Szabványok és irányelvek

Szabványok és irányelvek

A túlfeszültség-védelem szabályai

Ezek a technika elismert állapotát és annak megvalósítását írják le. Ez vonatkozik mind a védelmi készülékek gyártására, mind pedig ezek alkalmazására.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem

Kategóriák

 • Információk az NFPA 79-re vonatkozóan
  Készen az NFPA 79-re

  Ismerje meg, hogy milyen követelmények kötelező betartását írja elő az NFPA 79 a túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) használatára vonatkozóan.

Itt áttekintést talál a túlfeszültség-védelem területére vonatkozó fontos szabványokról és előírásokról.

Általános szabványok a villámvédelem, a túlfeszültség-védelmi készülékek létesítési előírásai és termékkiválasztása témáihoz

A különböző szabványok részletesen leírják a létesítéssel és a biztonsággal szembeni követelményeket, valamint a termékek használatát a különböző alkalmazásokban. A következőkben felsoroljuk a főbb témaköröket. A továbbvezető hivatkozások konkrétan megnevezik az adott témához tartozó nemzetközi szabványt.

 

Villámvédelem, 1. rész: Általános alapelvek
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 és VDE 0185-305-1

Villámvédelem, 2. rész: Kockázatkezelés
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 és VDE 0185-305-2

Villámvédelem, 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 és VDE 0185-305-3

Villámvédelem, 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély –
5. függelék: Napelemes tápellátó rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme

Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 5. függelék (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5)

Villámvédelem, 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 és VDE 0185-305-4

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek – 12. rész: Kisfeszültségű berendezésekben használatos túlfeszültség-védelmi készülékek – a kiválasztás és az alkalmazás alapelvei
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) „módosított IEC“

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek – 22. rész: Telekommunikációs és jelfeldolgozó hálózatokban használatos túlfeszültség-védelmi készülékek – a kiválasztás és az alkalmazás alapelvei
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek – túlfeszültség-védelmi készülékek különleges alkalmazásokhoz, beleértve az egyenfeszültséget – 12. rész: A kiválasztás és az alkalmazás alapelvei – fotovillamos berendezésekben használatos túlfeszültség-védelmi készülékek
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek – túlfeszültség-védelmi készülékek különleges alkalmazásokhoz, beleértve az egyenfeszültséget – 22. rész: A kiválasztás és az alkalmazás alapelvei – szélenergetikai berendezésekben használatos túlfeszültség-védelmi készülékek
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Túlfeszültség-védelmi készülékek kisfeszültségű egyenáramú vasúti rendszerekhez – túlfeszültség-korlátozók kiválasztási és alkalmazási szabályai
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surge arresters.
CLC/TS 50544

Szélenergetikai berendezések – 24. rész: Villámvédelem
Wind turbines – Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

Egyes országokban, különösen az USA, Kína, Norvégia és Franciaország területén további nemzeti előírásokat is be kell tartani. A fotovillamos rendszerek terén Franciaország manapság az élen jár.

Előírások max. 1000 V névleges feszültségű erősáramú berendezések létesítéséhez
DIN VDE 0100 / IEC 60364

Épületek elektromos berendezései, 5-53. rész: Elektromos üzemi eszközök kiválasztása és létesítése – leválasztás, kapcsolás és vezérlés – 534. szakasz: Túlfeszültség-védelmi berendezések (ÜSE)
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 part 534

Kisfeszültségű berendezések létesítése, 4. rész: Védelmi intézkedések, 44. fejezet: Túlfeszültségek elleni védelem, 443. főszakasz: Atmoszférikus behatások vagy kapcsolási folyamatok következtében keletkező túlfeszültségek elleni védelem
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 part 443

Max. 1000 V névleges feszültségű erősáramú berendezések létesítése, 540. rész: Elektromos üzemi eszközök, földelés, védővezető és potenciál-kiegyenlítő vezető kiválasztása és létesítése
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 part 540

Max. 1000 V névleges feszültségű erősáramú berendezések létesítése, 4. rész: Védelmi intézkedések, 41. fejezet: Védekezés az elektromos áramütés ellen
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 part 410

Szigeteléskoordináció kisfeszültségű berendezések elektromos üzemi eszközeinél – 1. rész: Alapelvek, követelmények és vizsgálatok
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Épületek elektromos berendezései − 7-712. rész: Követelmények különleges üzemi helyekkel, helyiségekkel és berendezésekkel szemben – fotoelektromos (PV) tápellátó rendszerek
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek – 11. rész: Kisfeszültségű berendezésekben használatos túlfeszültség-védelmi készülékek – követelmények és vizsgálatok
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* Új: IEC 61643-11:2011

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek – 21. rész: Telekommunikációs és jelfeldolgozó hálózatokban használatos túlfeszültség-védelmi készülékek – Teljesítménykövetelmények és vizsgálati eljárások
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Surge Protective Devices
UL 1449 3rd Edition

Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi készülékek – túlfeszültség-védelmi készülékek különleges alkalmazásokhoz, beleértve az egyenfeszültséget – 11. rész: Követelmények és vizsgálatok – fotovillamos létesítményekben használatos túlfeszültség-védelmi készülékek
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

A túlfeszültség-korlátozók osztályozása

A túlfeszültség-védelmi készülékek olyan üzemi eszközök, amelyek fő alkotóelemei a varisztorok, a szupresszordiódák és a szikraközök. A túlfeszültség-védelmi készülékek arra szolgálnak, hogy megvédjék a többi elektromos üzemi eszközt a meg nem engedett túlfeszültségtől, és kiegyenlítsék a potenciált.

A túlfeszültség-védelmi készülékeket alkalmazásuk és védelmi funkciójuk szerint lehet felosztani:

 • Túlfeszültség-védelmi készülékek max. 1000 V névleges feszültségű kisfeszültségű rendszerekhez. A termékválasztás és a beépítés során figyelembe kell venni a kisfeszültségű rendszerek építésére vonatkozó nemzeti előírásokat, mint például az IEC 60364-5-53, 534. rész, illetve VDE 0100, 534. rész. A termékszabvány az EN(IEC) 61643-11. Ennek alapján a készülékeket 3 levezető-vizsgálati osztályba sorolják:

  T1 típus: villámáram-levezetők közvetlen vagy közeli villámcsapás esetére, az installáció és az LPZ 0. és 1. (épület-betáplálás) közötti interfészekhez kapcsolódó üzemi eszközök védelmére. A T1 típusú levezetők javasolhatók minden olyan esetben, amikor az épületen van külső villámvédelmi berendezés.

  T2 típus: túlfeszültség-levezető távoli villámcsapás, induktív vagy kapacitív becsatolás, valamint kapcsolási túlfeszültségek esetére, az installáció és az LPZ1 és 2. villámvédelmi zónák (fő- és alelosztók) közötti interfészekhez kapcsolódó üzemi eszközök és készülékek védelmére.

  T3 típus: kiegészítő túlfeszültség-levezető különösen érzékeny végkészülékekhez az 1. vagy 2. villámvédelmi zónában, a feszültségszint további csökkentésére. Ezek az elosztókban rögzítve felszerelt készülékek lehetnek, vagy változó helyű védőkészülékek a hálózati csatlakozó közelében, közvetlenül a védendő készülék előtt.

  Az általános tájékoztatás az IEC 61643-12 alkalmazási útmutatóban található. A villámvédelem, a villámvédelmi zónák koncepciója és a kockázatelemzés alapjait az EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… négy része tartalmazza.
 • Akár 200 kV feletti névleges feszültségű váltakozó áramú hálózatokban használatos túlfeszültség-védelmi készülékek. A termékszabvány az 1…5 részekből álló EN (IEC) 60099. Az eszközök főként a közép- és nagyfeszültségű rendszerekben alkalmazhatók. Az 5. rész írja le a termékkiválasztás általános szabályait.
 • Telekommunikációs és jelfeldolgozó hálózatokban használatos túlfeszültség-védelmi készülékek a villámcsapások és más tranziens túlfeszültségek közvetlen és közvetett hatásai elleni védelemhez. Ide tartoznak a kisfeszültségű adatrendszerek, mérő-, vezérlő- és szabályozó áramkörök, valamint a beszédátviteli hálózatok 1000 V AC és 1500 V DC névleges feszültségig.

  A termékszabvány az EN 61643-21 VDE 0845, 3-1 rész. Ennek alapján a készülékeket az A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 és D1, D2 kategóriába sorolják, ezek rögzítik a vizsgálati követelményeket és a teljesítményosztályokat. Egy adott védőkészüléket különböző kategóriákra és teljesítményosztályokra lehet megjelölni és vizsgálni.

  Az általános tájékoztatást az IEC (TS) 61643-22 alkalmazási útmutatóban lehet megtalálni. Kiegészítő információk a VDE 0800… és a VDE 0845… részeiben találhatók. A további nemzeti előírásokat is figyelembe kell venni.

Passzív szűrők az elektromágnes zavarok elnyomására – 1. rész: A szakmai alapok meghatározása
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Passzív szűrők az elektromágnes zavarok elnyomására – 2. rész: Keretspecifikáció: olyan szűrők, amelyekre biztonsági vizsgálatok vannak előírva – vizsgálati eljárások és általános követelmények
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Fojtók az elektromágnes zavarok elnyomására – 2. rész: Keretspecifikáció
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Elektronikus berendezésekben használatos rögzített értékű kondenzátorok – 14. rész: Keretspecifikáció – Állandó kapacitású, hálózatra csatlakoztatható kondenzátorok elektromágneses zavarszűrésre
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Electromagnetic Interference Filters
UL 1283

Informatikai berendezések – biztonság – 1. rész: Általános követelmények
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Kisfeszültségű kapcsolókészülékek – 7-1. rész: Segédberendezések – sorkapcsok rézvezetőkhöz
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Összekötő anyagok – elektromos rézvezetékek; biztonsági követelmények csavaros kapocshelyekkel és csavar nélküli kapocshelyekkel szemben – 1. rész: Általános követelmények és speciális követelmények 0,2 mm2 és 35 mm2 közötti keresztmetszetű vezetőkhöz való kapocshelyekkel szemben
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Összekötő anyagok – elektromos rézvezetékek; biztonsági követelmények csavaros kapocshelyekkel és csavar nélküli kapocshelyekkel szemben – 2. rész: Általános követelmények és speciális követelmények 35 mm2 és 300 mm2 közötti keresztmetszetű vezetőkhöz való kapocshelyekkel szemben
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Hibaáram-/különbségáram-védőkapcsolók beépített túláramvédelem nélkül (RCCB) háztartási berendezésekhez és hasonló alkalmazásokhoz – 1. rész: Általános követelmények
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Hibaáram-/különbségáram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel (RCBO) háztartási berendezésekhez és hasonló alkalmazásokhoz – 1. rész: Általános követelmények
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Vezetékvédő kapcsolók háztartási berendezésekhez és hasonló célokra – 1. rész: Váltakozó áramú (AC) vezetékvédő kapcsolók
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Vezetékvédő kapcsolók háztartási berendezésekhez és hasonló célokra – 2. rész: Váltakozó áramú (AC) és egyenáramú (DC) vezetékvédő kapcsolók
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Kisfeszültségű kapcsolókészülékek – 2. rész: Teljesítménykapcsolók
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

A készülékházak által nyújtott védettségek (IP-kód)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációk – 1. rész: Általános szabályok
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációk – 2. rész: Energetikai kapcsolókészülék-kombinációk
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Robbanásveszélyes környezetek – 0. rész: Készülékek – Általános követelmények
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Robbanásveszélyes környezetek – 1. rész: Készülékvédelem a nyomásálló tokozás révén, "d"
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Robbanásveszélyes környezetek – 7. rész: Készülékvédelem a fokozott biztonság révén, "e"
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Robbanásveszélyes környezetek – 11. rész: Készülékvédelem a gyújtószikra-mentesség révén, "i"
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Elektromos szerelési anyagok – különbségáram-felügyeleti készülékek háztartási berendezésekhez és hasonló alkalmazásokhoz (RCM)
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Mérőváltók – 1. rész: Áramváltók
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Szünetmentes tápegységek (UPS) – 1. rész: Általános követelmények és biztonsági követelmények
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Szünetmentes tápegységek (UPS) – 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények (EMC)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Szünetmentes tápegységek (UPS) – 3. rész: Módszerek a teljesítmény- és vizsgálati követelmények meghatározására
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC-előírások

A sugárzott zavarok és a zavarállóság az EMC legfontosabb megítélési paraméterei. Itt ennek a területnek a legfontosabb szabványait soroljuk fel.

Sugárzott zavarok ... / Emission for…:
Lakóterületek felé ... / residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
Ipari területek felé ... / industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Zavarállóság ... / Immunity for…:
Lakóterületek felé ... / residentials… : DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
Ipari területek felé ... / industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Áram-felharmonikusok
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Feszültségingadozások és villogás
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Az elektrosztatikus kisülésekkel szembeni zavarállóság vizsgálata
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

A nagyfrekvenciás elektromágnes mezőkkel szembeni zavarállóság vizsgálata
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

A lökőfeszültségekkel szembeni zavarállóság vizsgálata
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

A vezeték által továbbított, nagyfrekvenciás mezők által indukált zavaró mennyiségekkel szembeni zavarállóság
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Az energetikai frekvenciájú mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság vizsgálata
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

A feszültségletörésekkel, rövid idejű megszakadásokkal és feszültségingadozásokkal szembeni zavarállóság vizsgálata
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás