Wireless LAN

Krachtige draadloze netwerken bieden meer flexibiliteit en mobiliteit

Logo WLAN

Wireless Local Area Network, afgekort WLAN, is de term voor een kabelloos lokaal netwerk dat op de standaard IEEE 802.11 is gebaseerd en compatibel is met kabelgebonden Ethernet.

Daarom wordt het ook vaak Wireless Ethernet genoemd. In automatiseringsnetwerken op basis van Ethernet zoals PROFINET RT, EtherNet/IP™ of Modbus/TCP maakt Wireless LAN een eenvoudige draadloze koppeling van automatiseringsapparaten mogelijk.

De standaard IEEE 802.11

De verschillende technieken zijn in een groep standaards gespecificeerd: de IEEE 802.11. De belangrijkste standaards uit IEEE 802.11 zijn:

  • IEEE 802.11a: overdrachtsstandaard op de 5 GHz-band met max. 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11b: oude overdrachtsstandaard op de 2,4 GHz-band met max. 11 Mbit/s
  • IEEE 802.11g: overdrachtsstandaard op de 2,4 GHz-band met max. 54 Mbit/s
  • IEEE 802.11n: nieuwste overdrachtsstandaard op de 2,4 GHz-band en de 5 GHz-band met max. 600 Mbit/s
  • IEEE 802.11i: actueelste veiligheidsstandaard, ook bekend als WPA2
  • IEEE 802.11e: definieert de Quality-of-Service-functies (QoS)
Vergelijking van de haalbare overdrachtssnelheden van de WLAN-overdrachtsstandaards

Vergelijking van de haalbare overdrachtssnelheden van de WLAN-overdrachtsstandaards

De standaards zijn vooral verschillend wat betreft de haalbare overdrachtssnelheden, waarbij de effectief haalbare netto-overdrachtssnelheid slechts ongeveer 50 % bedraagt (zie grafiek).

Grote netwerken met veel deelnemers

Wireless LAN onderscheidt zich doordat hiermee netwerken over een groot oppervlak met veel deelnemers kunnen worden opgebouwd – te vergelijken met Ethernet. Maar in tegenstelling tot het kabelgebonden Ethernet gaat het bij dit draadloze medium om een zogenaamd shared medium dat door alle deelnemers in het netwerk resp. op de frequentieband moet worden gedeeld.

Het gevolg daarvan is dat er sprake is van langere latentietijden in vergelijking met een kabelverbinding, een hogere jitter en een algemeen gereduceerde bandbreedte naarmate er meer deelnemers in het netwerk zijn opgenomen. Met deze factoren dient bij de ontwikkeling van de automatiseringstoepassing rekening te worden gehouden. De industriële WLAN-producten van Phoenix Contact zijn geoptimaliseerd wat betreft korte latentietijden met een geringe jitter.

Roaming – mobiliteit in een netwerk

Roaming in een WLAN-netwerk  

Automatische roaming van de mobiele deelnemers in een WLAN-netwerk

Een zeer sterke eigenschap van Wireless LAN is de mobiliteit van de deelnemers in het netwerk. De deelnemers kunnen zich in het WLAN-netwerk over een groot oppervlak vrij bewegen, waarbij hun draadloze verbinding automatisch wisselt van het ene naar het andere access point met het sterkste signaal. Dit wordt ook wel roaming genoemd.

Het draadloze dekkingsveld van een WLAN-netwerk kan daarbij willekeurig worden uitgebreid door extra access points te gebruiken. De snelheid en betrouwbaarheid waarmee de deelnemers – zogenaamde WLAN-clients – kunnen wisselen tussen de dekkingsgebieden is voor automatiseringstoepassingen van doorslaggevend belang. Snelle en betrouwbare roaming is een kwaliteitskenmerk van de industriële WLAN-producten van Phoenix Contact.

Hoge performance bij een hoge betrouwbaarheid

Actuele Wireless LAN-systemen volgens standaard IEEE 802.11n bieden in vergelijking met oudere WLAN-standaards een duidelijk hogere overdrachtssnelheid van enkele honderden Mbit/s. Tegelijkertijd is het bereik groter en de betrouwbaarheid hoger.

Signaaloverdracht met MIMO-antennetechniek

MIMO maakt gericht gebruik van reflecties en verspreiding in meerdere richtingen voor een hogere betrouwbaarheid en overdrachtssnelheid

Het belangrijkste technische kenmerk van IEEE 802.11n is de MIMO-antennetechniek (Multiple Input, Multiple Output). Deze verzendt en ontvangt via maximaal drie actieve antennes meerdere parallelle datastromen tegelijkertijd. Daarbij worden reflecties in de ruimte gericht gebruikt om de overdrachtssnelheden te verhogen en de betrouwbaarheid en stabiliteit van de draadloze verbinding, vooral in industriële omgevingen, te verbeteren.

Toepassingsvoorbeelden

De toepassingsgebieden van Wireless LAN in industriële omgevingen zijn veelvuldig en nemen in rap tempo toe. Vooral voor de toenemende communicatiebehoefte voor proces- en bedrijfsgegevens alsmede voor de tegelijkertijd toenemende mobiliteit en plaatsgebondenheid van veel toepassingen is draadloze netwerkcommunicatie een voorwaarde.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service

Downloads