit een oplossing.

Producten – Eduline system

Klik op onderstaande link voor weergave van alle producten uit de serie Eduline system.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20