Terug naar het overzicht

Aanrakingsveiligheid

IEC 60529 / DIN EN 50274 – Elektrische installaties dienen de servicetechnicus ook tijdens servicewerkzaamheden of bij het uitvoeren van meet- en testtaken een hoge mate van veiligheid te bieden.

Aanrakingsveiligheidstest met testvinger met een diameter van 12,5 mm  

Aanrakingsveiligheidstest met testvinger met een diameter van 12,5 mm

De door de "Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik" uitgegeven voorschriften ter voorkoming van ongevallen BGV A3 richt zich tot de gebruiker van elektrische installaties en heeft tot doel door speciale veiligheidseisen bij te dragen aan het voorkomen van elektrische ongevallen. Dit voorschrift bevat de bepalingen over veilige afstanden voor het werken in de nabijheid van aanrakingsgevaarlijke onderdelen, zogenaamde „actieve delen“ van laagspanningsinstallaties tot 1000 V ~ resp. 1500 V –. Het werken aan actieve, dat wil zeggen aanrakingsgevaarlijke delen, is alleen toegestaan nadat een spanningsvrije toestand tot stand is gebracht. Het bedienen in de nabijheid van actieve delen is alleen toegestaan, als deze delen spanningsvrij zijn of tegen direct aanraken zijn beveiligd (§ 6). Bij het werken in de nabijheid van actieve delen gelden als veiligheidsmaatregelen het tot stand brengen van een spanningsvrije toestand gedurende de werkzaamheden of beveiliging tegen aanraking door het afdekken of afsluiten tijdens de werkzaamheden of de garantie dat de afstand niet kleiner wordt dan voorgeschreven (§ 7).

Aanrakingsveiligheidstest met testkogel met een diameter van 50 mm  

Aanrakingsveiligheidstest met testkogel

Het werken aan actieve, dat wil zeggen aanrakingsgevaarlijke delen, is alleen toegestaan nadat een spanningsvrije toestand tot stand is gebracht. Het bedienen in de nabijheid van actieve delen is alleen toegestaan, als deze delen spanningsvrij zijn of tegen direct aanraken zijn beveiligd (§ 6). Bij het werken in de nabijheid van actieve delen gelden als veiligheidsmaatregelen het tot stand brengen van een spanningsvrije toestand gedurende de werkzaamheden of beveiliging tegen aanraking door het afdekken of afsluiten tijdens de werkzaamheden of de garantie dat de afstand niet kleiner wordt dan voorgeschreven (§ 7). Voor het bedienen van elementen, zoals drukknoppen, schakelaars en draaiknoppen in de nabijheid van aanrakingsgevaarlijke delen is de term „incidenteel werken“ ingevoerd. Volgens VDE 0105-1 gaat het dan om het „bedienen met gedeeltelijke bescherming tegen direct aanraken“. Gedetailleerde bepalingen voor „incidenteel werken“ staan in DIN EN 50274. Hier is o.a. bepaald in hoeverre actieve delen in de nabijheid van bedieningselementen tegen aanraken dienen te worden afgeschermd. De basis vormt de definitie van een „beveiligingsruimte voor incidenteel werken“; dit is de ruimte waarin bij het werken lichaamsdelen kunnen komen. Belangrijk is dat om de actieve delen een gebied, dat door een vlakke omhulling met een radius van 30 mm wordt gevormd, vingeraanrakingsveilig kan worden uitgevoerd; dat wil zeggen, de aanrakingsgevaarlijke delen van een elektrisch apparaat mogen met de rechte VDE-testvinger volgens IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (testvinger) niet kunnen worden aangeraakt.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020