Aansturing van elektrische schakelkleppen in energiecentrales

De toepassing

Centrale aansturing, conventionele stelaandrijving  

Energiecentrale

Kleppen worden in de procesomgeving gebruikt voor de besturing en regeling van massastromen of energiestromen. Ze veranderen de weerstanden in buisleidingsystemen continu of in fases, conform de eisen van het proces. 

Gebruik van schakelkleppen

Elektrische afsluitschuif  

Klep met stelaandrijving

In tegenstelling tot schakelkleppen zijn regelkleppen bij het smoren van de massastromen noch volledig open noch volledig gesloten, maar regelen de behoefte analoog. Regelkleppen zijn in de energiecentrale vooral aanwezig in stoom- of watercircuits of als condenspot voor normaal bedrijf.

Overal, waar geen analoge regeling nodig is, worden schakelkleppen gebruikt. In energiecentrales worden tegenwoordig een groot aantal verschillend uitgeruste aandrijvingsvormen en -soorten voor schakelkleppen gebruikt en daarmee worden ook verschillende energievoorzieningsconcepten gerealiseerd.

Centrale aansturing, conventionele stelaandrijving

Centrale aansturing, conventionele stelaandrijving  

Centrale benadering: stelaandrijving conventioneel - aansturing via laagspanningshoofdverdeling

Hier wordt de schakelklep vanuit een centrale schakelinstallatie aangestuurd. In de centrale schakelinstallatie bevinden zich de motorbescherming, de beveiliging en de omkeercontactor-combinatie voor het aanschakelen van de schakelklep. De aansturing van de omkeermotorstarter vindt plaats vanuit de centrale besturingstechniek.

Deze systeemopbouw is omslachtig, erg duur en vereist bovendien intensieve bekabelingswerkzaamheden bij de schakelkleppen.

Aansturing via veldbus, stelaandrijving met geïntegreerde motoraansturing

Aansturing via veldbus, stelaandrijving met geïntegreerde motoraansturing  

Decentrale benadering: stelaandrijving met geïntegreerde motoraansturing

In vele nieuwere energiecentrales worden schakelkleppen met reeds geïntegreerde motorstartfunctionaliteit en aansturing via Profibus DP gebruikt. In dit concept vindt de energievoorziening van de schakelkleppen vaak plaats door decentraal ingedeelde energieverdeelstations.

Voor deze systeemopbouw zijn intensieve werkzaamheden nodig voor een EMC-veilige bekabeling en hoge investeringen door de complexere schakelkleppen.

Door toenemende kostendruk bij gelijkblijvend hoge beschikbaarheid zijn hier nieuwe voedingsconcepten en oplossingen vereist!

De oplossing

Schakelkast decentraal schakelklepstation  

Opbouwschets: decentraal schakelklepstation

Phoenix Contact heeft met het decentrale schakelklepstation, afgekort DSS, een technische oplossing voor decentrale voeding en aansturing van schakelkleppen. De aansturing van de schakelactoren en de terugmeldingen van de schakelstand vindt plaats via een I/O-moduul met Profibus DP-aansluiting, die met de besturingstechniek is gekoppeld. Een mediaconverter zet binnen het station de lichtgeleidertechnologie om in de draadgebonden overdrachttechniek. De CONTACTRON-technologie van Phoenix Contact maakt de aansturing van een schakelklep met een nominale stroom van maximaal 9 A mogelijk.

CONTACTRON brengt vier belangrijke functies in een apparaat samen: rechtsom, linksom, noodstop en motorbeveiliging - en dat op een bouwbreedte van slects 22,5 mm. De betrouwbare motorbeveiliging tegen overbelasting wordt in CONTACTRON door een Class 10a-karakteristiek conform IEC 60947 bereikt. Ook voldoet CONTACTRON aan de klasse 2 conform IEC/EN 60947-4-2. Een 24V-voeding in combinatie met de intelligente redundantiemodule ORING voorziet het decentrale station van maximale beschikbaarheid. De afzonderlijke hoofdstroom- en hulpspanningsbeveiliging per schakelklep maakt het gerichte vrijschakelproces van een aandrijving mogelijk.

 

Autarkische systeemopbouw

Stelaandrijving, motoraansturing en Profibus-aansturing decentraal  

Nieuwe systeemopbouw: een goede mix van stelaandrijving, motoraansturing en Profibusaansturing decentraal

Deze autarkische systeemopbouw verlaagt de bekabelings- en technische kosten aanzienlijk. Ook is een lokale bediening van de schakelkleppen alsmede een vereenvoudigd onderhoud mogelijk.

Phoenix Contact heeft niet alleen alle noodzakelijke componenten, maar levert ook volledige oplossingen voor een nieuwe systeemopbouw. De daarvoor noodzakelijke decentrale, kant-en-klare schakelklepstations zijn voorgemonteerd en volledig bedraad.

Uw voordelen op een rij

  • Minder centrale schakelinstallaties en ruimte hiervoor nodig
  • Voordelige oplossing bij hoge beschikbaarheid
  • EMC-veilige bekabeling bij geringere bekabelingswerkzaamheden
  • CONTACTRON bespaart ruimte en daarmee kosten
  • kant-en-klare, vooraf bedrade schakelklepstations

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20