Ratkaisut salamavirran mittaukseen

Yleiskatsaus

Offshore-tuulivoimala ukkosella  

Salamaniskujen aiheuttamat vahingot tulevat kalliiksi

  • Tuulivoimalat altistuvat usein salamaniskuille. Aiemmin salamaniskuja ja niiden voimakkuuksia oli vaikea todistaa.
  • Phoenix Contactin LM-S-kokonaisratkaisu mahdollistaa tuulivoimalan lapoihin kohdistuneiden salamaniskujen tarkan mittauksen ja analysoinnin.
  • Jatkuva etävalvonta ja mittaustietojen yhdistäminen tuulivoimalan käyttöparametreihin helpottavat huoltojen suunnittelua.

Sovellus

Salamaniskut aiheuttavat tuulivoimaloissa jatkuvasti lapojen vaurioitumista ja elektroniikkavikoja. Salamaniskuja ei kuitenkaan useimmiten voida suoraan havaita tai rekisteröidä.

Ylijännitesuojia vaihdetaan ennakolta, koska ne voivat johtaa pois vain rajoitetun määrän salamaniskuja. Tämä toimenpide vie aikaa ja on kallista. Ratkaisun ongelmaan tuo salamavirran mittausjärjestelmä, joka kerää salamavirtojen tärkeät parametrit. Saatujen tietojen perusteella voidaan päättää tarvittavista tarkastus- tai huoltotehtävistä. Lisäksi vakuutusyhtiöt vaativat yhä useammin todistuksen siitä, että salama todella on iskenyt kyseessä olevaan tuulivoimalaan.

Ratkaisu

LM-S:n sovellusperiaatteen kuvaus tuulivoimalassa  

LM-S:n käyttö tuulivoimalassa

Phoenix Contactin LM-S-järjestelmä (Lightning Monitoring System) tunnistaa ja analysoi salamavirtojen kaikki tärkeät parametrit. Sen avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä laitteiston todellisesta kuormituksesta.

Mittausjärjestelmän anturit asennetaan salamavirtaa johtaviin maadoitusjohtimiin. Salamaniskussa syöksyvirta muodostaa johtimen ympärille magneettikentän, jonka anturit mittaavat. Järjestelmä lähettää mittaustulokset valokuidun kautta analysointilaitteeseen. Laite määrittää saatujen arvojen perusteella salamavirran maksimaalisen voimakkuuden, nousunopeuden, varauksen ja erityisen energian.

LM-S voidaan liittää omavaraisesti modeemin tai integroidun Ethernet-liitännän kautta verkkoihin. Integrointi olemassa olevaan ohjausjärjestelmään suoritetaan helposti IP-osoitteet hakemalla. LM-S voi antaa tekstiviestihälytyksen salamaniskusta suoraan laitteiston käyttäjälle. Vastaavat henkilöt saavat yksityiskohtaiset tiedot salamaniskusta web-selaimen kautta. Näin laitteiston käyttäjä saa ajoissa tiedot ylijännitesuojan tilasta ja voi suunnitella ja toteuttaa huollot oikeaan aikaan. Tavoite laitteiston pitämiseksi jatkuvassa käytössä saavutetaan.

Kytkentäkaappi LM-S  

Kokonaisratkaisu tuulivoimaloiden salamavirtojen mittaukseen

Helppo integrointi

Kokonaisratkaisun etuna on, että järjestelmä voidaan sovittaa nopeasti valmiiseen suunnitelmaan. Järjestelmässä on integroitu jännitteensyöttö ja tiedonsiirron ylijännitesuojaus. Anturijohtoja on saatavana pituuksissa 10 m - 100 m. Vain liitäntäkotelo asennetaan ja johdot viedään valmiiden sisäänvientien kautta laitteeseen. Erikoistyökaluja ei vaadita.

Edut

  • Reaaliaikainen mittaus varmistaa yksityiskohtaisten tietojen välittömän saannin ja perusteellisen diagnostiikan
  • Etävalvonta auttaa huoltojen suunnittelussa
  • Helppo tiedonsiirto ja konfigurointi integroidulla web-serverillä
  • Yhteys verkkojärjestelmiin RJ45-liitännän kautta

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Roottorin lapojen valvontajärjestelmä

Kokonaisjärjestelmä roottorin lapojen täydelliseen valvontaan

Lisätietoa

Referrer: