Veilige teleservice-oplossing minimaliseert stilstandtijden van draaitafelmachines

Overzicht

  • Voor een soepel verlopend productieproces met een hoge beschikbaarheid is een 24-uurs service van de machinebouwer onmisbaar.
  • Een veilige toegang op afstand tot de bij de eindgebruiker geïnstalleerde installatie vormt een wezenlijk onderdeel van het serviceconcept.
  • In de bewerkingscentra van Pfiffner vormt de security-router FL mGuard RS4000 TX/TX VPN van Phoenix Contact het kernelement van het nieuwe concept voor onderhoud op afstand.

Klantprofiel

Draaitafelmachine van Pfiffner voor de massaproductie van precisie-onderdelen  

Draaitafelmachine van Pfiffner voor de massaproductie van precisie-onderdelen

De door K.R. Pfiffner GmbH ontwikkelde draaitafelmachines produceren elk meer dan 300.000 werkstukken per jaar, die zo groot als een vuist kunnen zijn.

Er zijn wereldwijd 450 medewerkers betrokken bij de productie van de bewerkingscentra, die bijvoorbeeld voor de massaproductie van precisie-onderdelen voor de automobielindustrie worden gebruikt.

Toepassing

Tobias Halbritter, machine-IT en software-ontwikkeling bij Pfiffner  

Tobias Halbritter, machine-IT en software-ontwikkeling bij Pfiffner

Om een soepel verlopend productieproces met een hoge beschikbaarheid te kunnen garanderen, is een 24-uurs service van de machinebouwer onmisbaar. Alleen zo kunnen in geval van storing de benodigde maatregelen worden getroffen om de bewerkingscentra slechts gedurende korte tijd buiten werking te laten zijn. Een veilige toegang op afstand tot de bij de eindgebruiker geïnstalleerde installatie vormt een wezenlijk onderdeel van het serviceconcept.

"Vroeger werd het onderhoud op afstand gerealiseerd door middel van analoge modemverbindingen. De performance beantwoordde echter niet meer aan onze eisen. Bovendien kwamen er vaak verbindingsproblemen voor," vertelt Tobias Halbritter, die bij Pfiffner het systeem voor onderhoud op afstand in zijn takenpakket heeft en voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de gerealiseerde structuur op basis van veilige VPN-verbindingen (Virtual Private Network).

Oplossing

Security-router FL MGuard RS4000 TX/TX VPN in de schakelkast  

De security-router zorgt voor veilige VPN-verbindingen

Het kernelement van het nieuwe concept voor onderhoud op afstand is de security-router FL mGuard RS4000 TX/TX VPN, die in de bewerkingscentra is ingebouwd. "Omdat we de mGuard-technologie met ingebouwde firewall al voor de koppeling van onze installaties met het klantennet gebruiken, passen we de router ook toe voor de veilige toegang op afstand," zegt Halbritter. Voor de servicetechnici gedraagt de VPN-verbinding zich zodanig, dat hij vrijwel direct voor de installatie lijkt te zitten. Dat verkort de reactietijden in geval van onderhoud. Bovendien zijn werkzaamheden op locatie meestal niet meer nodig, zodat er aanzienlijk op onderhoudskosten wordt bespaard.

Door bediening van een sleutelschakelaar initieert de gebruiker de opbouw van de IPsec-tunnel naar het Pfiffner Remote Services Center. Vervolgens heeft de onderhoudsmonteur toegang tot de installatie. De installatiegebruiker houdt zo de controle over de toegang tot de toepassing. In dit verband kan het optionele externe configuratiegeheugen van de FL mGuard zijn diensten bewijzen. Omdat de Pfiffner-medewerkers de IP-parameters van het klantennet voor de levering van de machine vaak nog niet kennen, kan de desbetreffende configuratie eenvoudig achteraf per SD-kaart worden overgedragen.

Portaalstructuur van het systeem voor onderhoud op afstand  

Portaalstructuur van het systeem voor onderhoud op afstand

De VPN-centrale is bewust niet in het Pfiffner-bedrijfsnetwerk geïntegreerd, maar wordt als portaalsysteem met een eigen internettoegang bedreven. Zo kan Pfiffner externe toeleveranciers ook een veilige toegang tot delen van de desbetreffende installatie van de klant verlenen, zonder deze via het eigen communicatienet te tunnelen.

Netwerktechnisch gezien zijn de installaties van de klant typisch met identieke adresbereiken geconfigureerd om afzonderlijke installatiedelen steeds met hetzelfde IP-adres te bereiken. Opdat er geen adresconflict ontstaat als er meerdere draaitafelmachines tegelijkertijd moeten worden onderhouden, moeten de adressen gevirtualiseerd respectievelijk in zelfstandige adresbereiken worden weergegeven. Deze eis wordt in de mGuard-routers door 1:1-NAT (Network Address Translation) in de VPN-tunnel gerealiseerd.

Conclusie

De toepassing van een op internet gebaseerd onderhoud op afstand met veilige VPN-verbindingen levert voordelen op voor zowel de fabrikant als de gebruiker van de Pfiffner-bewerkingscentra. Daartoe behoort naast de snellere reactie in geval van storing door de directe toegang tot de installatie en daarmee de minimalisering van de stilstandtijden ook de vermindering van de servicekosten, omdat dure werkzaamheden op locatie niet meer nodig zijn. Dit zijn criteria die vooral bij de massaproductie door de draaitafelmachines een doorslaggevende rol spelen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: