Lifecycle Management schept investeringszekerheid voor fabrikanten en gebruikers

Overzicht

Industrial internet of things  

Veel dingen zullen in hun lifecycle agile veranderen

  • Tools zoals PLM (Product Lifecycle Management) of ERP (Enterprise Resource Planning) ondersteunen de migratie, complexiteit alsmede adaptiviteit en daarmee de afdekking van het business model in agile systemen.
  • Voor Industrie 4.0 is de toepassing hiervan niet voldoende, want de digitale lifecycle in de engineering alsmede de fysieke levensduur van het gemaakte product moeten worden uitgedrukt.

Toepassing

Levensduur van een fysiek bruikbaar product (instantie)  

Levensduur van een fysiek bruikbaar product (instantie)

Door middel van geschikte mechanismen kunnen de digitale lifecycle (Type) in de engineering alsmede de fysieke levensduur (Instantie) van het gemaakte product tijdens zijn productie en gebruik, het productiesysteem in hard- en software alsmede in processen en ook waardeketens en business modellen worden uitgedrukt en toegepast.

Het Type kenmerkt daarbij een instantieerbare component met eenduidig gedefinieerde eigenschappen, bijv. het ontwikkelde product in digitale vorm. De Instantie vormt een concrete, eenduidig identificeerbare component van een bepaald type: het geproduceerde apparaat. De levensduur omvat de tijdsspanne vanaf het einde van de productfabricage tot het einde van de afvalfase. Door de digitale analysemogelijkheid van deze informatie kunnen systemen worden gemanaged die uit dynamisch veranderende subsystemen bestaan en met andere systemen interageren.

Oplossing

Fabrikant-overstijgend gebruik van het digitale artikel  

Fabrikant-overstijgend gebruik van het digitale artikel

Een voorbeeld zal de probleemstelling verhelderen. De fabrikant van een klep met ingebouwde sensoren gebruikt componenten, processen en bewerkingsstappen van andere fabrikanten en combineert deze met eigen waardetoevoeging op het gebied van engineering en productie. Bovendien zijn er standaarden en klantspecifieke eisen in het proces betrokken.

Als resultaat krijgt hij een digitaal beschreven producttype in versie 1.0, die onder andere de micro-controller in versie 3.1 van een chipfabrikant bevat. Een machinebouwer installeert de klep in een installatie nadat deze is aangevuld met de servicesoftware van een derde aanbieder in versie 10.0. De machinebouwer legt de voor hem relevante productkenmerken in zijn engineeringsproces als gebruiksprofiel voor dit type klep vast. De gebruiker maakt vervolgens onder omstandigheden een van het product en machinefabrikant afwijkend gebruiksprofiel.

Vervangt de fabrikant van de micro-controller versie 3.1 door versie 4.0, moet de klepfabrikant zijn apparaat opnieuw designen. Hij biedt het vervolgens als versie 1.1 aan met compatibele eigenschappen in vorm en functie en met functionele uitbreidingen. Daarna zorgt de machinebouwer met de aanpassing van zijn compatibiliteitsprofiel voor een voortgezet gebruik van de klep en gebruikt de extra functies, die hij met een update van de servicesoftware naar versie 10.1 ter beschikking stelt.

Bij vervanging van een defecte klep kan de machinegebruiker zowel versie 1.0 als versie 1.1 gebruiken. Verder moet een vergelijking met het eigen compatibiliteitsprofiel plaatsvinden. Het resultaat hiervan kan dan uiteenlopen van een probleemloze toepassing van de nieuwe klepversie tot het ombouwen van de installatie en een software-update tot aan het aanleggen van een voorraad van versie 1.0 om de levenscyclus van de installatie te overbruggen. Voor de organisatie van een dergelijk proces in agile Industrie 4.0-systemen is een transparante digitale beschrijving van de eisen nodig.

Conclusie

Met een toenemende digitalisering zal het proces uit het voorbeeld zich zo ontwikkelen, dat de complexiteit exponentieel stijgt en alleen met een expliciete integratie van de levenscyclusmodellen in de gebruikte systemen kan worden beheerst.

Waar producten door hun toeleveringsketens, softwareversies en functie-uitbreidingen voortdurend veranderen en vernieuwen, kan de standaardisering zinvol worden aangevuld door een agile lifecycle-benadering. Op deze manier blijven de producten in hun vorm tijdens de gebruiksduur toepasbaar. De toegepaste lifecycle-elementen leveren zowel aan de kant van de fabrikant als van de gebruiker investeringszekerheid op.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20