Ratkaisut roottorin lapojen valvontaan

Yleiskatsaus

Roottorin lapa  

Roottorilapojen värähtelyn ja kuormituksen tunnistaminen

  • Roottorilavat altistuvat äärimmäisille ilmasto-oloille ja kuormituksille. Yhä pidemmät lavat nostavat valvontaan kohdistuvia vaatimuksia.
  • Phoenix Contactin Rotor Monitoring System (RM-S) valvoo jatkuvasti roottorilapojen värähtelyä ja kuormituksia.
  • Kun asetetut raja-arvot ylitetään, annetaan hälytys: käyttäjä on aina ajan tasalla lapojen tilasta.

Sovellus

Roottorilavat kuuluvat tuulivoimalan kriittisiin komponentteihin. Valvonnan merkitystä lisää etenkin lapojen jatkuvasti kasvava pituus. Roottorilavat altistuvat erittäin suurille dynaamisille voimille, jotka voivat käyttöiän aikana johtaa laparakenteen vaurioitumiseen.

Kuormituksen ja värähtelyn jatkuva valvonta mahdollistaa vaurioiden riittävän aikaisen tunnistamisen. Näiden tietojen avulla tuulivoimalaa ohjataan kuormitusoptimoidusti ja lapoihin kohdistuva kuormitus voidaan minimoida. Mikäli vaurio kuitenkin pääsee syntymään, se havaitaan ajoissa ja voidaan korjata pienillä toimenpiteillä. Kuormitusspektrin rekisteröinti mahdollistaa rakennemuutosten tunnistamisen lavan käyttöiän aikana.

Ratkaisu

Condition Monitoring -toimintatapa  

Lavoissa olevien puutteiden tunnistaminen ajoissa

Rotor Monitoring System (RM-S) -järjestelmä mittaa kuormituskäyttäytymistä ja taivutusmomentteja roottorin lavoissa. Mittauksessa käytetään lavan juuren lähelle roottorilapojen sisäpuolelle liimattavia venymäliuskoja.

Ratkaisun ydin on Phoenix Contactin Inline-ohjaus ILC 171. Ohjaus yhdistetään suoraan liitettyjen Inline-moduulien kautta roottorilapojen antureihin. Järjestelmän suojaamiseksi ylijännitteiltä ja salamaniskuilta anturijohtoihin, GSM-reitittimen antennituloon ja tehonsyöttöön asennetaan soveltuvat ylijännitesuojat. Järjestelmä voidaan haluttaessa varustaa myös GSM-modeemilla suoraa tiedonsiirtoa varten. Ohjauksen liitäntöjen lisäksi voidaan sisäistä väyläyhteyttä varten integroida PROFIBUS- tai CAN-liitäntä.

Ohjaus kerää liitettyjen anturien signaalit. Nopea signaalinkäsittely suodattaa mittaussuureet ja tarkistaa niiden luotettavuuden. Lisäksi mittausarvoista määritetään pienin, keskisuuri ja suurin taivutusmomentti sekä roottorin pyörimisnopeus. Kun asetetut raja-arvot ylitetään, vapaasti ohjelmoitavien digitaalisten lähtöjen kautta annetaan hälytys. Käsitellyt tiedot luovutetaan ylempitasoiseen ohjaukseen synkronoidusti signaalien luvun kanssa. Kaikki raakatiedot voidaan siirtää verkon kautta Microsoft SQL -tietokantaan tai tallentaa CSV-muodossa SD-kortille tai FTP-palvelimelle riippumattoman järjestelmän analysoitavaksi. Lisäksi RM-S kerää kuormitusspektrien tiedot. Kuormitusspektrin avulla rakennevaurioita roottorilapoihin aiheuttavat värähtelyamplitudit voidaan kerätä koko käyttöiän ajan. Näiden arvojen perusteella jäljellä oleva käyttöikä voidaan arvioida.

RBTM-kytkentäkaappi  

Jälkiasennusratkaisu olemassa oleviin laitteistoihin

Jälkiasennukseen tai uuteen asennukseen

RM-S voidaan integroida suoraan laitteiston sähkösuunnitelmaan tai jälkiasentaa valmiisiin laitteistoihin. Jälkiasennusversio koostuu valmiiksi konfiguroidusta kytkentäkaapista, joka asennetaan napaan ja voidaan integroida valmiiden liitäntöjen kautta ohjaukseen.

Haluttaessa tiedot voidaan siirtää GSM-modeemin välityksellä suoraan käyttäjälle. Uusissa asennuksissa tarvittava laitteisto, kuten ohjaus ja I/O-moduulit, liitetään suoraan tuulivoimalan roottorilapojen kytkentäkaappeihin. Tässä tapauksessa ohjelmisto siirretään SD-kortin kautta ohjaukseen.

Edut

  • Aikainen viantunnistus mahdollistaa roottorin lapojen tilaan perustuvan huollon
  • Tuulivoimalan kuormitusoptimoitu säätö vähentää lapojen kuormitusta
  • Tuulivoimalan oloihin soveltuvat ja kestävät komponentit varmistavat luotettavan toiminnan
  • Avoin järjestelmä - optimaalinen integrointi olemassa oleviin järjestelmiin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Roottorin lapojen valvontajärjestelmä

Kokonaisjärjestelmä roottorin lapojen täydelliseen valvontaan

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje