Toimintakentät

Industrie 4.0 – toimintakentät

Erittäin itsenäinen ja mukautuva – nämä ovat älykkään tuotannon tärkeitä ominaisuuksia tulevaisuudessa.

Miltä tulevaisuuden älykäs tuotanto näyttää? Me näytämme sen - ja tarjoamme tuotteet, joiden avulla Industrie 4.0:n viitoittamaa tietä voidaan kulkea jo tänään.

Liitäntä- ja automaatiotekniikan kokemuksemme pohjalta siirrämme Industrie 4.0:n abstrakteiltakin näyttävät edut käytännönläheisille toimintakentille. Keskeistä on digitalisaation edut laatuun, joustavuuteen, suorituskykyyn ja taloudellisuuteen liittyen.

Digitalisointi tehostaa työkaluvalmistuksen prosesseja

Digitaaliset prosessit työkaluvalmistuksessa  

Digitaaliset näytöt antavat perustietoja päätöksentekoa varten

Industrie 4.0 perustuu digitalisaatioon. Tuotteet ja prosessit luodaan ensin virtuaalisesti ja ne ovat täysin läpinäkyviä.

Kaikkia arvoketjun prosessivaiheita, kuten suunnittelua, asennusta tai tuotantoa, tuetaan yhtenäisellä digitaalisella kuvauksella tuotteen koko elinkaaren ajan. Kaikki käyttötilat ovat aina tiedossa, niiden visualisointi helpottaa suunnittelua, analyysiä ja käyttöä.

Industrie 4.0 -esimerkki: käytä digitaalisten tietojen etuja jo tänään

Komplekseilla ruiskuvalutyökaluilla valmistetaan muovikomponentteja, joiden pitää olla yhä nopeammin käytettävissä, koska lopputuotteet ovat entistä yksilöllisempiä.

Tietoja käytetään prosessien optimointiin. Fyysiselle tuotteelle osoitetaan yksiselitteiset digitaaliset tiedot. Näin muodostuu yksi Industrie 4.0:n osa - kyberfyysinen järjestelmä. Yhteys ylempitasoisiin järjestelmiin mahdollistaa projektikohtaisesti käytettävissä olevat tiedot, esim. kustannukset tai materiaalityyppi. Digitaaliset näytöt antavat perustietoja päätöksentekoa varten Lisäksi ns. Augmented Reality - tietokoneavusteisesti lisätty todellisuus - auttaa määrittämään ruiskuvalutyökalujen ulostyönnön sijainnit.

Tulevaisuuden täysautomaattisen tuotannon mahdollistamiseksi sekä ajan ja kustannusten säästämiseksi työkalut ja prosessit kuvataan digitaalisesti.

Turvallinen tiedonsiirto I/O-moduulien tuotannossa

I/O-moduulien tuotantoa  

Phoenix Contact valmistaa I/O-moduuleja täysautomaattisesti eräkoossa 1

Älykkäät mekatroniset järjestelmät kommunikoivat verkkorakenteiden kautta paikasta ja yrityksestä riippumatta. Vain standardoituja ja avoimia rajapintoja käytetään.

Tämä Ethernetiin ja Internetiin perustuva tiedonsiirto yhdistää hajautetut rakenteet toisiinsa ja on joustavien, itsenäisesti optimoituvien tuotantoprosessien perusedellytys. Edellytyksenä on luvattoman käytön ja sähköisten häiriöiden luotettava estäminen.

Industrie 4.0 -esimerkki: turvallinen tiedonsiirto tuotannossa

Jatkuvasti lisääntyvien versiomäärien ja pienempien eräkokojen vuoksi Axioline I/O-moduulien valmistuksen on oltava taloudellista.

Heti kun materiaali on työkappalekiinnittimessä, RFID-tagi muodostaa yhteyden ylempitasoiseen järjestelmään. Vapaasti laajennettava kuljetusjärjestelmä mahdollistaa kaikkien tuotantoresurssien joustavan yhdistämisen tuotantojärjestelmään. Tuotantoprosessissa tarvittavat työpisteet, asennuskoneet ja testausasemat kytketään mukaan. Edellytyksinä ovat yhtenäiset rajapinnat sekä perusprosessien itsenäinen ohjaus. Konsepti mahdollistaa erilaisten versioiden samanaikaisen tuotannon.

Kompleksit tuotantoprosessit vaativat älykkäitä tiedonsiirtorakenteita. Kun tietoja vaihdetaan tuotteen ja ohjauksen välillä, monimutkaista järjestelmää on helpompi käsitellä.

Erittäin tehokas automaatio

Erotusvahvistimien yksilöllinen tuotanto  

Kiinnittimet muodostavat yhteyden tuotantojärjestelmään RFID-tagin kautta

Mukautuva tuotanto sietää kaikentyyppisiä häiriösuureita ja takaa joustavana maksimaalisen tehokkuuden. Keskitetyn ohjauksen sijaan käytössä on älykäs vuorovaikutus. Hajautetut ohjaukset mukautuvat itsenäisesti prosesseihin, käyttövälineisiin ja laitteisiin.

Monimutkaisia prosesseja ja odottamattomia tapahtumia on helpompi hallita ja optimoida. Näin eräkoon 1 tuotanto voidaan toteuttaa sarjatuotannon alhaisilla kustannuksilla.

Industrie 4.0 -esimerkki: eräkoon 1 taloudellinen valmistus

MINI Analog -erotusvahvistimet kustomoidaan web-konfiguraattorissa, jossa on saatavana noin 1 000 erilaista laiteversiota.

Vapaasti parametroitavat tuotantosolut valmistavat yksilöllisiä erotusvahvistimia asiakkaan toiveiden mukaan. Yhtenäinen materiaalivirta prosessiketjussa ja minimaaliset uudelleenasetusajat tekevät järjestelmästä erittäin tehokkaan. Vapaasti parametroitavat tuotantosolut kiinnitetään ja irrotetaan automaattisesti. Järjestelmä integroi nämä asemat itsenäisesti, aikaa vievää asennusta ei tarvita. Työntekijät yhdistävät moduulit vaivattomasti sähköön, paineilmaan ja IT-verkkoon. Myös prosessin versiokohtainen, graafinen konfigurointi lisää tuotannon mukautumiskykyä.

Pieniä eräkokoja voidaan jo nyt valmistaa sarjavalmistuksen kustannuksilla. Älykäs ja itsenäinen tuotantojärjestelmä on pitkäaikaisesti taloudellinen.

Teknisesti johtava liitäntätekniikka

Johdotus ilman työkaluja  

Push-in-liitäntätekniikan avulla robotit voivat suorittaa johdotuksen automaattisesti

Teollisuuden lisääntyvä kompleksisuus ja verkotus edellyttävät kaikkien komponenttien turvallista sähköliitäntää sekä pysyvää ja yksiselitteistä merkintää.

Nopea ja virheetön johdotus säästää aikaa energian ja datan asennusprosessissa. Esim. Push-in-tekniikan avulla hajautetut laitteet ja kytkentäkaapit voidaan johdottaa huomattavasti nopeammin.

Industrie 4.0 -esimerkki: Push-in-liitäntätekniikka

Mukautumiskykyisten tuotantokonseptien pitää optimoida asennustyöt modulaarisissa järjestelmissä.

Uusissa asennuksissa ja järjestelmän muutostöiden yhteydessä innovatiiviset liitäntätekniikat ja pistoliitettävät asennusjärjestelmät alentavat kustannuksia ja lyhentävät asennusaikoja - johdotus suoritetaan nopeasti ja virheettömästi. Push-in-liitäntätekniikka on suunniteltu suoraan johdinliitäntään: jäykät tai pääteholkilla varustetut johtimet liitetään suoraan ja ilman työkaluja. Erityinen jousirakenne mahdollistaa jopa 0,34 mm²:n pääteholkillisten johtimien manuaalisen tai automaattisen liittämisen. Jousi avataan painikkeen avulla - helposti ja koskematta sähköä johtaviin osiin.

Aikaa säästävä johdinliitäntä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen. Vähäinen pistovoiman tarve helpottaa johdotusta.

Kompleksien prosessien käsittely erotusvahvistimien tuotannossa

Helppokäyttöinen  

Avustettu käyttäjätuki ja visualisoidut ratkaisuskenaariot

Koska järjestelmä on mukautumiskykyinen, käyttö ja päätöksenteko helpottuvat monimutkaisuudesta huolimatta.

Avustinjärjestelmät osoittavat toimenpidevaihtoehdot, joita käyttäjä kussakin tilanteessa tarvitsee.

Industrie 4.0 -esimerkki: ihminen-kone-vuorovaikutus

Kompleksit tuotantoprosessit vaativat älykkäitä tiedonsiirtorakenteita, jotka antavat käyttäjälle olennaiset tiedot oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Käyttäjä näkee vain ne tiedot ja vaihtoehdot, joita kussakin tilanteessa tarvitaan. Lisäksi käyttäjän kokemukset tehtävien suorittamisesta sekä vikojen korjaamisesta analysoidaan, jotta tarvittavia tietoja voidaan jatkossa antaa entistä paremmin. Näin sovelluksen käyttö sekä päätöksenteko helpottuu.

Avustettu käyttäjätuki ja visualisoidut ratkaisuskenaariot näyttävät vain kulloinkin tarvittavat tiedot.

Kiinteistötekniikan digitalisointi

Järjestelmän energiankulutuksen seuranta tabletilla  

Aktiivinen energianhallinta optimoi kulutusprosessit

Kaikki älykkään hallinnan vaatimat tiedot ovat käytettävissä niin, että energian ja materiaalien käyttö voidaan mukauttaa yksilöllisesti ja tarkasti.

Rakennus- ja tuotantoinfra on suunniteltu ennakoivasti, ja ne on helppo optimoida käytössä.

Industrie 4.0 -esimerkki: tehokas työskentely ja resurssien säästö

Tällä hetkellä perinteisestä automaatiosta ollaan siirtymässä kiinteistötekniikan digitalisointiin.

IoT-pohjainen Ecosystem Emalytics yhdistää kiinteistötekniikan, energianhallinnan sekä Business Intelligence -palvelut yhteen ratkaisuun. Älylaitteet sekä perinteisen kiinteistötekniikan laitteet, anturit ja toimilaitteet integroidaan standardoitujen protokollien ja liitäntöjen pohjalta suoraan IoT-hallintatasolle. Kaikki tiedot - niiden lähteestä riippumatta - ovat tieto-objekteina käytettävissä kiinteistötekniikan prosessien optimointiin.

Kiinteistön- ja energianhallinnassa voidaan hyödyntää toimintaa tehostavia digitaalisia ratkaisuja aina tuotantojärjestelmien integrointiin saakka. Energiatehokkuus kasvaa ja käyttökustannukset alenevat.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Industrie 4.0

Tulevaisuuden älykäs tuotanto