Normen en standaards

Normen en standaards

Veilig en duurzaam

Geteste coderingsmethoden van Phoenix Contact.

Verouderingstest

Verouderingstest: tijd- en temperatuurkarakteristiek  

Verouderingstest: tijd- en temperatuurkarakteristiek

volgens IEC 60947-7-1/-2

Aansluitklemmen kenmerken zich onder andere door een lange levensduur en zijn geschikt voor een veilige toepassing bij constante temperaturen van +125 °C. Om te zorgen dat ook de klemmencodering resp. -bedrukking aan deze eisen voldoet, worden de coderingsmaterialen bij Phoenix Contact uitgevoerd met hittestabilisatoren.

Ten behoeve van de simulatie van een meerjarige toepassing worden de coderingsmaterialen samen met klemmen resp. aders in een klimaatkast aan een gedefinieerde temperatuurcyclus blootgesteld. De laagste temperatuur in de klimaatkast wordt ingesteld op +20 °C en de hoogste temperatuur op +120 °C (+80 °C bij PVC).

Tijdens de verwarmingsfase en de tien minuten durende testfase bereiken de testexemplaren de maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur. Daarna volgt de afkoelingsfase. De test omvat in totaal 192 cycli.

De coderingsmaterialen van Phoenix Contact worden zonder uitzondering getest volgens IEC 60947-7-1/-2. Alle toegepaste kunststoffen beschikken bovendien over voldoende veiligheidsreserves.

Terug naar boven

Olie- en chemicaliënbestendigheid

overeenkomstig DIN EN ISO 175

Door externe media, zoals vloeistoffen of gassen, kunnen fysieke resp. chemische processen of reacties op gang komen. Dit kan tot gevolg hebben dat de eigenschappen van een kunststof veranderen. De kunststof kan dan beschadigd raken, mogelijk zelfs onherstelbaar.

Dientengevolge kunnen ook bedrukkingen en coderingen door deze verandering worden getroffen. Om dit te voorkomen, worden bij Phoenix Contact uitsluitend kunststoffen alsmede te bedrukken materialen en coderingsmaterialen toegepast, die overeenkomstig DIN EN ISO 175 werden getest.

Terug naar boven

UV-bestendigheid

UV-bestendigheid van kunststoffen  

UV-bestendigheid van kunststoffen

volgens DIN EN ISO 4892-2 en DIN EN ISO 60068-2-5

Het UV-B-aandeel leidt bij kunststoffen tot een beperking van het mechanische eigenschappenprofiel. Dit heeft tot gevolg dat de bedrukkingen en coderingen, afhankelijk van het type kunststof, in verschillende mate beschadigd kunnen raken.

De coderingsmaterialen van Phoenix Contact worden zowel in droge als vochtige atmosferen aan UV-straling blootgesteld en volgens de hierboven genoemde normen getest.

Terug naar boven

Corrosietest

Corrosietest volgens DIN 50018  

Corrosietest

volgens DIN 50018

Extreme omgevingsinvloeden stellen hoge eisen aan componenten en hun codering. De volgende testmethode beschrijft, overeenkomstig DIN 50018, een corrosietest in wisselend klimaat met condensvorming en zwaveldioxidehoudende atmosferen.

In een klimaatkast worden twee liter gedestilleerd water en één liter SO2-gas samengevoegd. Bij een testtemperatuur van +40 °C vormt zich tijdens de test een zuurhoudende atmosfeer, die op het materiaaloppervlak van de testexemplaren inwerkt. Na een testtijd van acht uur worden de testexemplaren gedurende 16 uur bij geopende deur gedroogd.

Vervolgens vindt een visuele controle onder een microscoop plaats. Alle door Phoenix Contact toegepaste coderingsmaterialen voldoen aan deze strenge norm en zijn veilig bestand tegen agressieve media.

Terug naar boven

Zoutsproeineveltest

Zoutsproeineveltest volgens IEC 60068-2-11/-52  

Zoutsproeineveltest

volgens IEC 60068-2-11/-52

Met name in de scheepsbouw dienen technische componenten te worden gecodeerd en ook in corrosieve atmosferen permanent leesbaar te blijven. Het zoutgehalte van de lucht, in combinatie met de verhoogde vochtigheid, stelt hoge eisen aan de toegepaste bedrukkingen en materialen.

Op basis van IEC 60068-2-11/-52 kan de belasting bij zeeklimaat worden gesimuleerd. Het weerstandsvermogen van de materialen wordt getest aan de hand van een zoutsproeinevel in corrosieve atmosferen. Hiertoe worden de testexemplaren in de testkamer geplaatst en gedurende 96 uur gedoseerd besproeid met een vijf procent-natriumchlorideoplossing (NaCl; pH-waarde 6,5-7,2) bij een temperatuur van +35 °C.

Na het voltooien van de test vindt een controle onder een microscoop plaats. De coderingsmaterialen van Phoenix Contact voldoen aan deze hoge eisen en kunnen ook onder extreme klimatologische omstandigheden worden toegepast.

Terug naar boven

Oplosmiddelbestendigheid

overeenkomstig EN 60464-2:2001

Coderingen en bedrukkingen dienen bestand te zijn tegen verschillende oplosmiddeldampen. Overeenkomstig de hierboven genoemde norm worden bedrukkingen en coderingen tien dagen lang in aceton-, N-hexaan- en ethanol-atmosferen opgeslagen en dienen ze na afloop leesbaar te zijn.

Terug naar boven

Wrijf- en wisbestendigheid

Wrijf- en wisbestendigheid volgens DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1  

Wrijf- en wisbestendigheid

volgens DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1

Coderingen en bedrukkingen dienen bestand te zijn tegen industriële reinigingsmiddelen. De hierboven genoemde norm behelst, dat coderingen en bedrukkingen met een witte doek die vochtig is gemaakt met water, isopropanol, wasbenzine en N-hexaan worden afgeboend. Na afloop moeten ze leesbaar zijn.

De coderingsmaterialen van Phoenix Contact voldoen aan de hoge eisen met betrekking tot wrijf- en wisbestendigheid en kunnen in elke applicatie worden toegepast.

Terug naar boven

Krasvastheid

Krasvastheid overeenkomstig DIN EN ISO 1518  

Krasvastheid

overeenkomstig DIN EN ISO 1518

Coderingen en bedrukkingen dienen bestand te zijn tegen punt- resp. lijnvormige mechanische belastingen. Om deze reden test Phoenix ‍Contact alle coderingen en bedrukkingen op krasvastheid volgens de hierboven genoemde norm.

Hiervoor wordt het testexemplaar belast door een graveernaald met een halfkogelvormige punt (doorsnede 1 mm), afhankelijk van de bedrukkingsmethode met 2 N tot 6 N. Aansluitend vindt een visuele controle van het testexemplaar onder een microscoop plaats. De coderingsmaterialen van Phoenix Contact voldoen aan deze hoge ‍mechanische eisen.

Terug naar boven

Trillingsbestendigheid

volgens IEC 60068-2-6

Deze test toont de trillingsbestendigheid en de stevige bevestiging van coderingsmaterialen onder invloed van langdurige trillingen aan. Daarbij worden harmonische, sinusvormige trillingen op het testexemplaar overgedragen om roterende, pulserende of oscillerende krachten te simuleren.

De test wordt uitgevoerd aan alle drie de assen (x, y, z). Voor de test wordt een frequentiebereik van 3 Hz tot 150 Hz doorlopen met een snelheid van één octaaf per minuut. De effectieve waarde van de versnelling bedraagt maximaal 50 m/s2.

De testexemplaren worden gedurende telkens twee uur aan de drie assen getest. Bij de coderingsmaterialen mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Alle coderingsmaterialen van ‍Phoenix Contact voldoen aan de norm en zijn bijzonder geschikt voor applicaties waarin ze aan hoge trillingen zijn blootgesteld.

Terug naar boven

Trillingstest

Trillingstest volgens DIN EN 61373 – breedbandruis  

Breedbandruis

volgens DIN EN 61373 – breedbandruis (niveau volgens DIN EN 50155)

In een groot aantal applicaties en met name in de verkeerstechniek zijn coderingsmaterialen blootgesteld aan trillingen en schokken. Voor een praktijkgerichte simulatie van de trillingsbelasting worden testexemplaren met toe- en afnemende frequenties en amplitudes getest op trilbestendigheid.

Voor de test wordt een frequentiebereik van 5 Hz tot 150 Hz doorlopen. De effectieve waarde van de versnelling bedraagt maximaal 42,5 m/s2. De testexemplaren worden telkens gedurende vijf uur aan de drie assen (x, y, z) getest. Bij de componenten en het coderingsmateriaal mogen geen beschadigingen optreden die het verdere gebruik beïnvloeden. Alle coderingsmaterialen van Phoenix Contact voldoen aan deze hoge trillingseisen.

Terug naar boven

Rastertest

Rastertest overeenkomstig DIN EN ISO 2409  

Rastertest

overeenkomstig DIN EN ISO 2409

Hierbij wordt een tesafilmtest uitgevoerd. Er wordt transparant plakband met een kleefkracht van 10 ± 1 N op de te testen bedrukking of codering geplakt. Vervolgens wordt dit onder een hoek van 60° met een snelheid van ca. 1 cm/s van het oppervlak losgetrokken.

Na de test mogen er geen restanten van de bedrukking op het plakband te zien zijn. De coderingsmaterialen van Phoenix Contact voldoen aan deze norm en zijn bestendig en raken niet los.

Terug naar boven

Kleeftest

Kleeftest overeenkomstig FINAT-testmethode nr. 2  

Kleeftest

overeenkomstig FINAT-testmethode nr. 2

Deze test dient voor het vergelijken van de kleefkracht van etiketten op verschillende basismaterialen. Hiervoor wordt een etikettenstrook (25x175 mm) met een bepaalde kracht op het basismateriaal geplakt.

Na een gedefinieerde tijd wordt de strook onder een hoek van 90° en met een snelheid van 300 mm/min van het basismateriaal losgetrokken. Het aangeven van de kleefkracht vindt plaats in N/25 mm. Hierdoor maakt de test de keuze van het meest geschikte etiket voor de applicatie mogelijk.

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.