Bedrijfsverantwoordelijkheid

De toekomst actief vormgeven

De toekomst actief vormgeven

Wij spannen ons in voor gezamenlijke, duurzame oplossingen.

Terug naar Onderneming

Categorieën

Wij nemen onze maatschappelijk verantwoordelijkheid en dragen daarmee bij aan een duurzame ontwikkeling. De economische, ecologische en sociale betrokkenheid zijn in overeenstemming met onze waarden en cultuur.

Zuinigheid

Ons doel: energieverbruik reduceren

Ons doel: energieverbruik reduceren

Onderzoek en ontwikkeling nemen bij ons een belangrijke plaats in. Talrijke patenten benadrukken onze innovatiedrang.

Zo zijn in 90 jaar tijd veel producten en oplossingen ontstaan. Deze helpen de gebruiker energie efficiënt te benutten, ruimte, tijd en kosten te besparen en nieuwe processen en materialen in te zetten. Wij zijn al vroeg de weg naar duurzame energie en technieken van de toekomst ingeslagen, met concrete producten en oplossingen als resultaat.

Ecologie

Ons doel: milieuvriendelijk produceren

Ons doel: milieuvriendelijk produceren

De zuinige en weloverwogen omgang met hulpbronnen wordt bij ons uit overtuiging gepraktiseerd.

Wij gebruiken regenwater op plaatsen waar niet-drinkwater volstaat en gebruiken aardwarmte en restwarmte voor het verwarmen van gebouwen. Met fotovoltaïsche installaties op de fabriekshallen winnen wij zonne-energie. Onze zuinige omgang met perslucht in de machinebouw, de loodvrije productie en de recycling van materialen ontlasten het milieu.

Sociaal

Verantwoordelijkheid voor familie en maatschappij

Verantwoordelijkheid voor familie en maatschappij

Wij nemen sociale verantwoordelijkheid door solide, met eigen middelen gefinancierde groei van de onderneming mogelijk te maken en daarmee zekere arbeidsplaatsen te creëren.

In projecten zoals het Aubikom-project streven wij na, jongeren met een achterstand en migranten de nodige competenties voor een opleiding mee te geven. Wij bieden jongen mensen al vroeg ondersteuning in de opleiding. Voor onze medewerkers maken wij levenslang verder leren mogelijk door een uitgebreid programma voor permantente bijscholing. Ook kennen wij gezinsvriendelijke arbeidsmodellen.

Bovendien zetten wij ons buiten onze poorten in voor de maatschappij. Wij ondersteunen charitatieve initiatieven en sponsoren kunst, cultuur en sport.

Vrijwillige verplichting uit overtuiging

Vrijwillige verplichting voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Vrijwillige verplichting voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij hebben ons vrijwillig gecommitteerd aan omvangrijke initiatieven. Ze ondersteunen een verantwoorde omgang met mens en milieu.

United Nations Global Compact

Sinds 2005 nemen wij deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties om de globalisering maatschappelijk en ecologisch gezien vorm te geven.

ZVEI – Code of Conduct

Het "Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V." (ZVEI) heeft aanbevolen een brancheoverkoepelende gedragscode voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, goede arbeidsvoorwaarden alsmede sociale verdraagzaamheid en milieuvriendelijkheid in acht te nemen. Wij sluiten ons hierbij aan.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20