Naar alle persinformatie

Geen samenvoeging van de safety-normen EN ISO 13849 en EN 62061

29.08.2019

Functionele veiligheid  

De geplande internationale norm IEC/ISO 17305 gaat tot nader order niet door

De geplande internationale norm IEC/ISO 17305 gaat tot nader order niet door. Deze had tot doel de twee normen EN ISO 13849 en EN 62061 betreffende de functionele veiligheid samen te voegen.

Doorslaggevend voor het stopzetten van het project waren de termijnen, die vanwege de grote uitdagingen voor de geplande normering onhaalbaar bleken te zijn.

Parallel daaraan is de norm EN ISO 13849-1 verder uitgewerkt. Binnenkort zal, bijna tien jaar na de eerste publicatie, een herziene versie verschijnen, die de leesbaarheid en toepasbaarheid aanmerkelijk moet verbeteren. Er wordt niet verwacht dat bestaande veiligheidsrelevante besturingsdelen opnieuw moeten worden beoordeeld. Tot de belangrijkste wijzigingen behoren:

  • inachtneming van de waarschijnlijkheid van een gevaarlijke gebeurtenis bij de vastlegging van het benodigde Performance Level (PL)
  • vereenvoudigde methode voor de PL-bepaling voor het uitgangsdeel van het veiligheidsgerelateerde besturingsdeel
  • omgang met eisen aan veiligheidsgerelateerde embedded software (SRESW) bij gebruik van standaardcomponenten
  • verhoging van de MTTFD-limiet bij categorie 4 naar 2500 jaar
  • testrate en kwaliteit van het testkanaal bij categorie 2

Phoenix Contact is uw deskundige partner voor de functionele veiligheid. Laat u op onze technologiepagina's informeren over de basisprincipes, normen en toepassingen alsmede onze producten en diensten op dit gebied.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20