Industrie 4.0 – sanasto

Industrie 4.0 – sanasto

Industrie 4.0:n maailma koostuu useista käsitteistä. Selostamme tässä tärkeimmät.

Industrie 4.0 -käsitteet selkokielellä

Industrie 4.0 ja esineiden Internet (IoT) sisältävät käsitteitä, joiden määrittely on tärkeää monimutkaisten asioiden ymmärtämiseksi. Käytetyimmät selostetaan seuraavassa lyhyesti ja yksinkertaisesti.

Malli virtuaalisten ja todellisten tietojen liittämiseksi yhteen tietokoneen avulla. Käyttäjä saa lisätietoja, kuten esimerkiksi suunnittelutiedot, joita voidaan verrata todelliseen tuotteeseen.

Mallin sisältämien elementtien yhdistelmä, joka rakentuu periaatteille ja säännöille rakenteen, jatkokehittelyn ja käytön tarkoituksissa.

Industrie 4.0 -komponentti on koko maailmassa yksiselitteisesti tunnistettava, tiedonsiirtokykyinen laite, joka koostuu hallintaliittymästä ja fysikaalisesta esineestä (Asset).

Automation Markup Language on XML-pohjainen tiedonvaihtoformaatti. AutomationML™ on avoin standardi, joka on maksuton. Se tarjoaa useita mahdollisuuksia digitaalisten työkalujen yhtenäisen ohjelmoinnin, käytön ja tiedonvaihdon saavuttamiseen.

Suuret tietomäärät, esim. asiakastiedot, konetiedot, energiatiedot jne. Niiden älykäs analysointi tarjoaa käyttäjäkohtaisia palveluita, kuten yksilöllisten asiakasprofiilien laadinta tai tuotannon jatkuva optimointi ja ennakoiva huolto. Tältä pohjalta saattaa syntyä uusia liiketoimintamalleja.

Älykkäistä tietoteknisistä (virtuaalisista), mekaanisista ja elektronisista (fyysisistä) komponenteista koostuva järjestelmä, joka vaihtaa tietoja tietoinfrastruktuurin (esim. Internetin) kautta. Todellinen ja virtuaalinen maailma yhdistyvät tässä.

Kyberfyysinen järjestelmä, jota käytetään tuotannossa.

Rajoitettu määrä toimintoja, joita entiteetti tai organisaatio tarjoaa liitäntöjen kautta.

Digitaalisten teknologioiden ja tekniikoiden käyttö tuo suuria muutoksia päivittäiseen arkeemme, elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle. Käsite esiintyy usein, kun yritykset käyttävät digitaalisia teknologioita, organisatoriset ja ekonomiset olosuhteet muuttuvat tai uusia tuotteita ja palveluita syntyy. Tuotanto, palvelutarjonta ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa erotetaan tässä toisistaan.

Analogiset arvot muunnetaan digitaalisiin muotoihin, ja niitä siirretään ja käsitellään digitaalisesti.

Kun digitaalisen transformaation muutokset tapahtuvat äkillisesti, puhutaan usein disruptiosta. Kun innovaatio kehittää markkinoita, disruptiivinen innovaatio kuvaa täysin uutta rakennetta ja jopa olemassa olevien liiketoimintamallien loppumista.

Alasta riippumaton tuotetietostandardi tuotteiden ja palveluiden luokittelua ja yksiselitteistä kuvausta varten. Versiosta 10.0 lähtien eCl@ss käsittelee hankinnan, taloushallinnon ja myynnin sovellusten lisäksi yrityksistä riippumatonta prosessitietojen hallintaa ja teknistä suunnittelua.

Yksiselitteisesti tunnistettava esine, jota merkityksensä vuoksi hallitaan informaatiomaailmassa.

Sovellus tai joukko keskenään kommunikoivia sovellusohjelmistoja - esim. IT-järjestelmät -, joita käytetään koko yrityksen resurssisuunnittelun tukena.

Esineiden (objektit, koneet ja järjestelmät) sekä mahdollisesti ihmisten verkko. Tässä verkossa jokainen komponentti tuntee paikkansa, toimintonsa ja tarpeensa. Tiedonvaihdossa muiden komponenttien kanssa jokainen komponentti antaa toimintonsa käyttöön ja kerää kaiken tarvittavan tiedon ja päinvastoin. Tavoitteena on tehtävien itsenäinen ratkaisu.

Esineiden Internet teollisuuden sovelluksissa.

Ideat, algoritmit, mallit ja todellisten esineiden ja ihmisten kuvaukset virtuaalisessa ympäristössä.

Industrie 4.0 -komponentin elinkaarta tarkasteltaessa erotetaan toisistaan tyyppi ja instanssi.

Tyypin pohjalta tapahtuu sarjatuotanto. Jokainen valmistettu tuote on tyypin instanssi ja saa yksiselitteisen merkinnän, kuten valmistusnumeron. Asiakkaalle tuotteet ovat aluksi vain tyyppejä. Konkreettiseen järjestelmään liitettyinä niistä tulee instansseja.

Saksan liittovaltion tulevaisuuden hankkeen nimitys. Industrie 4.0 tarjoaa ratkaisuja kompleksien tuotantoprosessien optimointiin uusien tekniikoiden avulla. Teollisuustuotanto ja IT lähentyvät toisiaan yhä enemmän. Päätavoitteena on varmistaa ja vahvistaa Saksan kansainvälisesti johtava asema tuotantoteollisuudessa.

Industrie 4.0 -komponentti on malli, joka kuvaa tarkemmin kyberfyysisten järjestelmien ominaisuuksia. Tuotannon laitteisto- ja ohjelmistokomponenteista tulee Industrie 4.0 -kelpoisia, kun ne täyttävät nämä ominaisuudet. Kyse voi olla tuotantojärjestelmistä, koneista tai kytkentäkaapin komponenteista.

Industrie 4.0 -komponentit keräävät elinkaarensa aikana - suunnittelusta hävittämiseen - kaikki tärkeät tiedot sähköiseen, varmistettuun säilöön, jota kutsutaan hallintaliittymäksi. Nämä tiedot ovat kaikkien arvoketjuun osallistuvien yritysten käytettävissä.

Yhdessä RAMI 4.0:n kanssa Industrie 4.0 -komponentti on perustana uusien projektien ja liiketoimintamallien kehittämiselle Industrie 4.0:n puitteissa.

Industrie 4.0 -komponenteista ja vähäisemmillä tiedonsiirto- ja tunnistamisominaisuuksilla varustetuista moduuleista koostuva järjestelmä, joka palvelee tiettyä tarkoitusta, on varustettu määritetyillä ominaisuuksilla ja tukee standardoituja palveluita ja tiloja.

Mukautumiskykyiset järjestelmät, jotka eivät suorita ainoastaan ennalta määrättyjä algoritmeja. Tietokonejärjestelmien Deep Learning -menetelmä (ns. syväoppiminen) auttaa tunnistamaan tietyt mallit tiedoissa. Tietokone luokittelee ne ja päättää itse, mikä merkitys tiedoilla on kyseisessä kontekstissa.

Tekoälyn avulla suuret tietomäärät, esim. esineiden Internetistä, voidaan analysoida järkevällä tavalla.

Aspekteihin perustuva johdonmukainen, riittävän yksityiskohtainen abstraktio tietyllä sovellusalueella.

Vuonna 2008 julkaistu OPC Unified Architecture (UA) on alustasta riippumaton, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, joka integroi kaikki yksittäisten OPC Classic -määritysten toiminnot laajennettavaan ympäristöön. OPC UA on teollisuuden tiedonsiirtoprotokolla koneiden väliseen tiedonsiirtoon. Se mahdollistaa konetietojen, kuten säätöparametrien tai mittausarvojen siirron ja koneluettavan kuvauksen.

openAAS-projektin tarkoituksena on rakentaa silta ZVEI:n arkkitehtuurimallien kehittämistyön (RAMI 4.0, Industrie 4.0 -komponentti) ja yritysten suunnitteluosastoilla tapahtuvan Industrie 4.0:n konkreettisen toteuttamisen välille.

RAMI 4.0 yhdistää kaikki Industrie 4.0:n tärkeät elementit kolmiulotteiseen kerrosmalliin, johon tuotteet tai järjestelmät voidaan sijoittaa. Tämä mahdollistaa vaiheittaisen siirtymisen nykytilasta Industrie 4.0 -maailmaan.

Kolmesta akselista "Hierarchy Levels", "Lifecycle & Value Stream" ja "Layers" muodostuu 3D-kartta Industrie 4.0 -ratkaisuja varten.

Yhdessä Industrie 4.0 -komponentin kanssa RAMI 4.0 on perustana uusien projektien ja liiketoimintamallien kehittämiselle Industrie 4.0:n puitteissa.

Arkkitehtuurikuvauksen malli, jota tarkoituksenmukaiseksi hyväksyttynä käytetään yleisesti. Mallin elementit yhdistetään periaatteiden ja sääntöjen pohjalta.

Malli, joka on yleisessä käytössä ja tarkoituksenmukainen (suositeltava) erityisten mallien kehittämiseen.

Älykäs tehdas tarkoittaa tehokasta ja mukautumiskykyistä tuotantojärjestelmää, joka pyrkii jatkuvasti optimaaliseen lisäarvoon jokaisessa tuotantovaiheessa. Itseorganisoituvia arvoketjuja voidaan optimoida erilaisten kriteerien, kuten kustannusten, käytettävyyden tai resurssien kulutuksen perusteella.

Industrie 4.0 -komponentin elinkaarta tarkasteltaessa erotetaan toisistaan tyyppi ja instanssi.

Ensimmäisestä tuote-, kone- tai järjestelmäideasta syntyy tyyppi. Se hyväksytään sarjatuotantoon kaikkien suunnitteluvaiheiden jälkeen.

Industrie 4.0 -komponentin virtuaalinen digitaalinen ja aktiivinen esittäminen Industrie 4.0 -järjestelmässä. Kaikista laitteisto- tai ohjelmistokomponentin tärkeistä tiedoista muodostuu virtuaalinen kuvaus, joka tallennetaan hallintaliittymään.

Tuotantoteollisuuden jatkuva muutos ei ole uutta ja se näkyy kolmessa ensimmäisessä teollisessa vallankumouksessa: höyrykone, työnjakoon perustuva sarjatuotanto ja ohjaustekniikan automaatio. Tällä hetkellä olemme todistamassa neljättä teollista vallankumousta. IT- ja tuotantomaailma yhdistyvät arvoketjuihin.

Käyttäjä voi sukeltaa täysin virtuaaliseen 360°-maailmaan, yleensä virtuaalilasien avulla. Lisättyyn todellisuuteen (Augmented Reality) verrattuna käyttäjä ei enää havaitse todellista ympäristöä.

Lähdetiedot

 • "Industrie 4.0 -verkosto",
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 17.7.2017
 • "<AutomationML/>", https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17.7.2017
 • "Käsitteet", http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17.7.2017"
 • "ecl@ss", https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17.7.2017
 • "Viitearkkitehtuurimalli RAMI 4.0 ja Industrie 4.0 -komponentti",
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17.7.2017
 • "Unified Architecture", https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17.7.2017
 • "openAAS",
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26.9.2016
 • "Sanasto", https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17.7.2017

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260