Realisatie

Ondersteuning van experts voor uw veiligheid

Een Phoenix Contact-medewerker legt de eisen op het gebied van de machineveiligheid uit aan een klant  

Wij helpen u om de eisen te realiseren die aan de machineveiligheid worden gesteld

Wij ondersteunen u intensief bij het realiseren van de eisen op het gebied van de machineveiligheid, zodat u zich op uw kerncompetenties kunt blijven concentreren.

Daartoe bieden wij u begeleiding op locatie aan of nemen we complete deeltaken van u over, die wij volgens uw specificaties realiseren.

Procesbegeleiding op locatie

Onze experts bieden begeleidende ondersteuning voor uw veiligheidsconstructeurs direct op uw locatie. Met deze intensieve begeleiding kunnen wij, afhankelijk van de te realiseren eisen, op elk moment binnen de veiligheidslevenscyclus in de ontwikkeling instappen. Onze begeleiding houdt rekening met alle noodzakelijke normatieve en juridische aspecten van uw specifieke thema's. Daarbij werken wij met gestandaardiseerde documentatie. Voor elke fase van de veiligheidslevenscyclus legt onze expert u de betreffende documentatie voor en bespreekt samen met u de inhoud die betrekking heeft op de concrete toepassing. U leert welke thema's in welke volgorde dienen te worden opgenomen. Hierdoor verandert uw ontwikkelingsdocument in een bewijsdocument.

Beschrijving Taal Stand
Safety Moderation [PDF, 0,12 MB]
Procesbegeleiding op locatie
Engels 12.10.2015

Safety Engineering

Uw documenten en wensen dienen voor ons als basis – wij realiseren de functionele veiligheid voor u. Laat uw veiligheidsapplicaties over aan onze experts en vertrouw op onze jarenlange ervaring en knowhow op het gebied van safety.

Beschrijving Taal Stand
Safety Engineering [PDF, 0,13 MB]
Realiseren van de functionele veiligheid
Engels 12.10.2015

Opstellen van bedrijfshandleiding

Wij stellen in samenhang met 2006/42/EG bedrijfshandleidingen voor uw machines op volgens de richtlijnen op basis van de door u verstrekte basisinformatie. Hiertoe interviewen wij u op locatie aan de hand van een checklist en door vragen te stellen verzamelen wij de benodigde vakinhoudelijke informatie. Volgens de machinerichtlijn moet bij het in verkeer brengen bij elke machine een bedrijfshandleiding worden meegeleverd. De bedrijfshandleiding is een belangrijk onderdeel van het conformiteitsproces en een voorwaarde voor het aanbrengen van het CE-teken. Als laatste maatregel voor risicobeperking geeft deze de gebruiker onder andere informatie over restgevaar en hoe hij dit kan vermijden of beheersen.

Beschrijving Taal Stand
Opstellen van bedrijfshandleiding [PDF, 0,15 MB]
Bedrijfshandleiding volgens de normen voor de CE-conformiteit
Engels 12.10.2015

Aanvragen van ondersteuning bij de realisatie

Hier kunt u uw individuele ondersteuning aanvragen. Nadere details bespreken we graag met u.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany