Takaisin

Standardit ja direktiivit

EY-konedirektiivi

Kuuluvatko tuotteesi konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan? Onko ne tarkoitus tuoda Euroopan sisämarkkinoille? Siinä tapauksessa sitä koskevat konedirektiivin vaatimukset.

Kone voi saada CE-merkinnän vain, jos vaatimuksia on noudatettu täydellisesti. Euroopan talousalueella koneen rajoittamaton markkinoille tuonti ja käyttö edellyttää tätä merkintää.

Konedirektiivin tarkoituksena on vähentää koneiden käyttöön liittyvien tapaturmien määrää. Sen vuoksi direktiivissä säädetään, että turvallisuusnäkökohta on huomioitava koneiden rakennuksessa.

Lisäksi on huolehdittava konedirektiivissä säädettyjen teknisten asiakirjojen laatimisesta. Koneen teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida konedirektiivin vaatimusten täyttyminen.

Koneen valmistaja tai valmistajan valtuuttama taho on vastuussa teknisten asiakirjojen laatimisesta ja kaikkien vaatimusten noudattamisesta.

Konedirektiivin olennainen sisältö:

 • Konedirektiivin soveltamisalan kuvaus
 • Rajaus suhteessa muihin eurooppalaisiin direktiiveihin
 • Koneiden ja puolivalmisteiden määrittely
 • Koneita ja puolivalmisteita koskevat vaatimukset
 • Koneiden markkinoille tuontiin ja käyttöönottoon liittyvät vaatimukset ja toimenpiteet
 • Yhdenmukaistettujen standardien merkitys
 • Koneiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmä
 • Puolivalmisteita koskeva menetelmä
 • CE-merkintä
 • Koneiden rakennusta koskevat perustavat turvallisuus- ja terveydensuojeluvaatimukset
 • Koneiden riskiarviointimenettely
 • Vaadittava tekninen dokumentointi
Takaisin ylös

EN-standardit koneturvallisuutta varten

Koneiden turvallisuusstandardit  

Koneiden turvallisuusstandardit

Konedirektiivi sisältää perustavia turvallisuus- ja terveydensuojeluvaatimuksia.
Euroopan unionin asiaa koskevassa virallisessa julkaisussa on lueteltu konedirektiiviin liittyvät yhdenmukaistetut standardit.

Kone vastaa perustavia turvallisuus- ja terveydensuojeluvaatimuksia, jos se on valmistettu näiden yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.

EN-standardit on jaettu eri tyyppeihin:

 • A-tyyppi – perusstandardi
 • B-tyyppi – ryhmästandardi
 • C-tyyppi – tuotestandardi

 

EN-standardien jaottelu

A-tyyppi

Peruskäsitteitä, suunnitteluperiaatteita ja yleisiä näkökohtia koskevat turvallisuuden perusstandardit (esimerkiksi suunnittelu ja työmenetelmät), jotka koskevat kaikkia koneita, laitteita ja laitteistoja.

B-tyyppi

Turvallisuusnäkökohtaa tai turvallisuuteen liittyvien järjestelmien tyyppiä koskevat turvallisuuden ryhmästandardit, joita voi soveltaa useissa koneissa, laitteissa ja järjestelmissä.

 • Tyyppi B1 – Erityiset turvallisuusnäkökohdat, kuten turvaetäisyydet, pintalämpötilojen raja-arvot.
 • Tyyppi B2 – Turvallisuuteen liittyvät laitteet, kuten hätäpysäytykset ja kahden käden ohjaukset.

C-tyyppi

Koneturvallisuusstandardit yksityiskohtaisilla turvallisuusvaatimuksilla ktiettyä konetta tai koneryhmää koskevia merkittäviä vaaroja varten. Tyypin C standardit kuvaillaan usein myös tuotestandardeiksi.

Takaisin ylös

Toiminnallista turvallisuutta koskevat yhdenmukaistetut standardit

PL:n ja SIL:n vertailu  

PL:n ja SIL:n vertailu

Standardit EN 62061 ja EN ISO 13849-1 on johdettu standardista EN 61508 erityisesti koneenrakennusalaa varten. Näissä kahdessa standardissa käsitellään erityisesti koneiden ohjausten turvallisuuteen liittyviä osia koskevia vaatimuksia.

Molemmat standardit on yhdenmukaistettu konedirektiivin kanssa ja ne edustavat tekniikan nykyistä kehitystasoa. Toisin kuin edeltävä standardi EN 954, näitä standardeja voidaan soveltaa myös monimutkaisiin ja ohjelmoitaviin järjestelmiin. Lisäksi ne käsittävät kaikki standardista EN 61508 johdetut toiminnallisen turvallisuuden näkökohdat. Näin ollen merkitystä on muillakin kuin deterministisillä näkökohdilla. Myös järjestelmien tilastollisilla vikatodennäköisyyksillä ja organisatorisilla sekä vikojen välttämiseen ja tunnistamiseen tähtäävillä toimilla on merkitystä.

Turvallisuuden mitta on molemmissa standardeissa turvallisuuden eheys.

Standardissa EN 62061 käytetyt turvallisuuden eheyden diskreetit tasot ovat SIL 1–3 ja standardissa EN 13849 PL a–e.

Takaisin ylös

Standardien EN 62061 ja EN ISO 13849-1 soveltamisalat

Miksi ilmeisen samalle sovellusalueelle on kaksi erilaista standardia? Vastaukset tähän kysymykseen löytyvät tästä taulukosta.

EN 62061EN ISO 13849-1
Yksinkertaiset sähkömekaaniset järjestelmät, kuten releet tai yksinkertainen elektroniikka.Yksinkertaiset sähkömekaaniset järjestelmät, kuten releet tai yksinkertainen elektroniikka.
Monimutkaiset sähköiset järjestelmät, kuten ohjelmoitavat järjestelmät kaikilla arkkitehtuureilla.Monimutkaiset sähköiset järjestelmät, kuten ohjelmoitavat järjestelmät määrätyillä arkkitehtuureilla.
Vaatimukset on luotu erityisesti sähköisille ohjausjärjestelmille, mutta säädettyä kehystä ja metodologiaa voi soveltaa myös muihin teknologioihin.Vaatimuksia voidaan soveltaa suoraan myös muihin teknologioihin kuin elektrotekniikkaan, esimerkiksi hydrauliikkaan tai pneumatiikkaan.
Takaisin ylös

Turvallisuusstandardi EN ISO 13849-1

Performance Level -suoritustason määrittäminen  

Performance Level -suoritustason määrittäminen

EN ISO 13849-1 kuvaa ohjausten turvalaitteiden rakenteen. Eräs tärkeä turvallisuustoimintojen luotettavuuden parametri on Performance Level (PL).

Vaadittava PL määritetään erilaisten kriteerien perusteella arvioimalla, joita ovat vahingon laajuus, toistuvuus ja kesto sekä sen ehkäisemisen mahdollisuudet.

Seuraa kaavion avulla voit määrittää vaadittavan Performance Level -tason edellä mainittujen kriteerien perusteella (PLr).

 

Ohjausarkkitehtuurin suunnittelu ja määritys

Ohjauksen (SRP/CS) turvallisuuteen liittyvän osan Perfomance Level -taso (PL) määritetään seuraavien parametrien perusteella:

 • Luokka – esiintyy standardissa määriteltynä rakenteena
 • Keskimääräinen vaarallinen vikaantumisaika (MTTFd) – komponenttivalmistajan toimittama tieto
 • Diagnostinen kattavuus (DC) – selviää standardista
 • Yhteisviat (CCF) – määritetään pistejärjestelmänä erilaisten kriteerien mukaisesti
 • Saavutettu Performance Level -taso (PL) – määritetään taulukon perusteella ja sen on olteva vähintään yhtä suuri kuin vaadittu PLr
Performance Level -suoritustason määrittäminen
Takaisin ylös

Standardin EN ISO 13849-1 vaatimusten täyttäminen

EN ISO 13849-1 ei kuvaa ainostaan ohjausten turvalaitteiden laitteistorakennetta vaan myös ohjelmistorakenteen.

Standardi asettaa vaatimuksia turvatoimintojen koko elinkaarelle ja sisältää menetelmäsuosituksia koskien vaatimusten täyttämistä konfiguroitavilla turvamoduuleilla.

Kuvaus Kieli Versio
Standardin EN ISO 13849-1 vaatimusten täyttäminen [PDF, 0,25 MB]
Täältä löydät tarkat tiedot standardin EN ISO 13849-1 vaatimusten asianmukaisesta täyttämisestä.
deutsch 01.11.2010
Takaisin ylös

Turvallisuusstandardi DIN EN 62061

SIL-luokan määritys  

Turvallisuuden eheystason määritys

DIN EN 62061 kuvaa turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien toiminnalliset turvallisuusnäkökulmat.

Eräs tärkeä turvallisuustoimintojen luotettavuuden parametri on turvallisuuden eheystaso (SIL).

Vaadittava SIL määritetään erilaisten kriteerien perusteella arvioimalla:

 • Vammojen vakavuus (S)
 • Vaaralle altistumisen toistuvuus ja kesto (F)
 • Vaaraa aiheuttavan tapahtuman esiintymistodennäköisyys (W)
 • Vahingon ehkäisemisen ja rajoittamisen mahdollisuus (P)

 

Ohjausarkkitehtuurin suunnittelu ja saavutetun suorituskyvyn määritys

Osajärjestelmien turvallisuustekninen parametri määräytyy seuraavien arvojen mukaan:

 • Laitteiston vikasietoisuus (HFT), sovelluskohtainen
 • Vaarattomien vikojen osuus (SFF), valmistajan ilmoittama
 • Diagnostiikan kattavuus (DC), valmistajan ilmoittama tai standardin EN ISO 13849-1 mukaan
 • Vaarallisen vikaantumisen taajuus tuntia kohden (PFHd), määräytyy muiden arvojen perusteella
 • Testausväli tai käyttöikä, valmistajan ilmoittama / erityinen
 • Diagnostinen testausväli, sovelluskohtainen
 • Yhteisvika-alttius, valmistajan ilmoitus tai standardin EN ISO 13849-1 mukaan
Turvallisuuden eheystason määritys
Takaisin ylös

Turvallisuustoiminnon arkkitehtuuri (SRP/CS, SRECS)

 • SRP/CS (Safety-related part of a control system)
 • SRECS (safety-related electrical control system)
Turvallisuustoiminnon arkkitehtuuri
Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Puheluiden hinnat 1.6.2016 alkaen 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje