Veilige en voordelige draadloze verbinding bij BP, Ohio

Wireless-pilotproject bij BP in Ohio

BP exploiteert in de VS talrijke raffinaderijen.

Op de locatie Ohio startten ingenieurs en technici een wireless-pilotproject. Ze wilden uitvinden of in een sterk met stoorstraling belaste omgeving een betrouwbare draadloze gegevensoverdracht mogelijk is.

De applicatie

Het doel was het voorkomen van hoge bekabelingskosten, die ontstaan bij ver uiteen gelegen opslagtanks.

Binnen het bereik van de draadloze trajecten lopen hoogspanningskabels met sterke stoorvelden. De invloed daarvan op de overdrachtskwaliteit diende te worden onderzocht. Extra hindernis hierbij was, dat de locaties van de aardolietanks geen eigen stroomvoorziening hadden.

Als testobject werd een verafgelegen grondwaterpomp gekozen.

Hier diende het niveau te worden gemeten en bij het bereiken van een grenswaarde een alarm te worden afgegeven. De pomp meet met ultrageluid het waterpeil en stelt de waarde als analoog signaal ter beschikking. Bij het bereiken van de bovenste grenswaarde wordt via een grenswaardeschakelaar bovendien een digitaal alarmsignaal gegenereerd.

De oplossing

Draadloos overdrachtssysteem van Phoenix Contact  

I/O-gegevens in het veld draadloos overdragen

Op de pomp werd een draadloos overdrachtssysteem van Phoenix Contact geïnstalleerd. Hierdoor is het mogelijk de I/O-gegevens in het veld draadloos te registreren en de informatie via een RS-232-interface aan een besturing over te dragen.

Per station kunnen maximaal acht analoge en digitale uitbreidingsmodulen worden aangesloten die daardoor afgestemd op de betreffende toepassing kunnen worden gekozen. Aan de besturingszijde kan de informatie van één (point-to-point) of meerdere (multipoint-to-point) veldstations via het Modbus-protocol worden geëvalueerd.

Er kunnen maximaal 255 veldstations met één master worden bediend. Alle hardware wordt zelfstandig, via een solarsysteem met zonnepaneel, accu en oplaadregeling van spanning voorzien.

Conclusie

De draadloze verbinding werkte in deze sterk belaste omgeving uiterst betrouwbaar.

Ook het economische voordeel werd onderzocht: de bekabeling van de installatie zou het graven van geulen en leggen van kabels over een lengte van ongeveer 700 meter noodzakelijk hebben gemaakt. In dit concrete geval ging BP uit van circa 80 euro per meter. In totaal kon hierdoor meer dan 56.000 euro worden bespaard.

Het BP-concern heeft na de positieve tests de draadloze overdrachtssystemen van Phoenix Contact in de productielocatie aan de Ohio River geïntegreerd. Daar zijn 16 aardolietanks uitgerust met deze techniek.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20