Laadconnectorsystemen voor verschillende regio's

Er worden internationaal verschillende laadconnectorvormen toegepast. Enerzijds zijn deze verschillend door de internationale markt waar ze worden ingezet: de VS, Europa of China. Anderzijds zijn de poolbeelden ook afhankelijk van het laadtype. Zo is de connector voor het laden met gelijkstroom anders opgebouwd dan die voor het laden met wisselstroom.

De matrix geeft een overzicht over de verschillende voertuiglaadconnectoren en vehicle inlets voor de verschillende doelmarkten. Het is duidelijk te zien dat Phoenix Contact voor elke toepassing de juiste productoplossing aanbiedt.

Laadconnectorsystemen voor verschillende regioapos;s

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service