Terug naar het overzicht

NHL Stenden Hogeschool gaat samenwerking aan met EduNet

Kennisdeling leidt tot kennisrijkdom

NHL Stenden Hogeschool is toegetreden tot het kennisplatform EduNet van Phoenix Contact. Dankzij de overeenkomst krijgen studenten van de hogeschool toegang tot de meeste actuele kennis over technologische ontwikkelingen en innovatieve producten op het gebied van industriële automatisering

NHL Edunet  

Jooske Haije, directeur Academie Technology & Innovation ontvangt de Edunet plaquette uit handen van Johan Peters Geessink

Johan Peters Geessink, Marketing Manager bij Phoenix Contact vertelt: “Het International University Network EduNet is een initiatief van Phoenix Contact en werd in 2007 opgericht onder het motto ‘Kennisdeling leidt tot kennisrijkdom’. Het netwerk is ontstaan uit een samenwerking tussen hogescholen in onder andere Nederland, Duitsland, Finland, China en Singapore. Met EduNet bevorderen we de nationale en internationale uitwisseling en samenwerking tussen het hoger onderwijs en de industrie. Met behulp van het netwerk kunnen hogescholen en universiteiten de kennis van gebruikers en fabrikanten van automatiseringstechniek integreren in het onderwijs.”

Een voorsprong voor onze studenten

“EduNet sluit naadloos aan op ons vernieuwde onderwijsconcept Design Based Education”, licht Jooske Haije, directeur Academie Technology & Innovation bij NHL Stenden de samenwerkingsoverkomst toe. “Ook wij zoeken actief naar meer binding tussen onderwijs en het vakgebied. Er is veel vraag naar hoger opgeleide technici en wij willen onze studenten graag een voorsprong geven door hen al tijdens hun opleiding heel praktijkgericht met hun toekomstige vakgebied te laten samenwerken. Die insteek werkt, want meer dan 96% van onze studenten heeft al een baan voordat ze afgestudeerd zijn.”

Onderwijsaanbod actueel houden

Ook Ruud van Duivenbode, docent Elektrotechniek bij de hogeschool, verwacht veel van de samenwerking. “De technische studenten van nu komen straks voor grote en complexe uitdagingen te staan. Het is dus niet alleen in het belang van onze studenten, maar ook van de industrie zelf om studenten al tijdens hun studie in aanraking te brengen met de uitdagingen van de beroepspraktijk. Een extra voordeel is dat wij ons onderwijsaanbod continu actueel kunnen houden volgens de laatste stand der techniek. Het gaat dan niet alleen om producten die Phoenix Contact gratis ter beschikking stelt, maar ook om praktijkgerichte trainingen, gastlessen en internationale vakconferenties over actuele thema's in de automatiseringstechniek. De kennis die onze studenten, maar ook wij als docenten en lectoren dankzij de praktijkgerichte opdrachten opdoen, vloeit terug in het onderwijs en houdt onze onderwijsprogramma’s actueel.”

Voor de engineers van morgen

“De snelle technologische ontwikkelingen en de toenemende complexiteit van projecten in het werkveld vragen om een intensievere kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en marktproducenten”, vindt Johan Peters Geesink. Daarbij voelen we ons maatschappelijk verplicht om jongeren te laten zien hoe leuk, spannend en interessant het werken met moderne techniek is. De toekomst vraagt om vakkundige en creatieve engineers die buiten gebaande paden durven te treden. De samenwerking tussen NHL Stenden en EduNet biedt dan ook volop kansen voor de engineers van morgen. Een hoog opleidingsniveau van afstuderende engineers is van levensbelang voor elke onderneming in de industriële automatisering.”

Deelnemen aan EduNet?

Bent u betrokken bij hoger onderwijs op het gebied van automatiseringstechniek? Sluit u dan net als NHL Stenden en tal van andere gerenommeerde hogescholen aan bij EduNet door contact op te nemen met Jaap Dijsselhof, Education Engineer van Cito Benelux (zustermaatschappij van Phoenix Contact) en mail naar jdijsselhof@citobenelux.nl.


Terug naar het overzicht

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20