Zelfstandige en adaptieve productie-installaties optimaliseren de productie

Overzicht

Industrie 4.0 verhoogt de rendabiliteit van de productie  

Industrie 4.0 verhoogt de rendabiliteit van de productie

  • Machines en installaties moeten tegenwoordig digitaal, flexibel en intelligent zijn.
  • Door de verbinding tussen mensen, objecten en systemen ontstaan dynamische, zichzelf organiserende value added networks die volgens verschillende criteria kunnen worden geoptimaliseerd.

Toepassing

Het intelligente netwerk in de productie van morgen  

Het intelligente netwerk in de productie van morgen

Ondernemingen worden vaak geconfronteerd met de situatie dat de configuratie van een artikel gedurende de productie wijzigt. Er moet een nieuwe variant in het bouwplan worden ingepast, het aantal van het te produceren artikel moet worden verhoogd of tot dan toe onbekende productiemiddelen bieden nieuwe mogelijkheden. In dergelijke gevallen reageert een adaptief systeem direct met een passende aanpassing van het productieproces.

Als praktisch voorbeeld van een zelfstandige en adaptieve toepassing dient een installatie voor de productie van I/O-modulen. De uitdaging is het voortdurend stijgende aantal varianten I/O-modulen, die soms in geringe batchgrootten worden besteld, alsmede prototypen van afzonderlijke modulen op lange termijn economisch rendabel te produceren.

Oplossing

I/O-modulen economisch produceren in een batchgrootte van 1  

I/O-modulen economisch produceren in een batchgrootte van 1

Momenteel worden de I/O-modulen geproduceerd op productie-installaties waarvan de processen vrijwel onbegrensd aan de desbetreffende wensen kunnen worden aangepast.

Dit is gelukt dankzij de toepassing van verschillende vrij te combineren installatiemodulen. Hiervoor zijn wel uniforme interfaces alsmede een zelfstandige besturing van de basisprocessen noodzakelijk. Het concept maakt de gelijktijdige productie van verschillende varianten mogelijk. Alle werkplekken, montagemachines en testcellen die in de desbetreffende uitbouwfase voor het productieproces nodig zijn, kunnen met het productiesysteem worden gekoppeld.

Een onbegrensd uitbreidbaar werkstukhouder-omloopsysteem maakt een flexibele koppeling van alle denkbare productieresources mogelijk, waardoor één productiesysteem ontstaat. Naast de juiste omloopgeleidingsarchitectuur zijn er uniforme elektrische en elektropneumatische interfaces nodig, zodat de afzonderlijke productieresources plaatsonafhankelijk kunnen worden ingezet. Daartoe behoren zowel werkplekken voor personen als volautomatische coderingscellen. Bovendien besturen alle gekoppelde resources hun artikelonafhankelijke basisprocessen zelfstandig, om ze decentraal in het productieconcept te integreren.

Conclusie

Geringe batchgrootten kunnen nu al tegen de kosten van massaproductie worden geproduceerd. Opstartscenario's van nieuwe producten worden beter gerealiseerd. Bovendien kan de fabrikant op korte termijn reageren op stijgende afzethoeveelheden. Hiertoe worden bijvoorbeeld gelijksoortige processen gedubbeld.

Investeringen in bedrijfsmiddelen kunnen zodoende op het juiste moment en aangepast aan de actuele afzetcijfers worden gedaan. Verder kunnen verdere technologische ontwikkelingen in de productieprocessen eenvoudig en snel naar de productielijnen worden overgebracht. Daarvoor hoeven alleen maar afzonderlijke procesmodulen te worden vervangen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20