Naar alle persinformatie

Phoenix Contact is betrokken bij het OPC UA-initiatief voor standaardisering van de industriële communicatie

14.11.2018

Toepassing van OPC UA in combinatie met TSN, 5G en SPE/APL  

OPC UA is in de toekomst tot en met het veldniveau gestandaardiseerd en kan met andere technologieën zoals TSN en 5G worden gebruikt

(5095) Als toonaangevend leverancier op het gebied van communicatie- en automatiseringstechniek bevordert Phoenix Contact al jarenlang de koppeling van machines en installaties in netwerken, van de sensor via de besturing, tot in de cloud.

Voor een uniforme, fabrikant-onafhankelijke communicatiestandaard ondersteunt Phoenix Contact nu samen met andere ondernemingen de OPC Foundation in haar streven, OPC UA tot op het veldniveau te harmoniseren en standaardiseren. Als een van de drijvende krachten achter dit initiatief zal Phoenix Contact in de werkgroepen van de OPC Foundation meewerken om een nieuwe standaard voor alle apparaten in de OT - van sensor, via actoren tot en met besturingen - te definiëren.

Naast de fabrikantonafhankelijke harmonisering van gebruikersprofielen in het veld zoals I/O, Safety of Motion, ziet Phoenix Contact ook grote mogelijkheden bij de normalisatie van de apparaatmodellen. Een uniforme configuratie en diagnose van de apparaten in het netwerk, alsmede gestandaardiseerde conformiteitstests zullen in de toekomst voor een hoge, fabrikantonafhankelijke compatibiliteit van automatiseringscomponenten zorgen. De integratie van Time Sensitive Networking-technologie (TSN) in de OPC UA-standaard biedt bovendien nieuwe, noodzakelijke mogelijkheden voor realtime communicatie in het netwerk. Tijdsynchronisatie en prioriteitsregelingen voor data zorgen ervoor dat de IT- en OT-communicatie in een netwerk elkaar niet storen of beïnvloeden. Alles bij elkaar zal hiermee de mogelijkheid ontstaan voor een volledig dekkende koppeling van de veldapparaten met de cloud en daardoor een transparante verbinding tussen IT en OT.

Met meer dan 30 jaar ervaring neemt de automatiseringsspecialist al jarenlang actief deel aan verschillende nationale en internationale standaardiseringsorganisaties. Naast de betrokkenheid bij de OPC Foundation werkt Phoenix Contact in de 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA) samen met andere bedrijven uit de branche aan de ontwikkeling van 5G; de volgende generatie voor mobiele telecommunicatie. Bovendien is Phoenix Contact betrokken bij de definiëring van de nieuwe tweedraads communicatietechnologieën Single-Pair-Ethernet (SPE) en Advanced Physical Layer (APL) voor de procesindustrie. Op al deze vlakken speelt ook het thema cybersecurity een belangrijke rol.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20