Veilig onderweg in de Loppertunnel

Loppertunnel in Zwitserland  

Loppertunnel in Zwitserland

De Loppertunnel is een tracé van de autosnelweg A8 (Thun - Luzern) tussen Alpnach en Hergiswil. Het vormt de aansluiting met de snelweg A2 van Bazel naar Lugano, één van de belangrijkste en drukst bereden autosnelwegen in Zwitserland.

De Loppertunnel verkort de reistijd met circa vier minuten doordat het een schiereiland dwars oversteekt en zo de route langs de kust overbodig maakt.

Gegevens Loppertunnel:

 • locatie: kanton Obwalden, Zwitserland
 • lengte: 1,56 km
 • bouwtype: 10,0 T (een hoofdbuis voor beide richtingen, één rijbaan per rijrichting)
 • geopend: april 2006 (na modernisering)
 • opdrachtgever: Hoch- und Tiefbauamt Obwalden, Zwitserland
 • verkeersdichtheid: ca. 25.000 voertuigen/dag

Toepassing

Schematische weergave van de hoofdverdeling in de Loppertunnel  

Schematische weergave van de hoofdverdeling in de Loppertunnel

In de hoofdverdeling, die zich in de veiligheidszone van de tunnel bevindt, komen alle leidingen samen. Leidingen die de hoofdverdeling met het voorveld of de transformator verbinden, passeren de onbeveiligde zone LPZ 0A of 0B (zie afbeelding).

Om te verhinderen dat bliksemstromen de verdeling beschadigen, worden in de Loppertunnel bliksemafleiderinstallaties van Phoenix Contact ingezet.

Technische voorzieningen in de tunnel:

 • videocamera's
 • leaky cables voor draadloze verbindingen
 • verlichting, brand-noodverlichting
 • brandmelders
 • zichtmeters, windmeting
 • lichtsignalen, brandkleppen

 

Oplossing

Beveiliging van de voedingsleidingen door FLASHTRAB compact  

Beveiliging van de voedingsleidingen door FLASHTRAB compact

Per leiding wordt een afleider van het type FLASHTRAB compact (FLT-CP) ingezet. Omdat in de Loppertunnel meerdere leidingen voor de voeding naar het voorveld lopen, zijn er evenveel afleiders in de schakelkast te vinden.

In geval van een blikseminslag in of in de buurt van de leiding veroorzaken de afleiders een kortstondige kortsluiting (< 1 ms) tussen alle leiders. De bliksemstroom wordt zo bij de ingang van de hoofdverdeling direct afgeleid en kan de installatie niet beschadigen.

Signaal- en voedingsleidingen in de tunnel zijn blootgesteld aan elektromagnetische straling die sterk genoeg kan zijn om de aangesloten apparaten te storen of beschadigen. In de Loppertunnel worden daarom bij de ingang naar de verdeling op allebei de kabeltypen overspanningsbeveiligingsmodulen ingezet.

 • De signaalleidingen in de Loppertunnel worden door overspanningsbeveiligingsmodulen uit de PLUGTRAB PT-serie beveiligd, een combinatie van bliksem- en overspanningsbeveiliging in één moduul.
 • Overspanningsbeveiligingsmodulen van het type VALVETRAB compact beveiligen modulen in de schakelkast die op de voedingsleidingen van de tunnelbuis zijn aangesloten.

 

Conclusie

Door de toepassing van overspanningsbeveiliging wordt de beschikbaarheid van de tunnel aanmerkelijk verhoogd. Het verkeer naar de autosnelweg A2 stokt daardoor niet meer, de tunnelinfrastructuur blijft ook in noodgevallen functioneren en de kosten worden gereduceerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: