Vissza az Áttekintéshez

Szójegyzék

A különböző készülékvédő kapcsoló változatok, pl. dugaszolással illetve csavarozással csatlakoztathatók.

Ez a szám adja meg, hogy hány elektromosan leválasztott áramág csatlakoztatható. A készülékvédő kapcsolók különböző pólusszámokkal kaphatók.

A készülékvédő kapcsolók kioldási viselkedését mutatják. A diagram azt a kapcsolási időt és áramerősséget ábrázolja, amelynél a védőkapcsoló kiold.

A készülékvédő kapcsoló beépíthetőségének fajtája (rá-, vagy beszerelhető ill. elosztó típusú).

A védőkapcsolónak a gyártó által az előre megadott üzemi körülményekhez megállapított áram- ill. feszültségértéke. Ezek az értékek az üzemi és teljesítményjellemzőkre vonatkoznak.

A névleges áram, feszültség és frekvencia azok az értékek, amelyekre az üzemi eszközt méretezték.

A készülékvédő kapcsoló működtetésének és visszaállításának módját írja le. Önműködő visszaállítású és manuális működtetésű változatok vannak. Ezek a szabályos vagy nem szabályos kapcsolási művelethez kapcsolókarral rendelkeznek.

A készülékvédő kapcsoló adott áram- és feszültségértékek melletti viselkedését leíró jelleggörbék.

A készülékvédő kapcsoló kioldása a kapcsolókar állásának megváltoztatása nélkül.

Zárlat vagy túlterhelés miatt esetleg előforduló hibák ellen védő kapcsolók. Kifejezetten műszaki berendezésekben és gépekben levő készülékek és aktorok védelmére alkalmasak.

Főáramköri érintkező, amelynek az áramot zárt állapotban vezetnie kell.

Segédáramköri érintkező, amely mechanikus működtetésre kerül. Távjelző érintkezőként szolgál.

Két vezető rész közötti legrövidebb távolság egy szigetelőanyag felülete mentén.

A zárlati áram két, normál esetben különböző potenciálon levő pont közötti hibás, kis ellenállású kapcsolat miatt keletkezik.

A vezetékek, amelyek túlterhelés vagy zárlat miatti károsodások elleni védelmére használatosak.

Két vezetőképes rész közötti legrövidebb távolság.

Az MTBF a Mean Time Between Failures rövidítése, jelentése: két egymást követő kiesés között várható átlagos üzemidő.

Potenciálfüggetlen segédérintkező. A főérintkező zárt állapotában nyitott.

Egyik állásból a másikba és vissza történő működtetések sorrendje.

Potenciálfüggetlen segédérintkező. A főérintkező zárt állapotában zárt.

Az SFB a szelektív biztosítékkioldás (selective fuse breaking) rövidítése. Az ez alapján működő készülékvédő kapcsolók zárlat esetén előbb oldanak ki. Az SFB kioldási jelleggörbe az M1 és F1 jelleggörbék között van.

Az ilyen technológiával működő tápegységek zárlat esetére nagy áramtartalékkal rendelkeznek. A biztosítóberendezés hosszú vezetékek esetén is megkapja a szükséges lekapcsolási áramot. A nem érintett, de ugyanerre a tápegységre csatlakozó berendezések áramellátása nem szakad meg.

A megengedett áramérték hosszabb időn keresztül tartó túllépése esetén a biztosítékok bontják az áramkört és lekapcsolják az áramot.

Az elektromosan nem sérült áramkörben fellépő túláram.

A méretezési áramot túllépő áram.

Az üzemi eszközt körülvevő levegő adott feltételek mellett meghatározott hőmérséklete.

Az átmeneti feszültség azon legmagasabb értéke, amely előre megadott feltételek esetén nem okozza a szigetelés károsodását.

Három csatlakozással ellátott jelérintkező, amely nyitó- és zárófunkcióval rendelkezik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás