Impressum

PHOENIX CONTACT
société à responsabilité limitée
10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
Telefon: (+352) 45 02 35-1
Fax: (+352) 45 02 38
info@phoenixcontact.lu

General Manager: Steven Criel

MwSt-Nr.: LU12285333

NACE Code
46.520 Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
85.590 Sonstiger Unterricht a. n. g.

Bankverbindung

ING Luxembourg
IBAN LU26 0141 3160 5800 0000 Swift CELLLULL

Compte Chèque Postal
IBAN LU51 1111 0789 2160 0000 Swift CCPLLULL

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1