Yhtenäinen suunnittelu optimoi tuotekehityksen ja -valmistuksen

Yleistä

Aukoton tiedonvälitys varmistaa yhtenäisen suunnittelun  

Aukoton tiedonvälitys varmistaa yhtenäisen suunnittelun

  • Tuotekehitykseen käytetään erilaisia suunnittelutyökaluja, jotka on optimoitu erilaisiin tehtäviin. Siksi työkalut puhuvat omia kieliään, eivät ole toistensa kanssa yhteensopivia ja voidaan yhdistää toisiinsa vain muutamilla rajapinnoilla.
  • Tietojen muuntaminen yhdestä muodosta toiseen vie näin aikaa suunnitteluprosessin aikana.

Sovellus

Rajapintoja vain yhteen suuntaan  

Rajapintoja vain yhteen suuntaan

Työkalujen järjestystä ei ole selvästi määritely kytkentäkaapin suunnittelussa. Esimerkiksi ensin laaditaan kytkentäkaavio sille kuuluvalla työkalulla, joka sisältää rajapinnan sähköisten komponenttien tuotekonfiguraattoreihin.

Kytkentäkaaviosta saadaan sitten kalustettu liitinkisko, joka vaaditaan asennuskokoonpanon suunnittelussa. Asennuskokoonpano puolestaan on perustana johdotuskonseptille. Rajapintoja tämänkaltaisille suunnitteluketjuille on jo olemassa, mutta yleensä vain yhteen suuntaan. Pienemmätkin muutokset johtavat huomattaviin jälkitöihin. Jos rajapintoja ei ole, tuotetietojen muuntaminen on usein vaivalloista tai se pitää jopa suorittaa manuaalisesti. Erilaisia suunnittelutyökaluja käytettäessä tietoja voi myös hävitä.

Ratkaisu

Yksi tietomuoto kaikille suunnittelutyökaluille  

Yksi tietomuoto kaikille suunnittelutyökaluille

AutomationML-kieli on muita tietomuotoja yhdistävä, XML-pohjainen tiedonsiirtomuoto suunnittelutiedoille. Täsmällisen tuotekuvauksen perusteella älykkäät tekniset järjestelmät tunnistavat itsenäisesti valmistusasemat, joita tuotteen valmistus vaatii.

AutomationML-mallin mukaan kaikki suunnittelutyökalut käyttävät samoja tiedostoja. Jokainen työkalu lukee ja kirjoittaa vain sen osan, joka sille itselle on tärkeä. Jotta kaikki työkalut ymmärtävät tiedostoissa kuvatut seikat samalla tavalla, AutomationML sisältää nk. roolikirjaston. Kaikkien tiedonsiirtomuodon kohteiden pitää kuulua rooliin niin, että jokaisen kohteen merkitys on selvä kaikille suunnittelutyökaluille.

Tässä eCl@ss tulee mukaan. Kansainvälisen, alasta riippumattoman palvelu- ja tuotetietostandardin tehtävänä on luokitella tuotteiden ja palvelujen yksiselitteiset kuvaukset. Se kattaa 39 000 tuoteluokallaan 16 000 ominaispiirteellään suuren osan myytävistä tavaroista ja palveluista. Vaadittavat rakenteet tietojen kuvaamiseksi ECAD-työkaluissa määritellään järjestelmästä riippumattomasti.

eCl@ssin avulla voidaan tuotteen CAE-kantatietojen lisäksi määritellä muun muassa tarvittavat kaapelointitiedot, joita tarvitaan johtojen automaattiseen reititykseen kytkentäkaapissa. Laitevalmistajien ei tarvitse enää tukea useita tiedonsiirtomuotoja voidakseen kuvata tietonsa käyttäjien haluamissa formaateissa.

Johtopäätös

Yhtenäinen suunnittelu on avain tehokkaaseen tuotekehitykseen. Sen toteuttamiseksi on liitettävä yhteen suunnittelutyökalut, jotka voivat toimia yhdessä rajapintojen sekä yhteisten tietomuotojen ja -lähteiden kautta. Standardoitujen formaattien, kuten AutomationML ja eCl@ss, käyttö ja yhdistely mahdollistaa yhtenäisen suunnittelun tuloksen – digitaalisen tuotekuvauksen – höydyntämisen jopa valmistuksessa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260