Lexikon

Lexikon

A funkcionális biztonság terminológiája

Célunk a funkcionális biztonság és a gépek biztonsága terén használatos kifejezések érthetőbbé étele.

Nem talált meg egy kifejezést? – mondja el nekünk!

Ha nem talál itt választ valamelyik kérdésére, akkor arra kérjük, hogy töltse ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat. Örömmel állunk rendelkezésére, ha kérdése vagy javaslata van a funkcionális biztonság témakörét illetően.

Követelményszint az SRP/CS (az irányító rendszerek biztonsági alkatrészei) biztonsággal kapcsolatos műveletei számára

Az IEC 61508 szabvány a Safe Failure Fraction (SFF, a biztos kiesések részaránya) kifejezést úgy definiálja, mint a potenciálisan veszélyes hibák összességét azokkal együtt, amelyek biztonságos üzemállapothoz vezetnek.

Az ilyen fajta szoftver pontosan az alkalmazáshoz illeszkedik. A gép gyártója építi be, és általában olyan logikai szekvenciákat, korlátozásokat és kifejezéseket tartalmaz, amelyek az adatbeviteleket, -kiviteleket, számításokat és döntéseket ellenőrzik azzal a céllal, hogy az SRP/CS biztonsági előírásai teljesüljenek.

Ezalatt közös egyedi eseményekből kiinduló, egymást nem előmozdító különböző elemek üzemelésből való kieséseit értjük.

Különbséget teszünk a Common Cause Failure (CCF, üzemzavar közös ok miatt) és a Common Mode Failure (CMF, közös módú üzemzavar vagy ugyanolyan jellegű hiba) hibák között, az ISO 12100:2010 szabvány 3.36 pontja szerint.

Az automatikus újraindulás csak akkor történhet meg, ha nincs veszélyeztetési helyzet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az EN ISO 12100 szabvány 6.3.3.2.5. pontjában található további útmutatásokra is.

A működtetési ciklusok azon száma, amely után a készülékek 10%-a kiesik.

Olyan bizonyíték, amely valamely elem speciális konfigurációjáról szerzett üzemeltetési tapasztalatok elemzésén alapul. A veszélyt okozó szisztematikus hibák valószínűségének alacsonynak kell lennie ahhoz, hogy az elem minden biztonsági funkciója elérje a saját szükséges biztonsági szintjét.

A PROFIsafe az INTERBUS-Safety protokollnak megfelelően az ún. black channel (fekete csatorna) elvet használja a biztonsági adatok standard hálózaton keresztül történő átvitelére. A tiszta biztonsági felhasználói adatokból és a titkosításhoz szükséges protokolltöbbletből (protocol overhead) álló biztonsági adatokat a rendszer a nem biztonsági adatokkal együtt a Profibus vagy a PROFINET hálózaton keresztül viszi át. A biztonsági vezérlőben levő F-host és az I/O modulban levő F-device ezen az úton cserélik ki egymással a biztonsági jeleket. Az integrált titkosítási mechanizmusok a következő lehetséges hibák ellen nyújtanak védelmet:

 • üzenetek megismétlése,
 • üzenetek elvesztése,
 • üzenetek közbeszúrása,
 • üzenetek hibás sorrendje,
 • adathamisítás,
 • üzenetek késlekedése,
 • visszatérő tárolási hibák a switchekben,
 • résztvevők összecserélése.

A CE (Communauté Européenne) rövidítés az Európai Uniót jelenti. Azokat a termékeket, amelyek egy vagy több EU irányelv hatálya alá esnek, a forgalombahozó köteles a CE-jelöléssel ellátni, amennyiben a termék megfelel valamennyi lényeges biztonsági és egészségvédelmi követelménynek. Adott esetben szükség lehet egy bejelentett szerv (notified body) bevonására is. A CE-jelölés tehát mintegy belépőjegyet jelent a szabad árumozgásokban való részvételhez az európai belső piacon.

... gyakorisága az SRP/CS (az irányító rendszerek biztonsággal kapcsolatos alkatrészei) biztonsággal kapcsolatos műveleteinél

A diagnosztika hatékonyságának mértéke, amely a felfedezett hibák miatti kiesések rátájának és az összes kiesés rátájának arányaként határozható meg.

A diagnosztikai lefedettség kiterjedhet vagy a teljes rendszerre vagy meghatározott összetevőkre, pl. érzékelőkre, logikai rendszerekre vagy végső elemekre.

Az MTTF (Mean Time to Failure, a kiesésig hátralevő átlagos üzemidő) a gép első kieséséig eltelő időt adja meg.

Az MTTFd (Mean Time to dangerous Failure, a veszélyes kiesésig hátralevő átlagos üzemidő) a gép első veszélyes kieséséig eltelő időt adja meg.

Az MTBF (Mean Time Between Failures, a kiesések közötti átlagos üzemidő) a két kiesés közötti időt adja meg.

A szoftver a teljes rendszehez tartozik és a gyártó bocsátja rendelkezésre. A gép kezelője nem illesztheti ill. módosíthatja. Ezt a szoftverprogramot a legtöbb esetben korlátlan terjedelmű programozási nyelven (FVL) írják.

Valamely elem meghatározott konfigurációja alkalmazhatóságának elemzéséről szól. Ez garantálja azt, hogy egy veszélyes szisztematikus hiba bekövetkeztének valószínűsége olyan kicsi, hogy a biztonsági funkció eléri a szükséges PLr teljesítményszintet.

Az irányító rendszerek biztonsági alkatrészei (SRP/CS) rendeltetésszerű használatának időtartama.

A szoftver a teljes rendszehez tartozik, és a gyártó bocsátja rendelkezésre, a gép kezelője nem illesztheti ill. módosíthatja. Ezt a szoftverprogramot a legtöbb esetben korlátlan terjedelmű programozási nyelven (FVL) írják.

A jósági fok (Performance Level, PL) alkalmazásának célja az, hogy minden egyes biztonsági funkció szükséges kockázatcsökkentése elérhető legyen.

Egy objektum azon állapota, amelyet az jellemez, hogy képtelen egy betervezett funkciót ellátni. Ebből ki vannak zárva azok a hibaállapotok, amelyek a megelőző karbantartás során a tervezett műveletek alapján, vagy üzemi eszközök hiánya miatt lépnek fel.

A hibaállapot gyakran előfordul, mivel az objektum maga okozza a hibát és korábban nem állt fenn hiba.

A hibamaszkolásnál egy, a biztonság szempontjából lényeges rendszerben több fel nem ismert hiba következik be sorozatban, amelyek egymás után és egymástól függetlenül történnek meg úgy, hogy következményként emberre veszélyes állapot következhet be. A biztonsági ajtók potenciálfüggetlen érintkezőkkel ellátott kapcsolóinak logikai soros kapcsolásakor a hibamaszkolás jelenségét a különböző biztonsági ajtók független kinyitása okozhatja. Ezáltal veszélyes helyzetek keletkezhetnek, például a biztonsági ajtós védelem kikapcsolása.

A lehetséges hibák az alkatrészek szintjén szemlélhetők és az ügyfélre gyakorolt lehetséges hatásaik egy mutatószámmal értékelhetők. A megbízhatósági technikánál a feladat a megtörténés és a felfedezés valószínűségének elemzése.

Az FVL olyan programozási nyelv, amely lehetőséget ad sokféle funkció és alkalmazás (pl. C, C++, assembler) felhasználására.

A veszélyt okozó kiesés valószínűsége óránként. Az PFHD a probability of danger-bringing failure per hour kifejezés rövidítése.

A veszélyes helyzetek lehetséges forrásait fel lehet osztani az eredetük szerint (pl. mechanikus vagy elektromos veszélyeztetés), vagy valamely tulajdonságuk alapján (pl. elektromos áramütés, mérgezéses veszélyeztetés, a tűz kockázatai).

A veszélyeztetéseket a következőképpen is fel lehet osztani: vagy állandóan fellépnek a gép használata során (pl. veszélyes alkatrészek mozgása, magas hőmérsékletek), vagy váratlanul lépnek fel (pl. robbanások, veszélyes anyagok vagy elemek kiszabadulása).

Olyan helyzetek, amelyekben egy ember legalább egy veszélyeztetésnek van kitéve. Ez azt jelenti, hogy a hatások vagy azonnal, vagy némi idő után következnek be.

Olyan hibák, amelyek képesek az SRP/CS-t veszélyes vagy működésképtelen állapotba hozni. Itt a rendszer kialakításától függ az, hogy hogyan lehet ezt az állapotot elérni. A redundáns rendszerekben a hardver meghibásodásai ritkán vezetnek a rendszer teljes kieséséhez.

A biztonságtechnika csekély követelményeket támasztó alkalmazásait az jellemzi, hogy valamely biztonsági kihívás évente egyszer, vagy még ritkábban következik be. Az ehhez tartozó biztonsági mérőszám a PFD érték (PFD: Probability of a dangerous failure on demand).

A forgó tengelyek biztonsági fordulatszám-felügyeletére kiegészítő intézkedésekkel együtt (pl. érintőüzemmód a szerszámgépek beállításakor) lehet szükség. Egy meghatározott fordulatszám (sebesség) meghaladásakor biztonságos állapotba kerül a rendszer.

Ezalatt olyan hibákat értünk, amelyeket nem lehet közös okra visszavezetni, hanem különböző egységek egyetlen esemény miatti kiesése okozza azokat.

A „harmonizált szabványok“ alatt a termékekre vonatkozó európai szabványokat értjük. Ezek a Európai Bizottság által bevezetett „New Approach“ (új koncepció) részei, amelynek keretében a termékekkel szembeni alapvető követelményeket a CEN és CENELEC szervezetek dolgozzák ki. A harmonizált szabványokat az EU hivatalos közlönyében teszik közzé. Csak azokat az árukat és szolgáltatásokat szabad forgalomba hozni, amelyek megfelelnek az alapvető követelményeknek. Ezeket a tanúsítványokról vagy a CE-jelölésről lehet felismerni.

Egy az előírt harmonizált szabványok szerint előállított gép példájánál abból lehet kiindulni, hogy az megfelel a gépekről szóló irányelv által előírt alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

A HAZOP rövidítés a Hazard and Operability Study (a veszélyek és az üzemeltethetőség tanulmányozása) kifejezést takarja, ennek megfelelően kockázatelemzést értünk alatta, amelyet például a folyamattechnika funkcionális biztonsága terén lehet alkalmazni. A HAZOP német megfelelője a PAAG (Prognose, Auffinden der Ursache, Abschätzen der Auswirkungen und Gegenmaßnahmen), magyar megfelelője egyelőre nem alakult ki.

Úgynevezett kulcsszavak ill. vezérszavak, pl. „over“, „more than“ stb. meghatározásával paraméterek rögzíthetők a lehetséges módosítások felismerése és megelőzése, valamint ajánlások közlése céljából.

A teljes folyamat minden részlete vizsgálatának alapjául a P&ID rajz (piping & instrumentation diagram, csövezési és műszerezési vázlat) szolgál, amely tartalmazza azt, hogy mely kötelező paraméterek ismertek, és milyen mértékben lehet azoktól eltérni. Végül ki kell fejleszteni a paraméterek eltéréseinek megakadályozására vagy csökkentésére szolgáló lehetséges intézkedéseket. Ezek vagy a teljes rendszerre, vagy meghatározott összetevőkre vonatkozhatnak.

Olyan működésmód, amelynél valamely irányító rendszer biztonsági alkatrésze (SRP/CS) parancsainak gyakorisága nagyobb, mint évente egy, vagy ahol a gép biztonsági ellenőrző funkciója a biztonságos állapotot normál üzemállapotként hozza létre.

Olyan működésmód, amelynél valamely irányító rendszer biztonsági alkatrésze (SRP/CS) biztonsági kihívásainak gyakorisága nagyobb, mint évente egy, vagy ahol a gép biztonsági ellenőrző funkciója a biztonságos állapotot normál üzemállapotként hozza létre.

Az IEC 61511 szabványsorozat, mint az IEC 61508 ágazati szabványa a funkcionális biztonság követelményeit írja le a feldolgozóipar berendezései számára. A sorozat három részből áll.

Valamely érintésmentes működésű védőberendezés (BWS) része, amely összeköttetésben áll a gép vezérlőrendszerével, és amely a KI állapotba juttatja a rendszert, ha az érzékelő a rendeltetésszerű üzemelés során jelez.

Testi sérülések vagy egészségkárosodások.

A fényfüggönyök olyan biztonsági berendezések, amelyek több párhuzamos fotocellából állnak. Kioldanak akkor, ha legalább egy érzékelő a fotocella fénysugarának megszakadását észleli. A biztonságos kioldás csak akkor garantálható, ha az észlelendő objektum mérete nagyobb, mint két párhuzamosan kapcsolt fotocella észlelési mérete.

Az LVL programozási nyelv lehetővé teszi előre definiált és alkalmazásfüggő funkciók kombinálását a biztonsági követelmények teljesítése céljából.

Az LVL tipikus példái az IEC 61131–3 szabványban találhatók, az alkalmazott rendszerek tipikus példái a PLC-k (programmable logic controller, programozható logikai vezérlő).

A biztonságtechnika csekély követelményeket támasztó alkalmazásait az jellemzi, hogy valamely biztonsági kihívás évente egyszer, vagy még ritkábban következik be. Az ehhez tartozó biztonsági mérőszám a PFD érték (PFD: Probability of a dangerous failure on demand).

Az irányító rendszerek biztonsági alkatrészeinek (SRP/CS) funkciója, amelyet abból a célból alkalmaznak, hogy egy vagy több biztonsági funkciót manuálisan vissza lehessen állítani, mielőtt a gépet újra kell indítani.

Olyan rendszerek, amelyek a gépelemek, kezelőelemek, külső ellenőrző készülékek vagy más, kimeneti jeleket előállító kombinációk különböző részeitől jövő bemeneti jelekre reagálnak.

A gép ellenőrzőrendszere mindenféle technológiákhoz és különböző technológiák kombinációihoz kapcsolódva működik (pl. elektronikus, hidraulikus, pneumatikus vagy mechanikus technológiák).

Európai irányelv a biztonságra és az egészségvédelemre vonatkozó minimális követelmények egységesítésére azzal a céllal, hogy megvalósulhasson a gépek és biztonsági alkatrészek szabad áruforgalma az európai belső piacon.

Az irányító rendszer biztonsági alkatrészeinek (SRP/CS) osztályozása abból a szempontból, hogy mennyire ellenállóképesek a hibákkal szemben, és milyen a hibák bekövetkezte utáni viselkedésük. A jellemzőosztályt az alkatrészek strukturális kialakítása, megbízhatósága és hibafelismerése alapján lehet kiválasztani.

Egy vagy több biztonsági funkció átmeneti automatikus kikapcsolása az SRP/CS-ek (az irányító rendszer biztonsági alkatrészei) által.

A vészleállítás annak fontos eszköze, hogy vészhelyzetben aktív módon biztonságos állapotot lehessen előidézni, és az ember(eke)t meg lehessen védeni. A VÉSZLEÁLLÍTÓ parancskészülék működtetésével a károsodás megakadályozható vagy csökkenthető. Amikor a kezelő vagy harmadik személy működteti a VÉSZLEÁLLÍTÓ parancskészüléket, a rendszer biztonságos állapotba kerül (pl. egy gép veszélyt okozó mozgása leáll).

A jósági fok (performance level, PL) az egyes SRP/CS-k (az irányító rendszerek biztonsági alkatrészei) minőségi besorolása abból a szempontból, hogy milyen az egyes biztonsági funkciók teljesítőképessége előre nem látható helyzetekben.

A PROFIsafe egy tanúsított profil a Profibus és a PROFINET számára. A SIL 3 (Safety Integrity Level, biztonsági integritási szint) ill. az EN ISO 13849-1 szerinti 4. kategória teljesítésével a PROFIsafe megfelel a feldolgozó- és a gyáripar legszigorúbb biztonsági követelményeinek. Mind a biztonsági, mind a standard kommunikáció ugyanazon a kábelen keresztül zajlik. A PROFIsafe rendszer a Profibus és a PROFINET rendszerek kibővítése. Ezzel a rendszerrel szabadon programozható biztonsági funkciókat lehet megvalósítani és az ehhez szükséges be- és kimeneti adatokat a biztonsági I/O készülékek között átvinni. A kommunikáció a biztonsági vezérlő és a biztonsági buszrésztvevők között a PROFIsafe protokoll segítségével történik, amely a standard Profibus ill. PROFINET protokoll fölé van rendelve, és a biztonsági be- és kimeneti adatokat, valamint az adatmentési információkat tartalmazza.

A PES rövidítés egy vagy több programozható elektronikus készülék ellenőrzésére, védelmére és felügyeletére szolgáló rendszereket takar, amelyekbe beleértendők az összes rendszerösszetevők, valamint az energiaellátás, az érzékelők és az egyéb bemeneti készülékek, kapcsolások és kimeneti készülékek.

A keresztzárlat-felismerés a rendszer biztonságos állapotba juttatásával gondoskodik arról, hogy a vezeték mechanikai károsodásakor két vagy több érzékelőjel között keletkező keresztzárlat ne okozza a biztonsági funkció elvesztését. Ehhez különböző technológiai elvek használhatók, pl. a jeladók tesztütemekkel való ellátása.

Valamely biztonsági berendezés kioldása (pl. egy biztonsági ajtó kinyitása) és a biztonságos állapot elérése (pl. a veszélyt okozó mozgás leállása) közötti idő. A megszólalási idő a védőberendezés és a veszélyes hely között szükséges legrövidebb távolság meghatározására használható.

A védőberendezés és a veszélyeztetett pont közötti legrövidebb távolság a következő tényezőktől függ:

 • a szenzor késleltetési ideje,
 • a biztonsági vezérlőben futó biztonsági program feldolgozási ideje, beleértve a hálózati átvitelt,
 • a be- és kimeneti modulok feldolgozási és szűrési idői,
 • az aktor késleltetési, ill. utánfutási ideje.

A funkcionális redundancia a rendszerek biztonságára vonatkozik és célja az, hogy egy csatorna kiesésekor egy második, független lekapcsolási, vagy akár bekapcsolási csatornát lehessen használni a biztonságos állapot elérése érdekében. Erre a célra mind alkatrész-, mind rendszerredundancia használható.

A veszélyes kiesés online teszttel vagy a rendszer nyilvánvalóan hibás működése észlelésével történő felismerése és az üzemelés javítás vagy rendszer-/alkatrészcsere utáni újrakezdése között eltelt idő.

A javítási ráta nem tartalmazza a hiba felismeréséhez szükséges időt.

Az a maradék kockázat, amely a védőintézkedések megtétele után is fennmarad.

Az RFID a radio frequency identification (rádiófrekvenciás azonosító) rövidítése, segítségével a tárgyakat érintés és láthatóság nélkül lehet azonosítani. A PSRswitch biztonsági kapcsoló esetében például az RFID technológia a jelek kódolt cseréjéről gondoskodik az érzékelő és a beavatkozó között. Az EN ISO 14119 szabvány a manipuláció elleni védelem céljából az RFID biztonsági kapcsolók kódolását írja elő.

Valamely káresemény bekövetkezte és ezen káresemény súlyossága valószínűségeinek kombinációja.

A kockázatelemzés és a kockázatértékelés teljes folyamata.

A gép természetes határai, a veszély felismerése és a kockázatbecslés specifikációinak kombinációja.

Annak lezáró megítélése, hogy sikerült-e a kockázatcsökkentési célokat a korábbi kockázatelemzés alapján elérni.

Az az idő, amely a biztonsági relénél egy biztonsági funkciótól jövő kiváltó jel megjelenésétől az engedélyező érintkezők nyitásáig eltelik. A biztonsági időreléknél az elejtési időt manuális beállítással meg lehet hosszabbítani pl. azért, hogy a hajtások szabályozott módon leállhassanak.

A SafetyBridge technológia a hálózattól és a vezérlőtől független biztonsági megoldást tesz lehetővé. Ezzel a technológiával a szabványos automatizálási hálózatokon keresztül biztonsági jeleket lehet átvinni és kiértékelni. Ez biztonsági vezérlő alkalmazása nélkül lehetséges. Az alkalmazott SafetyBridge protokoll tulajdonságai alapján a technológiát különböző buszrendszereken lehet használni, és a következő hálózatokhoz van tanúsítva: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP és Sercos.

Ezalatt a kockázatcsökkentés valamelyik intézkedését értjük. Ezeket az intézkedéseket különböző embercsoportok alkalmazhatják:

A fejlesztő valósítja meg: speciális kialakítás védelmi intézkedésekkel és alkalmazható információkkal.

A felhasználó implementálja: szervezés (biztonságos munkamódszer, felügyelet, munkaengedélyezési rendszerek), kiegészítő védelmi intézkedések rendelkezésre bocsátása és alkalmazása, személyi védőfelszerelések és oktatás.

A biztonsági ajtók olyan biztonsági szerkezetek például berendezéseknél, amelyek célja annak megakadályozása, hogy az emberek belépjenek egy veszélyes területre. Ezeket a biztonsági ajtókat úgy lehet kialakítani, hogy csak azután lehessen kinyitni őket, hogy a gép leállt (védőzár-berendezés), vagy csak meghatározott személyek férhessenek a géphez (engedélyezés kulccsal stb.).

A hajtás azon állapota, amikor nem képes nyomatékot leadni. A biztonsági működés igényekor ezt az állapotot az energia-hozzávezetés megszakításával lehet elérni.

A biztonságos kezeléshez a gyorsulásnak egy alsó és egy felső határa tartozik. Ha a gyorsulás elhagyja ezt a sávot, akkor a rendszert a biztonságos állapotba kell juttatni.

A biztonságos kezeléshez a sebességnek (fordulatszámnak) egy alsó és egy felső határa tartozik. Ha a sebesség elhagyja ezt a sávot, akkor a rendszert a biztonságos állapotba kell juttatni.

A biztonságos helyzet (pozíció) felügyelete. A helyzet (pozíció) elhagyásakor és ha nincs aktív alternatív biztonsági funkció, akkor a rendszer a biztonságos állapotba kerül.

A biztonságos kezeléshez a lépésméretnek egy alsó és egy felső határa tartozik. Ha a lépésméret elhagyja ezt a sávot, akkor a rendszert a biztonságos állapotba kell juttatni.

A mozgás irányának felügyelete lineáris vagy forgómozgás esetén. Veszélyt okozónak deklarált irány észlelésekor és ha nincs aktív alternatív biztonsági funkció, akkor a rendszer a biztonságos állapotba kerül.

Ha meghatározott értékek, pl. a gyorsulás vagy a sebesség felső határait felfelé túllépi a gép, akkor a biztonsági fékvezérlő lelassítja a gépet a normál érték eléréséig, vagy kikapcsolja azt.

A biztonságos kezeléshez a sebességnek (fordulatszámnak) egy alsó és egy felső határa tartozik. Ha a sebesség elhagyja ezt a sávot, akkor a rendszert a biztonságos állapotba kell juttatni.

A biztonsági csatolórelé lehetővé teszi valamely biztonsági jel átvitelét egy programozható elektronikus vezérlő (PES) és egy beavatkozó között. Hiba, pl. belső reléhiba esetén a rendszert a biztonságos állapotba kell juttatni. A kikapcsolás tipikusan belső redundanciák alkalmazásával történik.

Ha a gép ezen funkciója kiesik, akkor megnő a veszélyeztetések kockázata.

A biztonsági relék támogatást nyújtanak a biztonságtechnikai intézkedések megvalósításakor. Lehetővé teszik a kezelés terén olyan biztonsági funkciók alkalmazását, mint a vészleállítás, a fényfüggönyök és a biztonsági ajtók.

A Phoenix Contact biztonsági reléi modulárisan összeállíthatók, kényszervezetett érintkezőkkel vannak ellátva, és a TÜV tanúsította őket − mindezek elősegítik a maximális biztonság elérését. Ezenkívül különösen helytakarékosak, gyorsan és egyszerűen szerelhetők.

A biztonsági kapcsolók (reteszelő berendezések) a biztonsági ajtók helyzetfelügyeletére szolgálnak. A biztonsági ajtó kinyitásakor a biztonságos állapotot vezérléstechnikai reteszelés idézi elő.

A PSRswitch egy elektronikus, kódolt, kompakt kialakítású biztonsági kapcsoló. A beépített RFID transzpondertechnológiának és intelligenciának köszönhetően az EN ISO 14119 szerinti maximális manipuláció elleni védelem és a legnagyobb biztonság valósítható meg. A kompatibilis kiértékelő egységekkel és az SAC kábelezéssel gazdaságos és teljes megoldást kínálunk az Ön digitális gyára számára a biztonságiajtó- és a helyzetfelügyelet rugalmas megoldásához.

A gépvezérlőben elhelyezett biztonsági kapcsolókészülék lehetővé teszi a biztonsági érzékelők és beavatkozók megkövetelt PL vagy SIL szint szerinti felügyeletét. A biztonsági kapcsolókészülék egyszerű biztonsági reléként egyes funkciókat is felügyelhet, de összetettebb feladatok felügyeletét is elláthatja.

Az SRP/CS rövidítés az irányító rendszer biztonsági alkatrészeit jelenti (= Safety-Related Parts of Control Systems). Az irányító rendszer azon része, amely reagál a biztonsági bemeneti jelekre, és biztonsági kimeneti jeleket állít elő.

Az irányító rendszer kombinált biztonsági alkatrészei azon a ponton kezdődnek, ahol a biztonsági bemeneti jelek kioldanak (beleértve pl. a működtető bütyköket és a helyzetkapcsoló tekercsét), és a teljesítményvezérlő elemek kimeneténél végződnek (beleértve pl. a kapcsolókészülék főérintkezőjét).

Ha a felügyeleti rendszereket diagnosztikai célokra használják, akkor azok is SRP/CS-nek számítanak.

A biztonsági integritási szint négy külön szintből áll a biztonsági funkciók biztonsági integritási követelményeinek meghatározásához, amelyeket hozzá kell rendelni a biztonsági elektromos/elektronikus/programozható elektronikus (E/E/PE) rendszerekhez. A 4. a legnagyobb, az 1. a legkisebb biztonsági integritási fokozat. A SIL-besorolás a teljes biztonsági funkcióra vonatkozik.

A SIL követelményhatár valamely részrendszer maximális SIL-képességét írja le egy biztonsági funkción belül.

Olyan funkció, amely megakadályozza azt, hogy valamely hajtás egy meghatározott távolságnál nagyobb mértékben eltérjen a megtartott helyzettől.

A biztonsági alkalmazások konkrét megvalósításánál az összes szabványos előírás betartása mellett a megfelelő biztonsági koncepció kiválasztása is összetettnek bizonyul, beleértve a vezérlési és kiértékelési logika rendszerarchitektúráját is. A megfelelő technológia használata esetén a biztonsági alkalmazásokat egyszerűen, gazdaságosan és a szabványoknak megfelelően lehet kivitelezni.

A hibaállapotot egy meghatározott okra lehet visszavezetni és azt csak a konstrukció, a gyártási eljárás, az üzemi folyamatok, a dokumentáció vagy más lényeges tényező megváltoztatásával lehet megszüntetni.  Megfelelő karbantartás esetén a hibaállapot megváltoztatása nélkül a hiba oka általában nem szűnik meg. A szisztematikus kiesést a hiba okának szimulálásával lehet előidézni.

Néhány példa az emberi tevékenység miatti szisztematikus kiesések okaira:

 • a biztonsági követelmények specifikálása,
 • a hardver tervezése, gyártása, telepítése és üzemeltetése,
 • a szoftver tervezése és implementálása.

Vizsgálati intervallum a védelmi funkció funkcionális tesztjei között (Proof Test).

Az SRP/CS hibái felismerését célzó automatikus tesztek gyakorisága. Ez a diagnosztikai tesztelési időköz értékéből adódik.

Ezalatt azt a biztonsági funkciót értjük, amely akkor kép működésbe, amikor egy alkatrész vagy elem már nem képes a funkcióját szabályszerűen ellátni. Az is okozhatja a funkció beindulását, hogy a körülmények oly módon megváltoznak, hogy a kockázatok megnőnek.

Az EN ISO 12100 szabványnak megfelelően a reteszelő berendezések olyan mechanikus, elektromos vagy egyéb biztonsági berendezések, amelyek mozgó bontó védelmi berendezésekkel együttműködve csökkentik a veszélyes területekre való bejutás által okozott veszélyeket. Általában a gép meghatározott funkciói nem hajthatók végre, ha a biztonsági ajtó nincs bezárva.

A „failure“ kifejezés alatt valamely objektum kiesését értjük, amely utána már nem képes a szükséges funkcióját ellátni. A „fault“ kifejezés azt az üzemzavart takarja, amely miatt a kiesés bekövetkezik.

Ez nem vonatkozik olyan objektumokra, amelyek csak szoftverekből állnak. A hiba bekövetkezte után az árucikket hibásnak nevezzük. Azok a hibák, amelyek csak az ellenőrzött folyamat rendelkezésre állására vannak hatással, kívül esnek az ISO 13849-1 érvényességi körén.

A gép alkalmazása olyan módon, amelyet a tervező nem vett figyelembe, ami azonban valamely könnyen előre látható emberi viselkedés eredménye lehet.

Védőzár-berendezés alatt a reteszelő berendezés részét képező olyan reteszelő vagy zárómechanizmust értünk, amely a biztonsági ajtó zárva tartásával mindaddig megakadályozza a veszélyes területre való bejutást, amíg a biztonságos állapot (pl. a veszélyt okozó mozgások leállása) be nem következik.

Kényszervezetés esetén az elemi relé záró- és nyitóérintkezője mechanikusan össze van kötve egymással. Ez megakadályozza, hogy a záró- és a nyitóérintkező egyszerre legyen zárt. Megfelelő kapcsolással megbízhatóan felismerhető a nyitás meghiúsulása. Ez a legmegbízhatóbb mód az ember és a gép biztonságához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás