Industrie 4.0 – szótár

Industrie 4.0 – szótár

Az Industrie 4.0 világának leírásához sok szakkifejezésre van szükség. Itt megmagyarázzuk ezek közül a legfontosabbakat.

Industrie 4.0-fogalmak egyszerűen elmagyarázva

Az Industrie 4.0 és a dolgok internete kapcsán olyan szakkifejezések kerülnek elő, amelyek definíciója fontos az összetett tényállások megértéséhez. A következőkben a leggyakoribbakat magyarázzuk meg egyszerűen és röviden.

Modell, amelynek célja a virtuális és valós adatok számítógéppel támogatott összekapcsolása. A felhasználó kiegészítő információkat kap, például tervezési adatokat, amelyeket összehangolhat a valóságos termékkel.

Egy modell elemeinek alapelvekre és szabályokra épülő kombinációja, a modell felépítése, továbbfejlesztése és használata céljából.

Egy Industrie 4.0 komponens egy világszerte azonosítható, kommunikációra képes résztvevő, amely az irányítási héjból és a fizikai tárgyból (asset) áll.

Az Automation Markup Language egy XML-alapú adatcsere-formátum. Az AutomationML™ nyílt és ingyenes szabványként áll rendelkezésre. Számos lehetőséget kínál arra, hogy a digitális szerszámok programozása, kezelése és adatcseréje egységes legyen.

Nagy mennyiségű adat, pl. ügyféladatok, gépadatok, energia-adatok stb. Ezek intelligens kiértékelésének eredménye a felhasználó-orientált szolgáltatás (például egyedi ügyfélprofilok létrehozása), illetve a gyártás és a megelőző karbantartás folyamatos optimalizálása lehet. Ezen az alapon új üzleti modellek hozhatók létre.

Intelligens információtechnikai (virtuális), mechanikai és elektronikus (fizikai) összetevőkből álló rendszer, ahol az összetevők egy adatstruktúrán (pl. az interneten) keresztül kommunikálnak. Itt a valós és a virtuális világ találkozik.

Kiberfizikai rendszer: a gyártásban alkalmazott rendszer.

Korlátozott funkcióterjedelem, amelyet egy entitás vagy szervezet interfészeken keresztül biztosít.

A digitális technológiák és technikák alkalmazásával nagy változások történnek a mindennapi életünkben, a gazdaságban és a teljes társadalomban. A fogalom gyakran előkerül, amikor a cégek digitális technológiákat alkalmaznak, ezért változnak a szervezeti és ökonómiai adottságok, illetve újszerű termékek és szolgáltatások keletkeznek. Különbséget kell tenni a szolgáltatás-létrehozás, a szolgáltatás-kínálat és az ügyfél-interakció között.

Az analóg jeleket digitálissá alakítják és így továbbítják, illetve dolgozzák fel.

A digitális átalakulás változásainak hirtelen megjelenésekor gyakran a „megszakadás” (diszrupció) fogalmat használják. Amíg egy innováció továbbfejleszti a piacot, addig a diszruptív innováció teljes átstrukturálást jelent és a fennálló üzleti modellek befejezését eredményezheti.

Iparágakon átnyúló termékadatszabvány, amely termékek és szolgáltatások osztályozására és egyértelmű leírására szolgál. A 10.0 verziótól kezdve az eCl@ss a beszerzés, kontrolling és forgalmazás alkalmazásain kívül a vállalkozáson túlmutató folyamatadat-menedzsment és műszaki tervezés területén is használható.

Egyértelműen azonosítható tárgy, amelyet jelentősége alapján az információ világában kezelnek.

Alkalmazás, vagy egymással kommunikáló alkalmazási szoftverek, ill. IT-rendszerek sokasága, melyeket a teljes vállalat erőforrás-tervezésének támogatására használnak.

A dolgok (objektumok, gépek és berendezések is) és adott esetben emberek hálózata. Ebben a hálózatban minden összetevő ismeri a saját helyét, funkcióját és igényeit. A többi résztvevővel lefolytatott kommunikációban bocsátják rendelkezésre a saját funkciójukat, és fordítva is, így elégítik ki az igényeiket. A cél a feladatok önálló megoldása.

A dolgok internete az ipari alkalmazások szempontjából.

Ötletek, algoritmusok, modellek, valamint a valós tárgyak és emberek leképezésének összessége a virtuális környezetben.

Egy Industrie 4.0 komponens életciklusának vizsgálatához különbséget teszünk a típus és az instancia között.

A sorozattermékek előállítása a típus alapján folyik. Minden előállított termék ezután ennek a típusnak egy instanciája, amely egyértelmű hozzárendelést (pl. gyári számot) kap. Az ügyfél számára a termékek megint csak típusok. Akkor válnak instanciává, ha egy konkrét berendezésbe építik be őket.

A szövetségi kormány jövőprojektjének megnevezése. Az Industrie 4.0 megoldásokat mutat arra, hogy összetett gyártási folyamatok hogyan optimalizálhatók az új technológiák használatával. Az ipari gyártás és az IT egyre erősebben összenő.  A magasabb rendű cél Németország gyártó iparban elfoglalt nemzetközi csúcspozíciójának biztosítása és kiépítése.

Az Industrie 4.0-komponens egy modell, amely pontosabban leírja a kiberfizikai rendszerek jellemzőit. A termelés hardver- és szoftverkomponensei akkor lesznek Industrie 4.0-képesek, ha teljesítik ezeket a jellemzőket. Ezek lehetnek gyártórendszerek, gépek, vagy kapcsolószekrény-komponensek.

Az Industrie 4.0 komponensek teljes élettartamukon keresztül, a fejlesztéstől a hulladékkezelésig egy elektronikus, biztosított tárolóban, az irányítási héjban gyűjtik az összes rájuk vonatkozó adatot. Ezek az adatok az értékteremtési folyamatban részt vevő minden vállalat rendelkezésére állnak.

A RAMI 4.0-val együtt az Industrie 4.0-komponens a jövőbeni termékek és üzleti modellek fejlesztésének alapja az Industrie 4.0 keretében.

Industrie 4.0 komponensekből és kisebb kommunikációs és azonosítási képességű modulokból álló rendszer, amely egy meghatározott célt szolgál, definiált jellemzői vannak és szabványosított szolgáltatásokat, illetve állapotokat támogat.

Tanuló rendszerek, amelyek nem csak megadott algoritmusokat hajtanak végre. Így a számítógép-rendszerek Deep Learning módszere abban áll, hogy megtanítják őket az információkban a minták felismerésére. A számítógép osztályozza ezeket, és önállóan eldönti, hogy az adott összefüggésben ezeknek az adatoknak milyen jelentőségük van.

A mesterséges intelligenciával a nagy adatmennyiségek (pl. a dolgok internetéből származók) ésszerűen kiértékelhetők.

Egy alkalmazási terület szempontjainak ésszerű, kielégítően részletes absztrakciója.

A 2008-ban nyilvánosságra hozott OPC Unified Architecture (UA) egy platformfüggetlen, szolgáltatásorientált architektúra, amely az egyes OPC Classic specifikációk minden funkcióját egy bővíthető keretrendszerbe integrálja. Az OPC UA a gépek közötti adatátvitel ipari kommunikációs protokollja. Lehetőséget ad arra, hogy a gépadatokat (pl. szabályozási értékek vagy mért adatok) továbbítani lehessen és gépek számára olvashatóan le lehessen írni.

Az openAAS projekt hidat ver a ZVEI-nek az architektúramodelleken (RAMI 4.0, Industrie 4.0-komponensek) végzett koncepcionális munkája és az Industrie 4.0-nak a vállalkozások fejlesztési részlegein végzett gyakorlati megvalósítása között.

A RAMI 4.0 az Industrie 4.0 minden jelentős elemét egy háromdimenziós rétegmodellben fogja össze, amelybe be lehet sorolni a termékeket vagy rendszereket. Lehetővé teszi a mai világ fokozatos átállítását az Industrie 4.0 világára.

A három tengely, a „Hierarchy Levels“ (hierarchikus szintek), a „Lifecycle & Value Stream“ (életciklus és érték folyam) és a „Layers“ (rétegek) mentén egy 3D-térkép keletkezik az Industrie 4.0-megoldások számára.

Az Industrie 4.0-komponensekkel együtt a RAMI 4.0 a jövőbeli termékek és üzleti modellek fejlesztésének alapjául szolgál az Industrie 4.0 keretein belül.

Architektúraleírási modell, amelyet általánosan használnak és célszerűnek ismernek el. Ebben egy modell elemeit alapelvekre és szabályokra építkezve kombinálják.

Általánosan használt és (javaslat jelleggel) célszerűnek elismert modell, amelyből specifikus modellek vezethetők le.

Ez hatékony és alkalmazkodóképes gyártást jelent, amelynek célja az optimális értékteremtés, minden pillanatban. Az önszervező értékteremtési hálózatokat különböző kritériumok szerint lehet optimalizálni, például a költségek, a rendelkezésre állás, vagy az erőforrások felhasználása szempontjából.

Egy Industrie 4.0 komponens életciklusának vizsgálatához különbséget teszünk a típus és az instancia között.

A termékre, gépre vagy berendezésre vonatkozó első ötlettel létrejön a típus. A sorozatgyártás minden fejlesztési lépésének lezárulása után ezt engedélyezik.

Egy Industrie 4.0 komponens virtuális, digitális és aktív képviselete az Industrie 4.0 rendszerben. Egy hardver- vagy szoftverkomponens összes vonatkozó adata egy virtuális leképezést eredményez, amelyet a menedzsmenthéj tárol.

A termelés világának folyamatos változása az első három ipari forradalomban mutatkozik meg: a gőzgép, a munkamegosztáson alapuló tömeggyártás és a vezérléstechnikával megvalósított automatizálás. Manapság a negyedik ipari forradalmat éljük át. Ennek során az IT és a termelés világa értékteremtési hálózattá kapcsolódik össze.

A felhasználó teljesen egy 360°-os virtuális világba merül, általában egy VR-szemüveggel. Az AR-rel (kiterjesztett valóság) ellentétben a felhasználó a valódi környezetet már nem érzékeli.

Forrásmegjelölések

 • „Industrie 4.0 platform”,
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 2017. július 17.
 • „<AutomationML/>”, https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17. Juli 2017
 • „Fogalmak”, http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17. Juli 2017"
 • „ecl@ss”, https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17. Juli 2017
 • „A RAMI 4.0 referencia-architektúramodell és az Industrie 4.0-komponensek”,
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17.2017 július
 • „Egységesített architektúra”, https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17. Juli 2017
 • „openAAS”,
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26.9.2016
 • „Lexikon”, https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17. Juli 2017

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás