TrabTech

TrabTech gyorsasági játék - Játékszabályzat

Tudás, gyorsaság és értékes nyeremény! Ez jellemzi a Phoenix Contact TrabTech gyorsasági játékát. Játssz velünk!

Játékszabály

A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a Phoenix Contact Kft. (továbbiakban: Phoenix Contact) által szervezett TrabTech gyorsasági játékra.

A játékban részt vevő személyek

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Játékos vagy Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos vagy nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (A játékban NEM vehetnek részt a Phoenix Contact munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 A játék időtartama

A játék 2018. december 13. napján kerül megrendezésre.

A játék leírása, menete, nyertese

A regisztrált e-mail címre kiküldött levélben megfogalmazott 3 kérdésre kell a legrövidebb időn belül választ adni. A legelső helyes választ adó a nyertes.

A játék során 1 db HUAWEI Y7 Prime 2018 nyeremény kerül átadásra a leggyorsabban választ adó játékos részére.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • a regisztrációhoz használt e-mail címe az egyeztetések során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül;
  • a neki küldött üzenetre 1 órán belül nem válaszol;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Nyertesek értesítése, nyeremények kézbesítése

A nyerteseket minden esetben a regisztrációhoz használt e-mail címen értesítjük. A nyertesek az általuk megadott magyarországi címen, postai úton vagy személyesen kapják kézhez a nyereményt. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és Phoenix Contact Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

A Phoenix Contact felelőssége

A Phoenix Contact kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából / játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Phoenix Contact kizárja a felelősségét a nyeremény Magyar Posta által történő kézbesítése során felmerülő hibák, késések, jogosulatlan átvétele okán. A nyeremény elvesztése, elhagyása, megsemmisülése, jogosulatlan általi átvétele vagy felhasználása esetére Phoenix Contact kizárja a felelősségét és a nyereménytárgyak nem pótolhatók, más nyereményre nem válthatóak be.

A Phoenix Contact kizárja felelősségét a felhasználóknál esetlegesen jelentkező számítógép vagy internet problémák, jogosulatlan számítógép hozzáférés okán és azzal összefüggésben keletkezett károk tekintetében.

Phoenix Contact nem felelős az igénybe vett szolgáltatás hiányossága vagy hibája esetére.

Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel önkéntes. A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat csak arra használja, hogy a Játék során szükséges értesítéseket és az üzeneteket a Játékosoknak eljuttassa. Az adatkezelés során a Phoenix Contact maradéktalanul betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A Phoenix Contact az adatkezelést az Adatkezelési Nyilvántartás részére bejelentette, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-128458. Jelen játék során megadott adatok kezelője: PHOENIX CONTACT Kft.  A  Phoenix Contact fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – a közzétegye, mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul. A játékban való részvétellel egyidejűleg a játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A Phoenix Contact bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen:  Phoenix Contact Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. A Phoenix Contact fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges.

PHOENIX CONTACT Kft.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás