Vissza az Áttekintéshez

A modern vizsgálati eljárások a legmagasabb fokú minőséget garantálják

Szerszámok minőségellenőrzése

Vezetőkihúzási vizsgálat

A vezetékezés vagy üzemelés közben a krimpelési helyekre húzóerők hathatnak. Ezért a szakszerűen krimpelt összekötőknek és érvéghüvelyeknek nagy mechanikai biztonságot kell nyújtaniuk. A húzóterhelhetőség vizsgálatára a krimpelt vezetőt 60 másodpercig a keresztmetszettől függő előre megadott húzóerővel terhelik, amit a vezetőnek ki kell bírnia. A húzóerő a krimpelési helyen a vezetőt terheli. A krimpelési helyen eközben nem történhet károsodás. Általában ezután meghatározzák azt a maximális húzóerőt is, amely az összeköttetés tönkremenetelét okozza.

Krimpelt kötések gáztömörsége

A krimpelési hely hosszmetszete  

A krimpelési hely hosszmetszete

A gáztömör krimpelt kötés a meghatározott préselési eljárás során jön létre. Egy vagy több vezető huzalsodratai és az összekötő egy messzemenően homogén szerkezetben, hézagok nélkül egyesülnek a kötésben. Ebből tartós, nem oldható és megbízható összeköttetés jön létre.

A krimpelési hely keresztirányú metszete  

A krimpelési hely keresztirányú metszete

A vizsgálandó mechanikus és elektromos tulajdonságok mellett a krimpelési tartomány vizuális megszemlélése is fontos információkat szolgáltat a kötés minőségéről. Ehhez csiszolati képeket vagy számítógépes tomográfiai felvételeket készítenek. Ezekkel kiértékelik az egyes huzalsodratok porózusságát, szakadási nyúlását és deformálódását.

A helyesen elvégzett préselés messzemenőkig megvéd az olyan gázok ellen, mint a kéndioxid-tartalmú ipari légkör, a sav, a sós köd vagy egyéb korróziót okozó közegek. Ez megakadályozza, hogy a kötés élettartama során a gázok az egyes huzalsodratok korrózióját okozhassák, és emiatt romoljanak az elektromos jellemzők.

Az érvéghüvelyek krimpelt kötései nem teljesen azonosak az összekötők vagy a kábelsaruk kötéseivel. Másképp kell kezelni őket. Az érvéghüvelyeket a 2., 5. és 6. osztályba tartozó több-, finom- és legfinomabb huzalú rézvezetők szétnyomódás elleni védelmére használják. Az érvéghüvelyek rézhüvelyeinek anyagvastagsága csupán 0,15 mm ... 0,45 mm. Jóval vékonyabbak, mint pl. a kábelsaruk. Ha az érvéghüvely rézhüvelyének vastagsága 2,5 mm² keresztmetszet esetén 0,3 mm, akkor a hasonló keresztmetszetű kábelsarué 0,8 mm.

Csiszolati kép  

Csiszolati kép

Az érvéghüvelyek préselésére vonatkozóan a DIN 46228 (1-4. rész) jelű szabvány ismerteti az IEC 60228 jelű szabvány szerinti 5. osztályba tartozó rézvezetők 2,5 mm²-től elvégzendő mechanikai vizsgálatát, illetve a hüvelyméret ellenőrzését. Az elektromos tulajdonságokat a kötés későbbi, pl. sorkapcsokon belüli felhasználása szerint értékelik. Az érintkezési felületek korróziómentessége főleg agresszív környezetben előfeltétele a kis átmeneti ellenállású, ezáltal nagy terhelhetőségű összeköttetéseknek. Ehhez ügyelni kell a kötés biztonságos rögzítettségére is a csatlakozási pontban. Az agresszív közegek csatlakozási pontra gyakorolt hatását a rézvezetők sorkapcsait leíró szabvány értékeli ki. A DIN EN 60947-7-1 jelű szabvány szerinti feszültségesés a vizsgálat előtt és után nem lehet több 3,2 mV-nál, illetve nem haladhatja meg a vizsgálat kezdetekor mért érték 1,5-szörösét. Akkor beszélhetünk gáztömör összeköttetésről, ha a teszt követelményei a DIN 50018 (AHT 2,0 S) szerinti, vízgőzt és kéndioxidot is tartalmazó, lecsapódást előidéző változó klímájú kamrában teljesülnek. Ez a vizsgálat vízgőzt tartalmazó, lecsapódást előidéző változó klímájú kamrában való tárolást jelent, a légnedvesség és a hőmérséklet változtatása mellett. A vizsgálat első szakaszában a próbadarabot 8 órán keresztül 0,67% térfogat-koncentrációjú SO2 hatásának teszik ki 40 °C hőmérsékleten és kb. 100% légnedvesség mellett. Ezen vizsgálat után a próbadarabok 16 órát száradnak nyitott ajtónál. Ezt a ciklust kétszer végzik el a próbadarabok kiértékelése előtt.

A Phoenix Contact krimpelőszerszámai, érvéghüvelyei és összekötői az érintkezési pontokon történő megfelelő alkalmazás esetén tartós és gáztömör összeköttetést hoznak létre. Az agresszív közegek sem befolyásolják hátrányosan őket.

EN 60900 jelű szabvány szerinti 1000 V-os vizsgálatok

Szigetelt kéziszerszámok DIN EN 60900 jelű szabvány szerinti feszültségvizsgálatára szolgáló berendezés  

Szigetelt kéziszerszámok DIN EN 60900 jelű szabvány szerinti feszültségvizsgálatára szolgáló berendezés

A max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészeken végzett munkára vonatkozó szigorú biztonsági előírásokban a VDE szerinti szigetelésű szerszámok központi helyet töltenek be.

Az IEC 60900 jelű nemzetközi szabvány a lehető legmagasabb követelményeket támasztja a szigetelt szerszámokkal szemben. Ebben a geometriai és méretbeli előírások mellett mindenekelőtt a szigetelőanyagok tulajdonságait határozzák meg. Számos vizsgálati előírás teszi teljessé a szabványt. Így pl. a szigetelés és a feliratok állapotát szemrevételezéses vizsgálattal értékelik ki. Ütésvizsgálattal tesztelik a szigetelő réteg ütésállóságát. Törések, lepattogzások vagy repedések még alacsony hőmérsékleten (a kategóriák szerint -25 °C vagy -40 °C) sem következhetnek be. A benyomási próba (5 mm átmérőjű félgömb) során a szigetelést 2 órán keresztül, 70 °C hőmérsékleten 20 N erővel terhelik meg. A lehűlés után a vizsgálat helyén nem keletkezhet elektromos átütés, szikrahúzás vagy átívelés, miközben 3 perc időtartamig 5 kV effektív értékű feszültséget kapcsolnak rá.

A szigetelésvizsgálatok során az előkezelt (vízfürdő, nedves helyiségben történt tárolás) szerszámokat feszültségvizsgálatnak vetik alá. 3 percig 10 kV feszültséget kapcsolnak rájuk. A levezetési áramnak 1 mA-nél kisebbnek kell lennie a kéziszerszám bevonatának 200 mm hosszúságú szakaszára vetítve.

Egy VDE szerszám jelölése  

Egy VDE szerszám jelölése. A „C” betű az alacsony hőmérsékleten való használhatóságra utal.

További vizsgálatok vonatkoznak a szigetelő bevonat tapadóképességére, a feliratok vegyszerállóságára és az égési viselkedésre. A szerszám típusvizsgálatának pozitív eredménye képezi a VDE-logó IEC 60900 jelű szabvány szerinti használatának alapját. Az illetékes VDE ellenőrző szervezet ezenkívül rendszeresen ellenőrzi a gyártóüzemeket és a vizsgálati helyeket. Ennek során többek között termékmintákat vesznek a folyó termelésből, és kiértékelik azokat. A gyártó már a termelés során számos tesztet végez el, amelyek garantálják az IEC 60900 szabvány teljes mértékű betartását. Az utolsó akadály az átütési szilárdság vizsgálata. Minden szerszám tesztelése 10 000 V AC feszültséggel történik. Csak a vizsgálaton való megfelelés után szabad a szerszámot VDE-szerszámnak nevezni és forgalomba hozni. A Phoenix Contact VDE szigetelésű és ennek megfelelően jelölt szerszámai kiváló minőséget kínálnak a felhasználóknak, a max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészeken végzett munka lehető legnagyobb biztonsága mellett.


Vissza az Áttekintéshez
Általános információk
Vágás, csupaszolás, krimpelés
Anyagtulajdonságok és felhasználás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás